x

Naši naročniki
nas poznajo po

Prevodih na ključ®

Specializirane prevajalske rešitve

Tehnični prevodi

in prevajanje tehničnih besedil

Naši naročniki nas poznajo po Prevodih na ključ®.
Prevod na ključ pomeni CELOVITO STORITEV ter mirnost in zavedanje, da boste dobili točno to, kar pričakujete in potrebujete.

Ko nam prevod zaupate, lahko nanj pozabite in se posvetite svojemu delu.

PREBERITE VEČ

POŠLJITE NEZAVEZUJOČE POVPRAŠEVANJE

Leemeta Prevodi na ključ® ponuja kakovostno prevajanje tehničnih besedil. Specializirani tehnični prevodi zajemajo prevajanje tehničnih dokumentovkot so:

 • tehnični listi (TDS),
 • varnostni listi (SDS),
 • navodila za uporabo,
 • navodila za sestavljanje,
 • navodila za vzdrževanje,
 • gradiva za usposabljanje,
 • pravilniki,
 • tehnični standardi in zahteve,
 • specifikacije,
 • patenti in patentna dokumentacija,
 • načrti, sheme, inženirske risbe,
 • spletne strani za podjetja iz tehničnih dejavnosti,
 • raziskovalni dokumenti ter
 • drugi dokumenti, ki potrebujejo prevajalca s področja tehnike.

 

Če je vaše podjetje iz spodaj navedenih dejavnosti, potrebujete strokovno
in natančno prevedeno dokumentacijo:

 • inženirstvo in proizvodna industrija,
 • strojništvo in strojna industrija,
 • avtomobilska in letalska industrija,
 • energetika,
 • elektronika, robotika,
 • arhitektura, gradbeništvo,
 • laserska tehnika,
 • okoljska tehnologija,
 • razvojne dejavnosti in patenti,
 • telekomunikacije in mobilna tehnologija,
 • računalništvo in informacijska tehnologija ter
 • druge dejavnosti s področja tehnike.
Želim nezavezujočo ponudbo

Ste vedeli, da …?

… so tehnični prevodi eden najpomembnejših delov prevajalske panoge in predstavljajo več kot 31 % vseh prevajalskih projektov, delež tovrstnih prevodov pa se povečuje s 6,5-odstotno letno rastjo.

… predstavljajo za številna globalna podjetja tehnični prevodi pomemben del nastopa na trgih. Ker več kot 55 % spletnih uporabnikov ne govori angleščine, podjetjem kakovostni prevodi pomagajo doseči nove trge in povečati število strank.

… več kot 70 % potrošnikov meni, da je bolj verjetno, da bodo kupili izdelek, če je navodilo za uporabo v njihovem jeziku.

… lahko slabo preveden tehnični dokument privede do dragih napak, tožb in številnih varnostnih tveganj.

 

Tehnična terminologija mora biti popolno usklajena v vseh gradivih, ki jih pripravite za svoje stranke. Brez izjeme.

 

Zakaj mora biti tehnična terminologija dobro usklajena?

1. »O terminologiji«

Uporaba prave terminologije je pomembna iz vsaj 5 razlogov:

 • preprečevanje nesporazumov, zmanjšanje nejasnosti in števila napak: ustrezno tehnično besedišče zagotavlja, da udeleženci projekta ali procesa med seboj razumejo, da podrobno pojasni značilnosti (npr. v načrtih, pravilnikih ali navodilih), kar pripomore k preprečevanju drage nesporazume, ki lahko sicer privedejo do napak ali zmot;
 • profesionalnost: kaže na strokovnost in usposobljenost na določenem področju, kar lahko pomaga pri vzpostavljanju zaupanja pri strankah, naročnikih in sodelavcih;
 • standardizacija: v mnogih tehničnih panogah je besedišče standardizirano, uporaba pravilnega jezika pa pomaga ohranjati enotnost in spoštovanje teh standardov;
 • racionalizacija: ustrezno tehnično besedišče pripomore k racionalizaciji komunikacije in postopkov, s čimer ti postanejo učinkovitejši in uspešnejši;
 • globalizacija: uporaba pravilne terminologije je ključnega pomena za učinkovito sodelovanje in sporazumevanje ob vseh jezikovnih in kulturnih ovirah.

2. Pomembnost sistema

Tehnična terminologija mora biti poenotena na vseh mestih vašega delovanja. Ni dovolj, da se uporablja le interno med zaposlenimi ali denimo na vaših spletnih straneh. Usklajena mora biti v vseh gradivih, v vseh dokumentih, ki jih uporabljate dnevno ali občasno.

Vaša strokovnost, ugled in zaupanje se naslanja na dosledno upoštevanje izrazoslovja ne glede na to, ali gre za termodinamiko, voltažo, nosilnost ali algoritme.

3. Povezovanje vašega sistema z našim procesom

Tudi v Leemeti smo pri tem konsistentni: pri vsakem prevajalskem projektu uporabljamo sistematični izvedbeni procesa »Proven Process«. Z njim natančno – v 5 definiranih korakih – uskladimo, dogovorimo, izvedemo, izboljšujemo in skrbimo za celoten čas sodelovanja z vami.

 1. Uskladitev cilje: pridobimo natančne informacije, spoznamo vaše potrebe in cilje, ki jih želite realizirati s prevodi; analiziramo referenčne dokumente, preučimo zahtevano terminologijo, ki jo želite uporabiti pri prevodih; opravimo tehnične (pred)priprave ter izvedemo dodaten testni prevod, na podlagi katerega preverite, ali smo pravi partner za vas.
 2. Dogovorjene podrobnosti: na podlagi izvirnika besedila pripravimo ponudbo, ki upošteva ponovitve besed in besednih zvez ter delna ujemanja besedila, zaradi česar je cena prevodov lahko precej nižja; svetujemo o izvedbi in najboljši rešitvi (npr. z uporabo vtičnikov, ki avtomatizirano izvozijo besedila s strežnika ali spletne strani, brez nepotrebnega kopiranja in lepljenja v Word ali druge formate); določitev roka oddaje prevoda in ekipe, ki bo prevajalski projekt izvedla.
 3. Izvedba celovite prevajalske rešitve: prevod, lektura, dodaten pregled, oblikovna postavitev dokumenta in tehnična podpora; dosledno upoštevanje dogovorjenega roka; zaupnost, varovanje in hramba podatkov, natančno upoštevanje ISO-standardov ter 100-odstotna garancija, ki vam jo damo pri izvedbi.
 4. Nenehne izboljšave: z vsakim izvedenim prevajalskim projektom optimiziramo specifični pristop, zbiramo povratne informacije ter gradimo vašo terminologijo in postavljamo slogovne smernice.
 5. Skrb za dolgoročno partnerstvo: ustvarjamo terminološki korpus (Term Base ali glosar). 

NE SPREGLEJTE TUDI

NAŠ PREVERJEN PROCES

Kako je videti sodelovanje? Sledimo
5-stopenjskemu procesu, ki smo ga razvili
na podlagi skoraj dveh desetletij izkušenj.

VEČ O NAŠEM PROCESU

4. Razlika med TB (Term Base) in TM (Translation Memory)

TB oz. Term Base ali po slovensko glosar je specializirana podatkovna zbirka, ki vsebuje zbirko terminov in z njimi povezanih definicij, prevodov in drugih pomembnih informacij. Specifična je za vsakega naročnika prevodov. Vanjo se shranjujejo besede in besedne zveze, ki morajo biti uporabljeni za poenotenje celotnega besedišča, vključuje naslednje informacije za vsak izraz: a) sam izraz (skupaj z vsemi sopomenkami ali sorodnimi izrazi), b) opredelitev izraza, c) govorni del izraza, d) kontekst, v katerem se izraz uporablja, e) vir izraza, na primer tehnični priročnik ali specifikacija, f) ciljno občinstvo izraza, na primer inženirji ali netehnični uporabniki, g) prevod izraza v enega ali več jezikov, ter h) morebitne opombe ali komentarje o izrazu, kot so smernice za uporabo ali opozorila.

Kaj to pomeni pri prevajanju?
Prevajalsko orodje sproti med prevajanjem ali QA-jem prevajalca ali lektorja opozarja, če prevedeni izraz ni enak pred-definiranemu oziroma ni bil uporabljen. Posledično z upoštevanjem integriranega korpusa vplivamo na konsistentnost prevodov.

TM oz. Translation Memory ali po slovensko prevajalski spomin je specializirano programsko orodje, ki se uporablja na področju prevajanja za pomoč pri prevajanju vsebine iz enega jezika v drugega. TM je vrsta podatkovne zbirke, v kateri so shranjeni prevodi predhodno prevedenih vsebin na način, ki prevajalcem omogoča, da jih hitro poiščejo in ponovno uporabijo.
Osnovni koncept TM je razdelitev izvornega besedila na segmente, kot so stavki ali odstavki, in shranjevanje prevoda vsakega segmenta v podatkovni zbirki skupaj z ustreznim izvornim besedilom. Ko se v sistem vnese novo izvorno besedilo, ga programska oprema pregleda in ugotovi, ali obstajajo ustrezni segmenti, ki so že bili prevedeni in shranjeni v zbirki podatkov. Sistem nato te že obstoječe prevode predlaga prevajalcu, ki jih lahko po potrebi spremeni, da ustrezajo novemu kontekstu.

