Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Gvišn ne veste, o katerem narečju govori današnji blog!
2
33
Zanimivosti / 23. September 2016

Gvišn ne veste, o katerem narečju govori današnji blog!

Ena od sedmih narečnih skupin je tudi gorenjska narečna skupina, ki je sestavljena iz dveh narečij: gorenjskega (z vzhodnogorenjskim podnarečjem) in selškega.

Nekaj lastnosti gorenjščine

  • Za narečno skupino je značilen monoftongičen (enoglasniški) sistem dolgih samoglasnikov.
  • Soglasnik b je pred premorom in nekaterimi soglasniki prešel v f, vendar pa je bila ta lastnost v večji meri opuščena in Gorenjci danes pogosteje govorijo p (bop/bof, tefka).
  • Namesto soglasnika d pred premorom izgovarjajo t (got).
  • V gorenjskih govorih je veliko samostalnikov srednjega spola prevzelo moški spol (maskulinizacija).
  • Gorenjci poznajo tudi švapanje, ki smo ga omenili že pri koroških narečjih.
  • Gorenjščina pozna tudi dve obliki nedoločnika, dolgo in kratko: -ti/či ali -t/-č. Kratki nedoločnik je brez končnega -i, pogosto pa se tudi naglasno razlikuje od dolgega nedoločnika (nôsit – nosíti) in namenilnika (bràt – bráti).

Jaz pa pojdem na Gorenjsko

V znani gorenjski narodni pesmi se pojavita tudi dve narečni besedi. Mogoče veste, kaj pomeni sprevedriti in rajžati?

Sprevedriti pomeni razvedriti, rajžati pa potovati. surprise

Koliko Gorenjca je v vas?

→ Če vas bo kdo žvajznil, lahko zaradi jeze tudi zafarbate. Žvajzniti pomeni namreč udariti, zafarbati pa zardeti.

→ Korošci bi rekli kikla, nekateri Gorenjci pa krilu rečejo kar čikla.

Bertah je na Gorenjskem predpasnik.

Grvn pomeni gor, dlvn pa dol.

Gun pomeni tisti.

Člok je po gorenjsko človek.

Rodar ni kakšen radar, ampak je to kolar (po SSKJ človek, ki se poklicno ukvarja z izdelovanjem in popravljanjem lesenih delov vozov).

→ Če boste za koga na Gorenjskem rekli, da se je zalubil, še ne pomeni, da se je zaljubil, ampak se je zaobljubil.

Kle ali pa klele označuje prislov tu, tu pa v gorenjščini pomeni kdo.

Vkn ni kakšna kratica, ampak gre za okno.

Mrva ni murva, temveč je trava.

Veste morda, kako Gorenjci rečejo eni nogavici in kako več nogavicam? smiley

Slovenci poznamo tudi slovar slovenskih narečnih besed, v katerega lahko besede dodajate tudi sami in tudi tako poskrbite, da bodo vaše narečje drugi lažje spoznali. 

V današnjem članku smo vam predstavili nekaj gorenjskih besed, ki so nam še posebej ljube ali nenavadne, zdaj pa vabimo vas, da nam v komentarjih zapišete še kakšno manj znano gorenjsko besedo ali pa kakšno, ki vas pogosto nasmeji. Pa ne pozabite na prevod – Leemetovci smo povečini Štajercismiley

Podobni članki

09. Maj 2012
Jezikovne dileme
MIN
41
pogled
Se zavedate, da je veliko besed in izrazov, ki jih uporabljamo v slovenskem jeziku, pravzaprav tujega izvora? Razumljivo, Slovenci...
18. September 2015
Učenje tujih jezikov preko spleta z Duolingom
Zanimivosti
MIN
42
pogled
Leemetina specialiteta je sicer prevajanje (čim zahtevnejših) strokovnih besedil in ne poučevanje tujih jezikov, vendar pa smo bil...