x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Letna poročila

PODJETJE ETI
ELEKTROELEMENT D.O.O.

Študija primera

PREBERITE VEČ

Naš cilj je:

da s prevodom letnega poročila, ki nam ga zaupate, nimate nobenega dela več. V ta namen smo sestavili specializirano ekipo prevajalcev, lektorjev, grafikov in tehničnega osebja.

PONUDBA V 30 MINUTAH

Prevodi letnih poročil so ena izmed Leemetinih sedmih specializacij. V sklopu Prevodov na ključ®, po katerih nas poznajo naši naročniki, smo storitev še nadgradili.

Kako smo to storili, lahko izveste v študiji primera za prevod letnega poročila v angleščino za podjetje ETI Elektroelement d.o.o.

PROJEKT:

Prevod celotnega letnega poročila – finančni in poslovni del

Podjetje:

ETI ELEKTROELEMENT D.O.O.,
SLOVENIJA,
VEČ KOT 1600 ZAPOSLENIH

Panoga:

FINANCE

Jezikovna kombinacija:

IZ SLOVENŠČINE V ANGLEŠČINO

IZZIV#1

Format in elementi, ki ne omogočajo urejanja

IZZIV#2

Finančno-računovodska terminologija

IZZIV#3

Številke in grafično oblikovanje

IZZIV #1

FORMAT BESEDIL IN ELEMENTI, KI
NE OMOGOČAJO UREJANJA

V podjetju ETI Elektroelement d.o.o. so letno poročilo pripravili v različnih formatih. Besedilo je vključevalo tudi številne tabele s številčnimi podatki, razne grafe in slikovne prikaze prejšnjega obračunskega obdobja v primerjavi s preteklimi leti. Grafični elementi so bili pogosto v obliki, ki je ni bilo mogoče prevajati/urejati, so pa zahtevali prevod. Slednji so se s formulami pogosto tudi medsebojno povezovali.

REŠITEV

Notranja ekipa za grafično oblikovanje in specializirana
programska oprema.

Naša ekipa za grafično oblikovanje je s pomočjo specializirane programske opreme Abbyy pretvorila slike, grafe in tabele tako, da jih je bilo mogoče prevajati/urejati in so ustrezali videzu izvirnega dokumenta.

Z lastnimi rešitvami in sistematiziranimi postopki smo dosegli, da je bila celotna podoba angleškega prevoda povsem skladna s podobo slovenskega izvirnika.

IZZIV #2

STROKOVNA FINANČNO-
RAČUNOVODSKA TERMINOLOGIJA

Strokovni finančni izrazi, ki jih je podjetje ETI Elektroelement d.o.o. uporabilo v svojem letnem poročilu, so mednarodno uveljavljeni in se pojavljajo v slovenskih in mednarodnih računovodskih standardih. Nanašali so se na določene specifike področja, ki jih v Sloveniji poznamo, v drugih državah pa zaradi drugačnega pravno-finančnega sistema ne.

REŠITEV

Namenska ekipa prevajalcev, lektorjev in zunanjih
finančnih strokovnjakov.

Ob razvoju specializirane storitve prevodov letnih poročil smo sestavili namensko skupino prevajalcev z referencami za prevajanje letnih poročil ter finančnih besedil. Ekipa preverjenih jezikoslovcev je nato letno poročilo podjetja ETI Elektroelement d.o.o. prevedla in ga tudi dvojezično lektorirala. Pri svojem delu so se člani ekipe opirali na predhodno potrjene prevajalske spomine in terminološke baze, ki smo jih pripravili posebej za prevode letnih poročil. S slednjimi zagotavljamo dodatno skladnost s standardi, saj vsebujejo samo potrjene izraze tako na slovenski kot EU-ravni.

IZZIV #3

LOKALIZIRANJE ŠTEVILK IN OHRANITEV IZVIRNE OBLIKE BESEDILA (GRAFIČNO OBLIKOVANJE)

Številski podatki so ključni element vseh letnih poročil in kot takšni zahtevajo izredno pozornost. V letnem poročilu podjetja ETI Elektroelement d.o.o. je bilo treba številčenje v tabelah povsod poenotiti s pravili angleškega jezika. Tabele in grafe je bilo treba prevesti, pri čemer je bilo treba obliko, širino in dolžino ohraniti kar najbolj podobne izvirniku.

REŠITEV

Tehnično-grafična ekipa strokovnjakov in avtomatizirani postopki.

Vse številčne podatke je bilo treba lokalizirati in prilagoditi pravopisnim pravilom ciljnega jezika. Pri tem je bilo treba poskrbeti, da pri prenosu pri tem ni prišlo do napak, kar je zaradi količine podatkov vedno svojevrsten izziv.

Z razvitimi avtomatiziranimi postopki smo večji del uredili sistemsko. Ker tega nismo urejali ročno, naročniku preverjanja in pretvorbe številk nismo obračunali.

Podjetju ETI Elektroelement d.o.o. smo ustrezno uredili tudi prelome strani, kazalo ter številčenje strani, saj je bilo letno poročilo sestavljeno iz več delov (računovodski in finančni del). V enem dokumentu so se tako v glavi dokumenta pojavljali različni naslovi, urediti pa je bilo treba tudi številčenje strani.

Prevedene tabele in grafe smo morali prav tako prilagoditi tako, da se besedilo ni prelamljalo. Hkrati smo zagotovili, da so tabele, grafi in ostali elementi iz dokumenta v Excelu ostali v istih širinah, postavitvah in podobi kot v slovenskem izvirniku. Z vsemi temi postopki smo zagotovili, da je bil dokument pripravljen za tisk ali drugo obliko distribucije.

Meta Tišler, Calcit

Ekipi LEEMETA smo že večkrat v prevod zaupali naša letna poročila. Že ob prvem sodelovanju so nas prijetno presenetili z odzivnostjo in hitrostjo, pri čemer kakovost prevoda ni trpela. Obvladajo našo terminologijo, v pravilnost prevodov pa se vedno tudi prepričajo. Osebni pristop in vselej prijazna ter profesionalna storitev so razlogi, da bomo z njimi še naprej sodelovali.

Projekt so uspešno izpeljali:

c
link

Tjaša Kresnik

Projektna vodja

 

Teja Završnik

Glavna prevajalka

 
link

Martina Korez

vodja poslovnih procesov

Druga podjetja, ki so nam zaupala
prevode letnih poročil:

Ernst & Young d.o.o., UNIOR kovaška industrija d.o.o., Aquafil SLO d.o.o., Poclain Hydraulics d.o.o., Calcit d.o.o., CONTEX NOVI d.o.o., ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Kovintrade d.d., Adria Transport d.o.o., SYNGENTA AGRO d.o.o., DAT – CON d.o.o., PLASTIKA SKAZA d.o.o., ALEASING d.o.o. , ELEKTRO CELJE d.d., LEK VETERINA d.d., ECE CELJE d.o.o., ABB d.o.o. in drugi.

Brezplačen

Hitri izračun cene

01
NAZAJ
02
03
PREVOD IZ JEZIKA
Prosimo, izberite izvirni jezik
PREVOD V JEZIK
Prosimo, izberite ciljni jezik
Naprej

LEEMETINA
GARANCIJA

Če s prevodom niste zadovoljni, ne plačate
nič. Zero. Nada. Več o naši 100-% garanciji.

1
STROKOVNA
IZVEDBA
2
ČASOVNA
USKLAJENOST
3
CELOVITA
REŠITEV