Kaj to pomeni pri prevajanju?
Glavne prednosti uporabe sistema TM so učinkovitost, doslednost in natančnost, ki vplivajo na višjo kakovost prevajanja, ter stroškovna učinkovitost, saj z zmanjšanjem količine novih vsebin, ki jih je treba prevesti, prevajalski spomin znatno zmanjša stroške prevajalskih storitev.

5. Aktivno sodelovanje pri procesu prevajanja

V času našega sodelovanja vas aktivno vključimo v proces in skupaj z vami razvijemo terminološki korpus (TB), v katerem naši specialisti za tehnične prevode zgradijo vašo specifično terminologijo. Na podlagi vaših povratnih informacij in referenčnih gradiv izoblikujemo podatkovno zbirko (TM), ki dodatno vpliva na kakovostne specializirane prevode.

Želim nezavezujočo ponudbo

4 GLAVNE PREDNOSTI LEEMETINIH TEHNIČNIH PREVODOV

01

Poenotena terminologija, ki jo predhodno potrdite

Poenotena terminologija, ki jo predhodno potrdite

Vzpostavitev enotne terminologije zahteva skrbno načrtovanje in usklajevanje med prevajalcem in vami kot naročnikom. Ta proces vključuje analizo izvornega besedila, identifikacijo ključnih izrazov in definiranje ustreznih prevodov.

Z dobro usklajeno tehnično terminologijo, ki jo predhodno definirate in dogovorite, se zagotovi visoka kakovost prevodov ter s tem vaše zadovoljstvo.

02
Grafično oblikovanje vseh vaših formatov besedil

Grafično oblikovanje vseh vaših formatov besedil

Ustrezen grafični dizajn prevoda je pomemben za doseganje učinkovitega in učinkovitega komuniciranja z občinstvom. Če se besedilo ne prilagodi lokalnim okoliščinam, lahko povzroči napačno razumevanje in slabo odzivanje publike. Poleg tega pa slaba grafična oblika lahko zmanjša učinkovitost sporočila in vodi do napačnih interpretacij.

Zato po izvedenem prevodu besedila ustrezno grafično oblikujemo v vseh formatih in poskrbimo, da se s tem ne ukvarjate vi. Končni izdelek je torej enak izvirniku, seveda s prevedenimi besedili, in takoj uporaben za nadaljnjo distribucijo in uporabo.

03

Standardi ISO in certifikati

Standardi ISO in certifikati

Poleg certifikata ISO 9001:2015 za vodenje kakovosti pri poslovanju je v prevajalski industriji pomemben tudi certifikat ISO 17100:2015. Ta zahteva ustrezno skladnost s specifičnimi zahtevami za prevajalske storitve:
- izvedbo v dogovorjenem roku z upoštevanjem profesionalnih pred-, med- in poprodajnih aktivnosti;
- gradnjo odnosa z naročniki po točno določenem postopku in z delovanjem popolnoma sledljivega sistema;
- hrambo osebnih in drugih poslovnih podatkov, zaupnost in varovanje pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb;
- zagotovitev ustreznosti sodelujoče ekipe, ki skrbi za prevajalske storitve, njene usposobljenosti za strokovno in učinkovito opravljanje nalog po najnovejših industrijskih standardih; ter
- potrditev, da se prevajalska ekipa nenehno strokovno izpopolnjuje na področju novih standardov, tehnologij in tehničnih zahtev.

04
Specializirana orodja za zagotavljanje kakovosti

Specializirana orodja za zagotavljanje kakovosti

Pri tehničnih prevodih je ključnega pomena, da se uporabijo specializirana prevajalska orodja, ki pomagajo zagotoviti kakovost in natančnost prevoda.

Specializirana prevajalska orodja lahko prevajalcem pomagajo pri obvladovanju zahtevnih tehničnih besedil. S prevajalskimi pomnilniki se shranijo prevodi stavkov, ki se pojavljajo v besedilu, in jih ponovno uporabijo v prihodnosti. Terminološke baze podatkov vsebujejo zbirko besed in izrazov, ki so specifični za določeno področje in zagotavljajo doslednost v prevodu.

Vsa prevajalska orodja, ki jih uporabljamo v Leemeti, se nenehno nadgrajujejo in tehnično posodabljajo, z njimi pa zagotavljamo ustrezno natančnost in kakovost samih prevodov.

NE SPREGLEJTE TUDI

100-ODSTOTNA GARANCIJA

Če s prevodom niste zadovoljni, ne plačate
nič. Zero. Nada.

VEČ O GARANCIJI

Želim nezavezujočo ponudbo

TEHNIČNI PREVODI

FAQ – POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Tehnične dokumente (uporabniške priročnike, specifikacije, tudi brošure in kataloge) običajno oblikujemo v programu InDesign. Kaj naredite v takšnem primeru?

Z lastno tehnično in grafično ekipo poskrbimo, da bo prevedeni dokument enak izvirniku, ne glede na format in programsko opremo, ki jo uporabljate. Besedila oblikovno uredimo in vrnemo v enakem formatu, kot ga prejmemo.

Kaj to pomeni?

Če uporabljate InDesign, boste prevod prejeli v InDesignu. Enako velja za druge specializirane programe (Illustrator, Photoshop in drugi iz programskega okoljaAdobe Creative Cloud, AutoCAD, SolidWorks, CorelDRAW itd.).

Z vami še nisem sodeloval in bi rad najprej preveril strokovnost vaših prevajalcev. Kako mi lahko zagotovite?

Novim naročnikom priporočamo izvedbo testnega prevoda brez dodatnih stroškov. Tudi naša standardna praksa je, da pri večjem projektu vedno začnemo s testnim prevodom.

Kaj to pomeni?

Testni prevod služi za dobro pred-analizo na obeh straneh. Medtem ko mi dobimo vpogled v prevajalski projekt in ugotovimo, ali smo resnično primeren ponudnik za vas, se vi s testnim prepričate, ali je kakovost prevodov ustrezno visoka glede na vaše potrebe in želje.

Kako mi boste zagotovili, da bodo človeške napake (zatipki, napačne številke, enote) odpravljene?

Ob prevajanju uporabljamo orodja, ki primerjajo številke ter enote v izvirniku in prevodu, odkrijejo neobstoječe ali neskladne prevode, opozorijo na terminološke nedoslednosti v prevodu glede na izvirnik in vaš glosar ter predlagajo izboljšave glede na bazo vaših prevodov, ki smo jih ustvarili v preteklosti.

Kaj to pomeni?

Z delom na več deset tisočih prevajalskih projektih smo z uporabo specializirane prevajalske in tehnične opreme zmanjšali možnost človeških napak.

Številna gradiva imamo že prevedena in želimo, da enako terminologijo uporabljate tudi v prihodnje. Lahko to zagotovite?

Referenčna besedila so pomemben vir za upoštevanje strokovnih izrazov in sloga pri nadaljnjih prevodih. Podjetja iz tehničnih dejavnosti želijo, da strokovne termine vnesemo v njihove baze in uredimo prilagojene glosarje zanje. Tehnični prevajalci in lektorji jih dosledno upoštevajo pri vseh nadaljnjih prevajalskih projektih.

Kaj to pomeni?

Terminologijo, ki ste jo uporabljali doslej (ali jo želite, da se uporabi), bomo preučili in upoštevali. Glosar, ki je zbirka strokovnih in drugih tehničnih izrazov, ki jih želite uporabiti pri prevodih, predstavlja pomembno orodje pri prevajanju in zagotavlja, da so izrazi poenoteni v vseh besedilih.  

S Prevodi na ključ® se lahko vi osredotočite na tisto, v čemer ste najboljši.
Mi medtem prevedemo in uredimo prevode ter poskrbimo, da jih prejmete
v dogovorjenem roku v ustreznem formatu za takojšnjo uporabo.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Oddajte nezavezujoče povpraševanje
z dokumenti, ki jih želite prevesti.

Brezplačen

Hitri izračun cene

01
NAZAJ
02
03
PREVOD IZ JEZIKA
Prosimo, izberite izvirni jezik
PREVOD V JEZIK
Prosimo, izberite ciljni jezik
Naprej

Izjave naših naročnikov

Cenimo prav vse, so pa nam nekatere še prav posebej pri srcu.

 • Petra Štrok, poslovna sekretarka

  Za Leemeto smo se odločili, ker so enostavno najboljši, najbolj odzivni in expeditivni, da ne govorimo o odličnih prevodih. Bravo. Se priporočamo za naprej.

 • Matthias Hofacker, SOE Hofacker Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

  Z vašimi prevodi sem zelo zadovoljen. Strokovne članke, ki jih pripravim za publikacije in knjige, mi brez zadržkov odobrijo celo pri Oxford University. Vedno je vse tako, kot si predstavljam, kar priča tudi o kakovosti prevajanja.

 • Rok Taneski, davčni svetovalec

  Zelo odzivna ekipa, predvsem ga. Tjaša K. Hiter in kvaliteten prevod, kar je zelo cenjeno glede na časovno občutljivost projektov, za katere je bil prevod potreben. Hvala vam – nadaljujte v istem stilu!

