Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

285
Slovnica / 04. September 2015

Skloni, sklanjatve in sklanjanje v slovenščini

Začenja se novo šolsko leto in z njim tudi prva Leemetina učna ura slovenščinesmiley​ Da šok ne bo prevelik, bo prva lekcija nekoliko lažja.

V tokratnem blogu se bomo posvetili sklonom oz. sklanjatvam. Glagole spregamo, pridevnike stopnjujemo, samostalnike pa sklanjamo ali pregibamo.

Slovenski jezik pozna 6 sklonov, vsak sklon pa ima točno določeno vprašalnico. Prvi del vprašalnice za določen sklon se nanaša na osebe, drugi pa na stvari.
 

Sklon Vprašalnica Sklanjana beseda
IMENOVALNIK Kdo ali kaj? hiša
RODILNIK Koga ali česa? hiše
DAJALNIK Komu ali čemu? hiši
TOŽILNIK Koga ali kaj? hišo
MESTNIK O kom ali o čem? o hiši
ORODNIK S kom ali s čim? s hišo

Vsi samostalniki pa se ne pustijo sklanjati tako zlahka. Preverite 10 samostalnikov, ki povzročajo težave pri sklanjanju. Dela kateri od teh preglavice tudi vam?


Vezava predlogov z določenimi skloni

Vsak predlog ob sebi zahteva samostalnik v določenem sklonu:

Sklon Predlogi
rodilnik do, iz, od, brez, z/s, za
dajalnik proti, kljub, k/h
tožilnik čez, skozi, zoper, po
mestnik o, po, pri
orodnik z/s
tožilnik ali mestnik ob, v, na
tožilnik ali orodnik nad, pod, pred, za, med

Predlogi torej vplivajo na sklonsko obliko samostalnika. V stavku Pes teče z lastnikom je samostalnik lastnik v orodniku. V stavku Pes teče proti lastniku je samostalnik lastnik v dajalniku. V stavku Pes je pritekel do lastnika pa je lastnik v rodilniku.


Tudi vi ne znate uporabljati rodilnik?

Prosimo, da cigaretne ogorke ne mečete na tla. Tako zapisano poved lahko zasledite v javnih prostorih. Pa vendar je takšna slovnično nepravilna. Kadar je glagol zanikan, ob sebi zahteva samostalnik v rodilniku. Torej: Prosimo, da cigaretnih ogorkov ne mečete na tla. Mimogrede: tudi z zgornjim podnaslovom ni vse v redu ...

Upamo, da zdaj ne boste imeli več probleme pri sklanjanju. No, problemov. smiley Kako pa vam gre sklanjanje krajevnih imen, kot so Grosuplje, Trbovlje ali Beltinci? Bi znali?

Podobni članki

03. Maj 2019
Zanimivosti
3 MIN
17
pogled
V slovenskih mestih so se najprej začeli pojavljati potopni stebrički, nato so se jim pridružili dvižni, v novejšem času pa srečuj...
02. Junij 2017
Slovnica
2 MIN
5
pogled
Na televiziji ste zagotovo že zasledili oglas, na koncu katerega obvezno sledi opozorilo, naj se kupci in uporabniki »o tveganju i...