 • Jože Škrilec

  Najlepše se vam zahvaljujemo za vašo takojšnjo odzivnost, profesionalnost in opravljeno storitev na najvišjem nivoju. Od prvega stika z vami ter vse do končnega izdelka sta mi v spominu ostali vaša prijaznost in pravočasnost ter dejstvo, da je vse potekalo, tako kot smo se dogovorili. Hvala celotni ekipi!

 • Nina Pader Topole, vodja marketinga, Thermana

  Agencija Leemeta nam pomaga tako pri prevodu strokovnih besedil kot tudi pri prevodih besedil, ki vsebujejo prodajne nagovore ali služijo kot vir informacij za naše goste. Odlikuje jih dobro sodelovanje, pri čemer želimo še posebej izpostaviti hitro opravljen in dober nivo želenega prevoda.

 • Kaja Koceli, administrativna podpora, CORSAIR

  Z Leemeto sodelujemo že kar nekaj časa. Z njimi smo zelo zadovoljni, saj so profesionalni, natančni in se vsakič držijo dogovorjenega roka za oddajo prevoda.

 • Karolina Cotič Bratuž, piska tehnične dokumentacije, Iskraemeco

  Sodelovanje s podjetjem Leemeta lahko samo pohvalim. Cenim njihovo odzivnost, potrpežljivost, strokovnost in zanesljivost. Naši dokumenti so oblikovno precej kompleksni in jezikovno zahtevni, vendar smo vedno prejeli odlične prevode tako z jezikoslovnega kot oblikovnega stališča. Zagotovo bomo z njimi še sodelovali.

 • Saša Ternovec, vodja logistike, Plama-G.E.O.

  S prevajalsko agencijo Leemeta sodelujemo že kar nekaj let. S storitvami smo zelo zadovoljni, saj se njihova ekipa vedno hitro in profesionalno odzove ter prisluhne našim željam in potrebam. Njihovi prevodi so kakovostni, hitri, zanesljivi ter prilagojeni strokovnim področjem. Zanesljiv poslovni partner.

 • Kristjan Šinko, razvoj konstrukcij, GEA VIPOLL

  Strokovno, kakovostno in vedno ob roku. Prijazna ekipa. Priporočam.

 • Špela Humar, lastnica in direktorica, Silex Store

  Z Leemeto sodelujemo pri vseh projektih, kjer so potrebni prevodi in lektura. Prepričali so nas s svojo odzivnostjo, ažurnostjo in kakovostjo prevodov. So poslovni partner, za katerega veš, da se nanj lahko zaneseš.

 • Manuela Kolar Škrabl, vodja marketinga, Medical center Rogaška

  S podjetjem Leemeta sodelujemo že vrsto let, kar je zagotovo največji pokazatelj našega zadovoljstva. So izredno odzivni, prijazni ter imajo jezikovno neomejeno ponudbo.

 • Marko Slapnik, direktor, Natur-Etno Alp

  Zelo sem zadovoljen s kakovostjo prevodov in hitrim odzivom. Prijaznost in kakovostna komunikacija samo potrjujeta pravo izbiro.

 • Megasplet

  Profesionalni, hitri in zanesljivi. Vedno nasmejani in s pozitivnim odnosom do dela rešijo še tako zahteven projekt. Postavljenih rokov se vedno držijo, v večini primerov pa so prevodi narejeni še pred dogovorjenim rokom. Se veselimo vseh nadaljnjih sodelovanj.

 • Mirjam Močnik, Javna agencija RS za varstvo konkurence

  S prevajalsko agencijo LEEMETA smo se najprej spoznali ob spremljanju tedenskega bloga o jezikovnih zagatah. Že ob spremljanju bloga nam je bil simpatičen svež in inovativen pristop pri splošnem jezikovnem ozaveščanju. Prevajalsko storitve smo prvič preizkusili ob nujnem prevodu zakonodajnega akta. Po dogovoru za projekt, usklajevanju podrobnosti in izjemno hitri izvedbi smo že v dobrem tednu prejeli strokovno brezhiben prevod, ki smo ga lahko takoj uporabili pri svojem delu. Prevajalske storitve Leemete bomo z veseljem uporabljali tudi v bodoče.

 • Danijel Ostojić, LXNAV

  Kot zelo tehnično usmerjeno podjetje smo iskali ponudnika prevajalskih storitev, na katerega kakovost bi se lahko brezkompromisno zanesli. Dokumenti so bili prevedeni skladno s ciljnim občinstvom in namenom. Leemeti zaupamo.

 • Sabina Vrešak, vodja administracije, SSI Schaefer

  LEEMETI že nekaj časa zaupamo vse naše prevode v tuje jezike in iz tujih jezikov. So hitri, zanesljivi in strokovni. Pri vsem pa vedno ohranjajo osebni odnos. Potrudijo se, da najdemo skupno rešitev še v tako nemogočih situacijah. Saj poznate to – že včeraj bi bilo prepozno. Kljub zahtevam po hitrosti ostaja prevod strokoven. Za nas je pomembno, da so prevodi tudi oblikovno primerni za takojšnjo uporabo.

 • Vanja Vozelj, vodja prodaje, Diagnostični center Bled

  Z Leemeto uspešno sodelujemo že več let. Širok nabor različnih jezikov in komunikacija z eno osebo zelo olajša delo. Organizacija dela je na vrhunski ravni. Vedno se lahko zanesemo, da bodo prevodi dokončani v obljubljenem roku.

 • Maja Bertoncelj, odnosi z javnostmi in marketing, JGZ Brdo

  S sodelovanjem s prevajalsko agencijo Leemeta smo izjemno zadovoljni. Zelo so odzivni, hitro pripravijo prevode in se vedno držijo rokov, ki so pri nas običajno izjemno kratki. Imam občutek, da resnično razumejo našo naravo dela, in so partner, na katerega se lahko zanesemo.

 • Miha Rejc, vodja oddelka za upravljanje družbenih medijev, Iprom

  Z Leemeto uspešno sodelujemo že nekaj let in so naš zanesljiv partner. Pri komunikaciji in usklajevanju so zelo odzivni, pri prevodih in lekturi pa hitri in profesionalni.

 • Tomaž Vončina, direktor, Sies

  V podjetju SIES najbolj cenimo tehnološko inovativnost in strokovnost Leemetine številčne strokovne ekipe. Naše obstoječe dokumente namreč uvozijo v specializirane programe in nam tako zagotovijo dosledno terminologijo ter nižjo ceno zaradi ponovitev besed. So izjemno prilagodljivi in hitri, zaradi česar je naše sodelovanje samo še žlahtnejše. Priporočamo sodelovanje!

 • Marina Bunarkić, komercialistka, Tanin Sevnica

  S podjetjem Leemeta uspešno sodelujemo že 4 leta. Gre za zanesljivo, odzivno, odgovorno in strokovno ekipo. Od naših kupcev, ki so skoraj v celoti iz tujine, nismo nikoli prejeli reklamacij.

 • Matjaž Miglič, direktor, Movo

  Leemeti smo zaupali prevod spletne strani in katalogov. Prevod na ključ® je poleg specializiranega prevoda in lekture vključeval tudi vnos besedil na spletno stran in celovito tehnično podporo. S sodelovanjem smo izjemno zadovoljni in se bomo nanje še obrnili. Priporočamo!

 • Tadeja Kuret, odnosi z javnostmi in marketing, Cablex-T

  Leemeta je naš strateški partner za prevajanje pravnih besedil. Njihovo delo je zanesljivo in strokovno, izvedba pa izredno hitra. So zaupanja vreden partner, ki drži svojo besedo.

 • Taja Brinovec, vodja turizma, Velika planina

  Leemeta je prevedla našo spletno stran v italijanščino, španščino, nemščino, francoščino in angleščino. Njihovi prevodi na ključ se ponašajo z vrhunsko kakovostjo in tehnično podporo. Z uvozom besedil na spletno stran so nam močno olajšali in skrajšali delo. Zaupamo jim in se bomo nanje še obrnili!

 • Urška Debevec, direktorica, APIS MED

  Ekipa prevajalske agencije Leemeta je za nas prevedla spletno stran v angleščino in italijanščino. Še posebej nas je navdušila vrhunska kakovost prevodov in tehnična podpora pri uvozu besedila na spletno stran, ki jo ponujajo v sklopu svojih prevodov na ključ. Nanje se lahko zanesemo in bi z veseljem sodelovali tudi v prihodnje, saj naše sodelovanje kljub njihovemu imenu ni bilo prav nič kislo – prav nasprotno! :)

 • Alenka Zapušek, specialistka v marketingu, FANUC Adria

  Občutek, da bo nekaj opravljeno hitro in kakovostno je neprecenljiv. S takšnim načinom delovanja in sodelovanja, kot ga nudi Leemeta, preprosto ni potrebe po iskanju drugih.

 • Tina Osojnik, Chief legal/intellectual property, EKWB

  Z agencijo LEEMETA sodelujemo že par let na področju zahtevnih pravnih prevodov. Moram reči, da so izredno hitri, zelo strokovni in da ničesar ne prepuščajo naključju, kar je za pravne tekste zelo pomembno. Z veseljem bomo z njimi sodelovali še naprej in jih zelo priporočamo.

 • Tina Mavrič, prevajalka in organizatorka dogodkov, AquafilSLO

  Leemeta je za nas sopomenka za visokokakovostne storitve, povezane s prevajanjem dokumentov. Ker imam dolgoletne izkušnje iz prevajanja, vem, kateri elementi so potrebni, da je prevod ustrezen. Poleg slovnične pravilnosti so to še strokovno izrazje in grafika dokumentov. Leemetin pristop k delu je visokoprofesionalen, saj gre prevod skozi roke različnih strokovnjakov, ki uspejo zagotoviti ustreznost prevoda na vseh ravneh. Na Leemeto se lahko popolnoma zanesemo tudi zato, ker so v odnosu do naročnikov transparenti, prilagodljivi in zelo odzivni. 

 • Kim Christina Koritnik, vodja marketinga, Semenarna Ljubljana

  Za sodelovanje z Leemeto smo se odločili zaradi hitre odzivnosti, zanesljivosti in zagotavljanja strokovnosti prevodov. Na prvo mesto postavljajo učinkovitost in kakovost opravljenega dela zato vsakokrat s 100% zaupanjem oddamo novo naročilo.

 • Marjana Ostrožnik, nabava, Prevent&Deloza

  Kot uporabniki Leemetinih storitev smo z našim večletnim sodelovanjem zelo zadovoljni in vemo, da lahko vedno pričakujemo korektnost, ažurnost in dostopnost. Vedno se potrudijo pri svojem pristopu in v komunikaciji, kar dela uporabniško izkušnjo še bogatejšo.

 • Igor Kučič, direktor, RELIDEA

  Kot marketinška agencija smo s kakovostjo prevodov in hitrostjo agencije Leemeta zelo zadovoljni. Še posebej bi pohvalil odzivnost ekipe in jasnost komunikacije, ki sta za dolgoročni uspeh in sodelovanje izjemno pomembni. Marketing je zelo posebno področje, ki pri prevodih zahteva veliko ustvarjalnosti, in Leemetini prevajalci ga imajo v malem prstu.

 • Matej Križnik, direktor, BIAL

  Z Leemeto sodelujemo že od leta 2012. Na njih se obračamo z različnimi projekti – prevodi, predvsem s področja tehnike in marketinga, občasno tudi s področja prava (pogodbe). Zahtevamo vrhunsko kakovost in podporo, kar nam pri Leemeti lahko zagotovijo. Zadnji večji projekt je bil nadgradnja marketinških gradiv in spletnih strani. Dokumente so nam prevedli v poljščino, angleščino in nemščino. Kot vedno se nam je s prevodi mudilo, zato smo besedila pošiljali po delih. Projektne vodje so posebnosti našega projekta razumele, sicer pa smo morebitne nejasnosti hitro uskladili.

 • Yaskava

  Leemetine prevajalske storitve uporabljamo vrsto let, saj smo z njimi zelo zadovoljni. Sodelovanje poteka enostavno in učinkovito. Posebej bi radi izpostavili upoštevanje prejšnjih prevodov, saj to poleg doslednosti prav tako vpliva na ceno. Cenimo vašo hitrost in profesionalnost in si sodelovanja želimo tudi v prihodnje.

 • Daniela Milanović, vodja prodaje, OLMA

  Izredno napredna prevajalska agencija z izredno odzivnostjo in pristopom. Tudi vaša podpora je odlična, imate odličen odnos z naročniki.

 • Andrej Planinšek, vodja oddelka za kemično analizo v Celju, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

  Kot vedno do sedaj je bila storitev hitra in profesionalna.

 • Tatjana Lukavečki, tehnična dokumentacija strojev, BRINOX

  Vedno se potrudite, da nam lahko ustrežete. S prevodi smo zadovoljni, čeprav je tehnično izrazoslovje včasih zahtevno. Uspešno delo še naprej.

 • Damir Šabanović, vodja proizvodnje, LANEA Engineering

  Korektnost in profesionalnost od začetka do konca izvedbe.
  Vsekakor prevajalska agencija, na katero se lahko zanesemo.

 • Polona Pergar Guzaj, članica upravnega odbora, Združenje IIA – Slovenski inštitut

  Z Leemeto smo začeli sodelovanje v letošnjem letu, saj v Združenju notranjih revizorjev IIA - Slovenski inštitut načrtujemo okrepitev aktivnosti na področju prevajanja strokovnih gradiv. Način dela Leemete nas je očaral, saj imajo specializirane strokovne kadre, računalniško podprte procese, ki omogočajo hitro poenotenje izrazov v prevodih, tudi relativno enostavno ažuriranje ob morebitni spremembi terminologije. So hitri, prilagodljivi, prijazni, skratka prijetna osvežitev v življenju notranjih revizorjev.

 • Meta Tišler, Calcit

  Ekipi LEEMETA smo že večkrat v prevod zaupali naša letna poročila. Že ob prvem sodelovanju so nas prijetno presenetili z odzivnostjo in hitrostjo, pri čemer kakovost prevoda ni trpela. Obvladajo našo terminologijo, v pravilnost prevodov pa se vedno tudi prepričajo. Osebni pristop in vselej prijazna ter profesionalna storitev so razlogi, da bomo z njimi še naprej sodelovali.

 • Bernarda Gregorec Cafuta, vodja marketinga ARCONT okna & vrata

  Z Leemeto odlično sodelujemo. Imajo profesionalni pristop in so 100-% zanesljivi. Njihovi prevodi so kakovostni in imajo dobro razmerje kakovost : cena, vse skupaj pa opravijo z veliko mero prijaznosti in kančkom humorja.

 • Mojca Ževart, direktorica, Muzej Velenje

  Hitra odzivnost, prijazna komunikacija, razumni roki in cene, strokovnost, kakovostno opravljeno delo, vse jezikovne storitve na enem mestu. Potrebuje kdo več?

 • Ivica Črešnar, vodja marketinga, Seltron

  Pri vas naročamo prevode in lekturo. Striktno upoštevate roke in ste prilagodljivi pri dogovorih. Kakšno stvar naredite tudi zelo hitro, če se nam mudi. Imamo zahteven tehnični jezik, vendar ste naštudirali terminologijo. Sodelujemo že kar nekaj let in smo zadovoljni, tudi s komunikacijo.

 • Barbara Zorko, digitalni marketing, Val Skupina

  Leemeta nam je pomagala pri vzpostavitvi 3 novih trgov. Na naše pripombe in želje so se odzivali ažurno, vse so dostavili v dogovorjenem roku. Prevodi so bili profesionalni, terminologija uporabljena dosledno. Dosledno so upoštevali tudi oblikovanje prvotnih dokumentov. Največja prednost je njihova celovitost storitev.

 • Mateja Sulič, administrator office, ISPEM

  S prevajalsko agencijo Leemeta smo zelo zadovoljni zaradi kakovosti, hitrosti in prijaznosti. Z njimi se lahko dogovorimo o vsem – roku, načinu plačila, oblikovanju dokumentov itd. Predvsem nam je všeč, ker se držijo roka oddaje in so zelo korektni. Na Leemeto se lahko zanesemo!

 • Žiga Marovt, odvetnik, Odvetnik Marovt in partnerji

  S prevodi strokovnih besedil smo izredno zadovoljni, saj nam narava našega dela ne dovoli, da bi se karkoli »izgubilo v prevodu«. Poskrbeli so, da je bila pravna terminologija uporabljena pravilno in da je besedilo ohranilo prvotni pomen. S prevodi smo zadovoljni mi in naše stranke, zato so pravi naslov za strokovne prevode pravnih besedil.

 • Anja Kralj, Client Success Manager, Optiweb

  Z delom prevajalske agencije Leemeta smo zelo zadovoljni, saj so njihovi prevodi kvalitetni, hitri in zanesljivi. Njihovi prevodi so prilagojeni strokovnim področjem, kar je v Optiwebu zelo pomembno. Leemeto priporočamo vsem, tudi mi pa se že veselimo nadaljnjih sodelovanj.

 • Jana Podvinšek, sodelavka v marketingu, INEL

  Prevajalska agencija LEEMETA je naša rešitev pri prevodih tehnične dokumentacije. Čeprav gre za strokovna besedila, svoje delo opravijo kakovostno, dobro, hitro in cenovno dostopno. LEEMETA omogoča dodano vrednost našim produktom, kar vpliva na zadovoljstvo naših strank.

 • Dušan Lukič, direktor poslovnih medijev, ADRIA MEDIA LJUBLJANA

  Za sodelovanje smo se odločili, ker smo potrebovali celovito storitev, predvsem pa res visokokakovostne prevode brez nihanj v kakovosti. Izkazalo se je, da smo dobro izbrali. Dejstvo, da večino dela opravijo pred dogovorjenim rokom, je le še dodaten plus, kar velja tudi za njihovo odlično komunikacijo. Nič ni nemogoče in vse informacije so pravočasne.

 • Jure Rojc, član uprave, Kovintrade

  Leemeti smo zaupali prevode strokovnih besedil v razne tuje jezike in slovenščino. Ustrezna strokovna terminologija in natančnost sta bili za nas ključnega pomena in Leemeta je vsak projekt izvedla brezhibno. Z veseljem so nam prišli naproti tudi pri uskladitvi rokov za prevod in so vse prevode še grafično oblikovali. Komunikacija z njimi je bila vedno odlična in gotovo se bomo nanje še obrnili.

 • Boris Leskovšek, Martin

  Z LEEMETO že nekaj let sodelujemo pri prevodih tehničnih besedil. Njihova ekipa se vedno hitro in profesionalno odzove ter prisluhne našim željam in potrebam. Komunikacija je na visoki ravni, vedno se držijo dogovorjenih rokov, po potrebi pa besedila tudi grafično oblikujejo. In kar je najpomembneje, besedila so kakovostno prevedena in terminologija dosledna.

 • Urška Nemanič, vodja marketinga, Kolpa Metlika

  Podjetje Kolpa, d.d. Metlika sodeluje z Leemeto tretje leto. Naši kriteriji zelo visoki pri dosledni uporabi terminologije, celovitosti storitve, vizualni podobi. In s sodelovanjem z Leemeto lahko zatrdimo, da je bilo delo vselej opravljeno profesionalno in kakovostno, naše zahteve upoštevane, odzivnost pa hitra. Z Leemeto bomo sodelovali še naprej.

 • Engrotuš

  Hiter odziv, ki ga želimo in pričakujemo od zunanjih sodelavcev.

 • Horizont Clair

  Pri vas dobimo občutek, da imamo sodelavca na drugi strani.

 • ISI

  Zelo zadovoljni smo z odzivnostjo in vsestranskostjo. Celotna korespondenca je korektna in profesionalna.

 • TEHNOS

  Vedno se odzovejo še isti dan, kakovost storitev pa je na profesionalni ravni. Nismo še imeli projekta, za katerega LEEMETA ne bi imela rešitve.

 • BIOLES HORIZONT

  Z delom prevajalske agencije LEEMETA smo zelo zadovoljni. Prepričala sta nas predvsem hiter odzivni čas in kakovost opravljenih storitev.

 • LPKF

  Prevodi so v celoti oddani pravočasno ter prevedeni po najvišjih standardih kakovosti. Vedno najdejo hitro rešitev, sodelovanje z njimi pa je vedno zanesljivo.

 • Sika

  Cenimo njihovo poznavanje naše strokovne terminologije in odzivnost. Vsi prevodi so oddani do vnaprej dogovorjenih rokov.

 • Filli Stahl

  S svojo hitrostjo in kratkimi izvedbenimi roki nam pomagajo, da se lahko nemudoma odzovemo na nove okoliščine na tržišču. Zelo smo zadovoljni z njihovo strokovnostjo.

 • Totus

  Tehnično zahtevne prevode opravijo tako, kot se od profesionalcev pričakuje. Zelo smo zadovoljni s sodelovanjem.

 • Energetska agencija za Podravje

  Prevodi prevajalske agencije LEEMETA so hitri in kakovostni ne glede na raven strokovnosti besedila. Z gotovostjo in zadovoljstvom se lahko zanesemo nanje.

 • BAYER

  Delo vaše agencije dobro poznamo in ga sodelavci tudi največkrat pohvalijo!

 • MSD

  S prevajalsko agencijo LEEMETA že več kot tri leta izjemno dobro sodelujemo in so zelo odzivni. Brez pripomb.

 • Salus

  Z delom prevajalske agencije Leemeta smo že vrsto let zelo zadovoljni. Cenimo njihovo strokovnost, zanesljivost, prilagodljivost in izredno hiter odziv.

 • HYPO LEASING

  Prevod vedno dobimo v roku, ki ga postavimo. Predlagamo sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju.

 • HERVIS

  Vedno se lahko zanesemo na njihovo ažurnost in strokovnost ter korektne prevode.

 • ICG Integrated Consulting Group

  Leemetine storitve cenimo zaradi:

  - Kakovosti prevodov
  - Grafične obdelave
  - Ugodne cene
  - Natančnega upoštevanja zaželenih (zelo kratkih) terminov

 • UNICEF Slovenija

  S prevajalsko agencijo LEEMETA smo pričeli odlično sodelovati pred tremi leti, medsebojnega sodelovanja pa si želimo tudi v prihodnje.

 • Porsche Leasing

  Cenimo njihovo vrhunsko odzivnost in kakovostne prevode za dobro ceno.

 • SIFLEKS

  Najbolj cenimo njihovo hitrost odziva in hitro izvedbo. Tudi glede strokovnosti, ustrežljivosti in cene nimamo pripomb.

 • Isokon

  Za nas so ključnega pomena Leemetina zanesljivost, odzivnost, hitra pomoč ter osebni partnerski odnos.

 • Klima Petek

  Profesionalno in prijazno!

 • ELSA Gornja Radgona

  Pohvalili bi širok spekter jezikovnih skupin, strokovnost, profesionalen odnos in odzivnost.

 • MEDIA TERRA

  Z LEEMETO smo povsem zadovoljni, ker izpolnjuje naša pričakovanja (odzivnost, prilagodljivost …).

 • TOKAM

  S prevajalskimi storitvami agencije LEEMETA smo zadovoljni. So hitri, korektni in kakovostni.

 • Kajetan Bajt, direktor, DR. NEMO

  Doslej smo bili z vsemi prevodi zelo zadovoljni in tudi odzivni čas je bil vedno zelo hiter. Kadar smo kakšen prevod potrebovali z danes na jutri, smo ga tudi prejeli.

Izjave naših naročnikov

Cenimo prav vse, so pa nam nekatere še prav posebej pri srcu.

 • Petra Štrok, poslovna sekretarka

  Za Leemeto smo se odločili, ker so enostavno najboljši, najbolj odzivni in expeditivni, da ne govorimo o odličnih prevodih. Bravo. Se priporočamo za naprej.

 • Matthias Hofacker, SOE Hofacker Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

  Z vašimi prevodi sem zelo zadovoljen. Strokovne članke, ki jih pripravim za publikacije in knjige, mi brez zadržkov odobrijo celo pri Oxford University. Vedno je vse tako, kot si predstavljam, kar priča tudi o kakovosti prevajanja.

 • Rok Taneski, davčni svetovalec

  Zelo odzivna ekipa, predvsem ga. Tjaša K. Hiter in kvaliteten prevod, kar je zelo cenjeno glede na časovno občutljivost projektov, za katere je bil prevod potreben. Hvala vam – nadaljujte v istem stilu!

 • Jože Škrilec

  Najlepše se vam zahvaljujemo za vašo takojšnjo odzivnost, profesionalnost in opravljeno storitev na najvišjem nivoju. Od prvega stika z vami ter vse do končnega izdelka sta mi v spominu ostali vaša prijaznost in pravočasnost ter dejstvo, da je vse potekalo, tako kot smo se dogovorili. Hvala celotni ekipi!

 • Nina Pader Topole, vodja marketinga, Thermana

  Agencija Leemeta nam pomaga tako pri prevodu strokovnih besedil kot tudi pri prevodih besedil, ki vsebujejo prodajne nagovore ali služijo kot vir informacij za naše goste. Odlikuje jih dobro sodelovanje, pri čemer želimo še posebej izpostaviti hitro opravljen in dober nivo želenega prevoda.

 • Kaja Koceli, administrativna podpora, CORSAIR

  Z Leemeto sodelujemo že kar nekaj časa. Z njimi smo zelo zadovoljni, saj so profesionalni, natančni in se vsakič držijo dogovorjenega roka za oddajo prevoda.

 • Karolina Cotič Bratuž, piska tehnične dokumentacije, Iskraemeco

  Sodelovanje s podjetjem Leemeta lahko samo pohvalim. Cenim njihovo odzivnost, potrpežljivost, strokovnost in zanesljivost. Naši dokumenti so oblikovno precej kompleksni in jezikovno zahtevni, vendar smo vedno prejeli odlične prevode tako z jezikoslovnega kot oblikovnega stališča. Zagotovo bomo z njimi še sodelovali.

 • Saša Ternovec, vodja logistike, Plama-G.E.O.

  S prevajalsko agencijo Leemeta sodelujemo že kar nekaj let. S storitvami smo zelo zadovoljni, saj se njihova ekipa vedno hitro in profesionalno odzove ter prisluhne našim željam in potrebam. Njihovi prevodi so kakovostni, hitri, zanesljivi ter prilagojeni strokovnim področjem. Zanesljiv poslovni partner.

 • Kristjan Šinko, razvoj konstrukcij, GEA VIPOLL

  Strokovno, kakovostno in vedno ob roku. Prijazna ekipa. Priporočam.

 • Špela Humar, lastnica in direktorica, Silex Store

  Z Leemeto sodelujemo pri vseh projektih, kjer so potrebni prevodi in lektura. Prepričali so nas s svojo odzivnostjo, ažurnostjo in kakovostjo prevodov. So poslovni partner, za katerega veš, da se nanj lahko zaneseš.

 • Manuela Kolar Škrabl, vodja marketinga, Medical center Rogaška

  S podjetjem Leemeta sodelujemo že vrsto let, kar je zagotovo največji pokazatelj našega zadovoljstva. So izredno odzivni, prijazni ter imajo jezikovno neomejeno ponudbo.

 • Marko Slapnik, direktor, Natur-Etno Alp

  Zelo sem zadovoljen s kakovostjo prevodov in hitrim odzivom. Prijaznost in kakovostna komunikacija samo potrjujeta pravo izbiro.

 • Megasplet

  Profesionalni, hitri in zanesljivi. Vedno nasmejani in s pozitivnim odnosom do dela rešijo še tako zahteven projekt. Postavljenih rokov se vedno držijo, v večini primerov pa so prevodi narejeni še pred dogovorjenim rokom. Se veselimo vseh nadaljnjih sodelovanj.

 • Mirjam Močnik, Javna agencija RS za varstvo konkurence

  S prevajalsko agencijo LEEMETA smo se najprej spoznali ob spremljanju tedenskega bloga o jezikovnih zagatah. Že ob spremljanju bloga nam je bil simpatičen svež in inovativen pristop pri splošnem jezikovnem ozaveščanju. Prevajalsko storitve smo prvič preizkusili ob nujnem prevodu zakonodajnega akta. Po dogovoru za projekt, usklajevanju podrobnosti in izjemno hitri izvedbi smo že v dobrem tednu prejeli strokovno brezhiben prevod, ki smo ga lahko takoj uporabili pri svojem delu. Prevajalske storitve Leemete bomo z veseljem uporabljali tudi v bodoče.

 • Danijel Ostojić, LXNAV

  Kot zelo tehnično usmerjeno podjetje smo iskali ponudnika prevajalskih storitev, na katerega kakovost bi se lahko brezkompromisno zanesli. Dokumenti so bili prevedeni skladno s ciljnim občinstvom in namenom. Leemeti zaupamo.

 • Sabina Vrešak, vodja administracije, SSI Schaefer

  LEEMETI že nekaj časa zaupamo vse naše prevode v tuje jezike in iz tujih jezikov. So hitri, zanesljivi in strokovni. Pri vsem pa vedno ohranjajo osebni odnos. Potrudijo se, da najdemo skupno rešitev še v tako nemogočih situacijah. Saj poznate to – že včeraj bi bilo prepozno. Kljub zahtevam po hitrosti ostaja prevod strokoven. Za nas je pomembno, da so prevodi tudi oblikovno primerni za takojšnjo uporabo.

 • Vanja Vozelj, vodja prodaje, Diagnostični center Bled

  Z Leemeto uspešno sodelujemo že več let. Širok nabor različnih jezikov in komunikacija z eno osebo zelo olajša delo. Organizacija dela je na vrhunski ravni. Vedno se lahko zanesemo, da bodo prevodi dokončani v obljubljenem roku.

 • Maja Bertoncelj, odnosi z javnostmi in marketing, JGZ Brdo

  S sodelovanjem s prevajalsko agencijo Leemeta smo izjemno zadovoljni. Zelo so odzivni, hitro pripravijo prevode in se vedno držijo rokov, ki so pri nas običajno izjemno kratki. Imam občutek, da resnično razumejo našo naravo dela, in so partner, na katerega se lahko zanesemo.

 • Miha Rejc, vodja oddelka za upravljanje družbenih medijev, Iprom

  Z Leemeto uspešno sodelujemo že nekaj let in so naš zanesljiv partner. Pri komunikaciji in usklajevanju so zelo odzivni, pri prevodih in lekturi pa hitri in profesionalni.

 • Tomaž Vončina, direktor, Sies

  V podjetju SIES najbolj cenimo tehnološko inovativnost in strokovnost Leemetine številčne strokovne ekipe. Naše obstoječe dokumente namreč uvozijo v specializirane programe in nam tako zagotovijo dosledno terminologijo ter nižjo ceno zaradi ponovitev besed. So izjemno prilagodljivi in hitri, zaradi česar je naše sodelovanje samo še žlahtnejše. Priporočamo sodelovanje!

 • Marina Bunarkić, komercialistka, Tanin Sevnica

  S podjetjem Leemeta uspešno sodelujemo že 4 leta. Gre za zanesljivo, odzivno, odgovorno in strokovno ekipo. Od naših kupcev, ki so skoraj v celoti iz tujine, nismo nikoli prejeli reklamacij.

 • Matjaž Miglič, direktor, Movo

  Leemeti smo zaupali prevod spletne strani in katalogov. Prevod na ključ® je poleg specializiranega prevoda in lekture vključeval tudi vnos besedil na spletno stran in celovito tehnično podporo. S sodelovanjem smo izjemno zadovoljni in se bomo nanje še obrnili. Priporočamo!

 • Tadeja Kuret, odnosi z javnostmi in marketing, Cablex-T

  Leemeta je naš strateški partner za prevajanje pravnih besedil. Njihovo delo je zanesljivo in strokovno, izvedba pa izredno hitra. So zaupanja vreden partner, ki drži svojo besedo.

 • Taja Brinovec, vodja turizma, Velika planina

  Leemeta je prevedla našo spletno stran v italijanščino, španščino, nemščino, francoščino in angleščino. Njihovi prevodi na ključ se ponašajo z vrhunsko kakovostjo in tehnično podporo. Z uvozom besedil na spletno stran so nam močno olajšali in skrajšali delo. Zaupamo jim in se bomo nanje še obrnili!

 • Urška Debevec, direktorica, APIS MED

  Ekipa prevajalske agencije Leemeta je za nas prevedla spletno stran v angleščino in italijanščino. Še posebej nas je navdušila vrhunska kakovost prevodov in tehnična podpora pri uvozu besedila na spletno stran, ki jo ponujajo v sklopu svojih prevodov na ključ. Nanje se lahko zanesemo in bi z veseljem sodelovali tudi v prihodnje, saj naše sodelovanje kljub njihovemu imenu ni bilo prav nič kislo – prav nasprotno! :)

 • Alenka Zapušek, specialistka v marketingu, FANUC Adria

  Občutek, da bo nekaj opravljeno hitro in kakovostno je neprecenljiv. S takšnim načinom delovanja in sodelovanja, kot ga nudi Leemeta, preprosto ni potrebe po iskanju drugih.

 • Tina Osojnik, Chief legal/intellectual property, EKWB

  Z agencijo LEEMETA sodelujemo že par let na področju zahtevnih pravnih prevodov. Moram reči, da so izredno hitri, zelo strokovni in da ničesar ne prepuščajo naključju, kar je za pravne tekste zelo pomembno. Z veseljem bomo z njimi sodelovali še naprej in jih zelo priporočamo.

 • Tina Mavrič, prevajalka in organizatorka dogodkov, AquafilSLO

  Leemeta je za nas sopomenka za visokokakovostne storitve, povezane s prevajanjem dokumentov. Ker imam dolgoletne izkušnje iz prevajanja, vem, kateri elementi so potrebni, da je prevod ustrezen. Poleg slovnične pravilnosti so to še strokovno izrazje in grafika dokumentov. Leemetin pristop k delu je visokoprofesionalen, saj gre prevod skozi roke različnih strokovnjakov, ki uspejo zagotoviti ustreznost prevoda na vseh ravneh. Na Leemeto se lahko popolnoma zanesemo tudi zato, ker so v odnosu do naročnikov transparenti, prilagodljivi in zelo odzivni. 

 • Kim Christina Koritnik, vodja marketinga, Semenarna Ljubljana

  Za sodelovanje z Leemeto smo se odločili zaradi hitre odzivnosti, zanesljivosti in zagotavljanja strokovnosti prevodov. Na prvo mesto postavljajo učinkovitost in kakovost opravljenega dela zato vsakokrat s 100% zaupanjem oddamo novo naročilo.

 • Marjana Ostrožnik, nabava, Prevent&Deloza

  Kot uporabniki Leemetinih storitev smo z našim večletnim sodelovanjem zelo zadovoljni in vemo, da lahko vedno pričakujemo korektnost, ažurnost in dostopnost. Vedno se potrudijo pri svojem pristopu in v komunikaciji, kar dela uporabniško izkušnjo še bogatejšo.

 • Igor Kučič, direktor, RELIDEA

  Kot marketinška agencija smo s kakovostjo prevodov in hitrostjo agencije Leemeta zelo zadovoljni. Še posebej bi pohvalil odzivnost ekipe in jasnost komunikacije, ki sta za dolgoročni uspeh in sodelovanje izjemno pomembni. Marketing je zelo posebno področje, ki pri prevodih zahteva veliko ustvarjalnosti, in Leemetini prevajalci ga imajo v malem prstu.

 • Matej Križnik, direktor, BIAL

  Z Leemeto sodelujemo že od leta 2012. Na njih se obračamo z različnimi projekti – prevodi, predvsem s področja tehnike in marketinga, občasno tudi s področja prava (pogodbe). Zahtevamo vrhunsko kakovost in podporo, kar nam pri Leemeti lahko zagotovijo. Zadnji večji projekt je bil nadgradnja marketinških gradiv in spletnih strani. Dokumente so nam prevedli v poljščino, angleščino in nemščino. Kot vedno se nam je s prevodi mudilo, zato smo besedila pošiljali po delih. Projektne vodje so posebnosti našega projekta razumele, sicer pa smo morebitne nejasnosti hitro uskladili.

 • Yaskava

  Leemetine prevajalske storitve uporabljamo vrsto let, saj smo z njimi zelo zadovoljni. Sodelovanje poteka enostavno in učinkovito. Posebej bi radi izpostavili upoštevanje prejšnjih prevodov, saj to poleg doslednosti prav tako vpliva na ceno. Cenimo vašo hitrost in profesionalnost in si sodelovanja želimo tudi v prihodnje.

 • Daniela Milanović, vodja prodaje, OLMA

  Izredno napredna prevajalska agencija z izredno odzivnostjo in pristopom. Tudi vaša podpora je odlična, imate odličen odnos z naročniki.

 • Andrej Planinšek, vodja oddelka za kemično analizo v Celju, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

  Kot vedno do sedaj je bila storitev hitra in profesionalna.

 • Tatjana Lukavečki, tehnična dokumentacija strojev, BRINOX

  Vedno se potrudite, da nam lahko ustrežete. S prevodi smo zadovoljni, čeprav je tehnično izrazoslovje včasih zahtevno. Uspešno delo še naprej.

 • Damir Šabanović, vodja proizvodnje, LANEA Engineering

  Korektnost in profesionalnost od začetka do konca izvedbe.
  Vsekakor prevajalska agencija, na katero se lahko zanesemo.

 • Polona Pergar Guzaj, članica upravnega odbora, Združenje IIA – Slovenski inštitut

  Z Leemeto smo začeli sodelovanje v letošnjem letu, saj v Združenju notranjih revizorjev IIA - Slovenski inštitut načrtujemo okrepitev aktivnosti na področju prevajanja strokovnih gradiv. Način dela Leemete nas je očaral, saj imajo specializirane strokovne kadre, računalniško podprte procese, ki omogočajo hitro poenotenje izrazov v prevodih, tudi relativno enostavno ažuriranje ob morebitni spremembi terminologije. So hitri, prilagodljivi, prijazni, skratka prijetna osvežitev v življenju notranjih revizorjev.

 • Meta Tišler, Calcit

  Ekipi LEEMETA smo že večkrat v prevod zaupali naša letna poročila. Že ob prvem sodelovanju so nas prijetno presenetili z odzivnostjo in hitrostjo, pri čemer kakovost prevoda ni trpela. Obvladajo našo terminologijo, v pravilnost prevodov pa se vedno tudi prepričajo. Osebni pristop in vselej prijazna ter profesionalna storitev so razlogi, da bomo z njimi še naprej sodelovali.

 • Bernarda Gregorec Cafuta, vodja marketinga ARCONT okna & vrata

  Z Leemeto odlično sodelujemo. Imajo profesionalni pristop in so 100-% zanesljivi. Njihovi prevodi so kakovostni in imajo dobro razmerje kakovost : cena, vse skupaj pa opravijo z veliko mero prijaznosti in kančkom humorja.

 • Mojca Ževart, direktorica, Muzej Velenje

  Hitra odzivnost, prijazna komunikacija, razumni roki in cene, strokovnost, kakovostno opravljeno delo, vse jezikovne storitve na enem mestu. Potrebuje kdo več?

 • Ivica Črešnar, vodja marketinga, Seltron

  Pri vas naročamo prevode in lekturo. Striktno upoštevate roke in ste prilagodljivi pri dogovorih. Kakšno stvar naredite tudi zelo hitro, če se nam mudi. Imamo zahteven tehnični jezik, vendar ste naštudirali terminologijo. Sodelujemo že kar nekaj let in smo zadovoljni, tudi s komunikacijo.

 • Barbara Zorko, digitalni marketing, Val Skupina

  Leemeta nam je pomagala pri vzpostavitvi 3 novih trgov. Na naše pripombe in želje so se odzivali ažurno, vse so dostavili v dogovorjenem roku. Prevodi so bili profesionalni, terminologija uporabljena dosledno. Dosledno so upoštevali tudi oblikovanje prvotnih dokumentov. Največja prednost je njihova celovitost storitev.

 • Mateja Sulič, administrator office, ISPEM

  S prevajalsko agencijo Leemeta smo zelo zadovoljni zaradi kakovosti, hitrosti in prijaznosti. Z njimi se lahko dogovorimo o vsem – roku, načinu plačila, oblikovanju dokumentov itd. Predvsem nam je všeč, ker se držijo roka oddaje in so zelo korektni. Na Leemeto se lahko zanesemo!

 • Žiga Marovt, odvetnik, Odvetnik Marovt in partnerji

  S prevodi strokovnih besedil smo izredno zadovoljni, saj nam narava našega dela ne dovoli, da bi se karkoli »izgubilo v prevodu«. Poskrbeli so, da je bila pravna terminologija uporabljena pravilno in da je besedilo ohranilo prvotni pomen. S prevodi smo zadovoljni mi in naše stranke, zato so pravi naslov za strokovne prevode pravnih besedil.

 • Anja Kralj, Client Success Manager, Optiweb

  Z delom prevajalske agencije Leemeta smo zelo zadovoljni, saj so njihovi prevodi kvalitetni, hitri in zanesljivi. Njihovi prevodi so prilagojeni strokovnim področjem, kar je v Optiwebu zelo pomembno. Leemeto priporočamo vsem, tudi mi pa se že veselimo nadaljnjih sodelovanj.

 • Jana Podvinšek, sodelavka v marketingu, INEL

  Prevajalska agencija LEEMETA je naša rešitev pri prevodih tehnične dokumentacije. Čeprav gre za strokovna besedila, svoje delo opravijo kakovostno, dobro, hitro in cenovno dostopno. LEEMETA omogoča dodano vrednost našim produktom, kar vpliva na zadovoljstvo naših strank.

 • Dušan Lukič, direktor poslovnih medijev, ADRIA MEDIA LJUBLJANA

  Za sodelovanje smo se odločili, ker smo potrebovali celovito storitev, predvsem pa res visokokakovostne prevode brez nihanj v kakovosti. Izkazalo se je, da smo dobro izbrali. Dejstvo, da večino dela opravijo pred dogovorjenim rokom, je le še dodaten plus, kar velja tudi za njihovo odlično komunikacijo. Nič ni nemogoče in vse informacije so pravočasne.

 • Jure Rojc, član uprave, Kovintrade

  Leemeti smo zaupali prevode strokovnih besedil v razne tuje jezike in slovenščino. Ustrezna strokovna terminologija in natančnost sta bili za nas ključnega pomena in Leemeta je vsak projekt izvedla brezhibno. Z veseljem so nam prišli naproti tudi pri uskladitvi rokov za prevod in so vse prevode še grafično oblikovali. Komunikacija z njimi je bila vedno odlična in gotovo se bomo nanje še obrnili.

 • Boris Leskovšek, Martin

  Z LEEMETO že nekaj let sodelujemo pri prevodih tehničnih besedil. Njihova ekipa se vedno hitro in profesionalno odzove ter prisluhne našim željam in potrebam. Komunikacija je na visoki ravni, vedno se držijo dogovorjenih rokov, po potrebi pa besedila tudi grafično oblikujejo. In kar je najpomembneje, besedila so kakovostno prevedena in terminologija dosledna.

 • Urška Nemanič, vodja marketinga, Kolpa Metlika

  Podjetje Kolpa, d.d. Metlika sodeluje z Leemeto tretje leto. Naši kriteriji zelo visoki pri dosledni uporabi terminologije, celovitosti storitve, vizualni podobi. In s sodelovanjem z Leemeto lahko zatrdimo, da je bilo delo vselej opravljeno profesionalno in kakovostno, naše zahteve upoštevane, odzivnost pa hitra. Z Leemeto bomo sodelovali še naprej.

 • Engrotuš

  Hiter odziv, ki ga želimo in pričakujemo od zunanjih sodelavcev.

 • Horizont Clair

  Pri vas dobimo občutek, da imamo sodelavca na drugi strani.

 • ISI

  Zelo zadovoljni smo z odzivnostjo in vsestranskostjo. Celotna korespondenca je korektna in profesionalna.

 • TEHNOS

  Vedno se odzovejo še isti dan, kakovost storitev pa je na profesionalni ravni. Nismo še imeli projekta, za katerega LEEMETA ne bi imela rešitve.

 • BIOLES HORIZONT

  Z delom prevajalske agencije LEEMETA smo zelo zadovoljni. Prepričala sta nas predvsem hiter odzivni čas in kakovost opravljenih storitev.

 • LPKF

  Prevodi so v celoti oddani pravočasno ter prevedeni po najvišjih standardih kakovosti. Vedno najdejo hitro rešitev, sodelovanje z njimi pa je vedno zanesljivo.

 • Sika

  Cenimo njihovo poznavanje naše strokovne terminologije in odzivnost. Vsi prevodi so oddani do vnaprej dogovorjenih rokov.

 • Filli Stahl

  S svojo hitrostjo in kratkimi izvedbenimi roki nam pomagajo, da se lahko nemudoma odzovemo na nove okoliščine na tržišču. Zelo smo zadovoljni z njihovo strokovnostjo.

 • Totus

  Tehnično zahtevne prevode opravijo tako, kot se od profesionalcev pričakuje. Zelo smo zadovoljni s sodelovanjem.

 • Energetska agencija za Podravje

  Prevodi prevajalske agencije LEEMETA so hitri in kakovostni ne glede na raven strokovnosti besedila. Z gotovostjo in zadovoljstvom se lahko zanesemo nanje.

 • BAYER

  Delo vaše agencije dobro poznamo in ga sodelavci tudi največkrat pohvalijo!

 • MSD

  S prevajalsko agencijo LEEMETA že več kot tri leta izjemno dobro sodelujemo in so zelo odzivni. Brez pripomb.

 • Salus

  Z delom prevajalske agencije Leemeta smo že vrsto let zelo zadovoljni. Cenimo njihovo strokovnost, zanesljivost, prilagodljivost in izredno hiter odziv.

 • HYPO LEASING

  Prevod vedno dobimo v roku, ki ga postavimo. Predlagamo sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju.

 • HERVIS

  Vedno se lahko zanesemo na njihovo ažurnost in strokovnost ter korektne prevode.

 • ICG Integrated Consulting Group

  Leemetine storitve cenimo zaradi:

  - Kakovosti prevodov
  - Grafične obdelave
  - Ugodne cene
  - Natančnega upoštevanja zaželenih (zelo kratkih) terminov

 • UNICEF Slovenija

  S prevajalsko agencijo LEEMETA smo pričeli odlično sodelovati pred tremi leti, medsebojnega sodelovanja pa si želimo tudi v prihodnje.

 • Porsche Leasing

  Cenimo njihovo vrhunsko odzivnost in kakovostne prevode za dobro ceno.

 • SIFLEKS

  Najbolj cenimo njihovo hitrost odziva in hitro izvedbo. Tudi glede strokovnosti, ustrežljivosti in cene nimamo pripomb.

 • Isokon

  Za nas so ključnega pomena Leemetina zanesljivost, odzivnost, hitra pomoč ter osebni partnerski odnos.

 • Klima Petek

  Profesionalno in prijazno!

 • ELSA Gornja Radgona

  Pohvalili bi širok spekter jezikovnih skupin, strokovnost, profesionalen odnos in odzivnost.

 • MEDIA TERRA

  Z LEEMETO smo povsem zadovoljni, ker izpolnjuje naša pričakovanja (odzivnost, prilagodljivost …).

 • TOKAM

  S prevajalskimi storitvami agencije LEEMETA smo zadovoljni. So hitri, korektni in kakovostni.

 • Kajetan Bajt, direktor, DR. NEMO

  Doslej smo bili z vsemi prevodi zelo zadovoljni in tudi odzivni čas je bil vedno zelo hiter. Kadar smo kakšen prevod potrebovali z danes na jutri, smo ga tudi prejeli.

Dokumenti za prevajanje:

Tehnični listi (TDS):

podrobne informacije o izdelku ali materialu, vključno z njegovo sestavo, fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi, specifikacijami delovanja in priporočeno uporabo.
Za proizvajalce, dobavitelje in končne uporabnike so bistvenega pomena za razumevanje zmogljivosti in omejitev izdelka.

Varnostni listi (SDS):

informacije o varnem ravnanju, skladiščenju in odstranjevanju nevarnih kemikalij, vključno s fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi, nevarnostmi za zdravje, postopki v nujnih primerih in skladnostjo s predpisi.
So ključnega pomena za zaščito delavcev, okolja in javnega zdravja.

Navodila za uporabo:

so priročniki za uporabnike, ki vključujejo navodila in smernice za varno in učinkovito uporabo izdelka ali storitve, vključno z lastnostmi in funkcijami izdelka, vzdrževanjem, odpravljanjem težav in garancijskimi informacijami.
So bistvenega pomena za zagotavljanje zadovoljstva strank in zmanjševanje stroškov podpore.

Navodila za sestavljanje:

zagotavljajo podrobna navodila po korakih za sestavljanje izdelka ali sistema, vključno z diagrami, ilustracijami in seznami delov.
Bistvena so za zagotavljanje pravilne montaže izdelka in njegovega predvidenega delovanja.

Navodila za vzdrževanje:

navodila in smernice za vzdrževanje in popravilo izdelka ali sistema, vključno s preventivnim vzdrževanjem, odpravljanjem težav in postopki popravil.
So bistvenega pomena za zagotavljanje dolgotrajnosti in zanesljivosti izdelka.

Gradivo za usposabljanje:

navodila in napotki za učinkovito uporabo izdelka ali storitve, vključno z videoposnetki za usposabljanje, vadnicami in uporabniškimi priročniki.
Bistveni so za zagotavljanje varne in učinkovite uporabe izdelka s strani strank.

Predpisi, tehnični standardi in zahteve:

podrobnosti za načrtovanje, proizvodnjo in delovanje izdelkov in sistemov, da v celoti izpolnjujejo zakonske, varnostne in izvedbene zahteve.
Bistveni so za zagotavljanje skladnosti in zmanjševanje tveganja.

Tehnične specifikacije:

posebne podrobne zahteve za izdelek ali sistem, vključno z zmogljivostjo, materiali, merami in mejnimi vrednostmi.
Bistvene so za zagotavljanje, da izdelek izpolnjuje predvideno uporabo in zahteve strank.

Patenti in patentna dokumentacija:

pravna zaščita novih izumov in tehnologij, vključno z opisi, zahtevki in risbami.
Bistveni so za zaščito intelektualne lastnine in komercializacijo inovacij.

Načrti, sheme, tehnične risbe in skice:

podrobne vizualne prikaze izdelkov, sistemov in sestavnih delov, vključno z merami, materiali in proizvodnimi postopki.
Pomembni so za sporočanje namena načrtovanja ter zagotavljanje natančnosti pri proizvodnji in sestavljanju.

Spletne strani za podjetja iz tehničnih dejavnosti:

podrobne predstavitve na spletu, ki natančno opredeljujejo tehnične specifikacije, lastnosti in uporabo samih izdelkov ter drugo dokumentacijo, navedeno zgoraj.
Pomembni so, da dobavitelji, zastopniki in končne stranke hitreje in lažje pridejo do informacij, ki jih potrebujejo.

Raziskovalni dokumenti:

raziskave, ki pomagajo razumevati tehnično, družbeno in poslovno okolje, ter se navezujejo na upoštevanje tehničnih informacij v različnih jezikih in kulturah.
So bistveni za lažje globalno sodelovanje in inovacije.

Dejavnosti, ki potrebujejo prevode:

Inženirstvo in proizvodnja industrija:

širok sektor, ki zajema vrsto tehničnih dejavnosti, vključno z načrtovanjem, razvojem in proizvodnjo različnih izdelkov. Tehnični dokumenti v tem sektorju največkrat vključujejo specifikacije izdelkov, proizvodne procese in postopke nadzora kakovosti.

Strojništvo in strojna industrija:

veja inženirstva, ki se ukvarja z načrtovanjem, analizo in izdelavo mehanskih sistemov, strojev, naprav in orodij. Tehnični dokumenti v tem sektorju pogosto vključujejo projektne risbe, sheme in tehnične specifikacije.

Avtomobilska in letalska industrija:

načrtovanje, razvoj in proizvodnja vozil in letal. Tehnični dokumenti v tem sektorju pogosto vključujejo projektne specifikacije, postopke preskušanja in varnostne predpise.

Energetika:

različne panoge, povezane s proizvodnjo, distribucijo in porabo energije. Tehnični dokumenti v tem sektorju pogosto vključujejo specifikacije za elektrarne, postopke proizvodnje energije in presoje vplivov na okolje.

Elektronika in robotika:

oblikovanje, razvoj in proizvodnja elektronskih naprav in sistemov. Tehnični dokumenti v tem sektorju največkrat vključujejo sheme vezij, sheme in tehnične specifikacije.

Arhitektura:

oblikovanje, načrtovanje in gradnja stavb ter drugih objektov. Tehnični dokumenti v tem sektorju pogosto vključujejo gradbene načrte, načrte in tehnične specifikacije.

Gradbeništvo:

gradnja stavb in drugih objektov ter postopki izvedbe same gradnje. Tehnični dokumenti v tem sektorju – podobno kot pri arhitekturi – največkrat vključujejo projektne načrte, gradbene predpise in gradbene specifikacije.

Laserska tehnologija:

načrtovanje, razvoj in proizvodnja laserjev in sistemov, ki temeljijo na laserjih. Tehnični dokumenti v tem sektorju pogosto vključujejo specifikacije laserskih sistemov, varnostne postopke in testne protokole.

Okoljska tehnologija:

razvoj tehnologij in sistemov za reševanje okoljskih vprašanj. Tehnični dokumenti v tem sektorju večinoma vključujejo presoje vplivov na okolje, postopke nadzora onesnaževanja in načrte trajnostnega razvoja.

Razvojne dejavnosti in patenti:

raziskave in razvoj novih izdelkov in tehnologij. Tehnični dokumenti v tem sektorju pogosto vključujejo patentne prijave, raziskovalna poročila in tehnične specifikacije.

Telekomunikacije in mobilna tehnologija:

oblikovanje, razvoj in proizvodnja komunikacijskih sistemov in mobilnih naprav. Tehnični dokumenti v tem sektorju pogosto vključujejo sheme vezij, sheme in tehnične specifikacije.

Računalništvo in informacijska tehnologija:

razvoj in uporaba računalniških sistemov in programske opreme. Tehnični dokumenti v tem sektorju pogosto vključujejo specifikacije zasnove programske opreme, programsko kodo in tehnične priročnike.