x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

261
Slovnica / 22. November 2013

10 samostalnikov, ki povzročajo težave pri sklanjanju

Za začetek hiter kviz: katere tri povedi so pravilne?

a) Dobila je hčer.
b) Dobila je hči.

c) Sprehajal se je s psi.
č) Sprehajal se je s psmi.

d) Znanstveniki so ugotovili, da človek uporablja le majhen del svojih možgan.
e) Znanstveniki so ugotovili, da človek uporablja le majhen del svojih možganov.

V tokratnem blogu smo zbrali 10 »težavnih« samostalnikov, ki jih najpogosteje napačno sklanjamo. Seveda se napake ne pojavljajo v vseh sklonih, ampak samo v nekaterih - pogostejše so pri množinskih oblikah. Med samostalniki najdemo na primer tiste, ki označujejo človeške organe (pljuča, možgani), sorodstvene vezi (mati, hči, otrok), nekatere množinske samostalnike (drva, tla) ipd.

Oglejte (in zapomnite :)) si sklanjatve naslednjih samostalnikov:

Sklanjatve - sklanjanje samostalnikov, ki nam povzročajo težave

 

Gospa

Težave povzročata predvsem dajalnik in mestnik ednine, kjer včasih zasledimo obliko gospej.

 

  ednina dvojina množina
imenovalnik gospa gospe gospe
rodilnik gospe gospa gospa
dajalnik gospe gospema gospem
tožilnik gospo gospe gospe
mestnik (o) gospe (o) gospeh (o) gospeh
orodnik (z) gospo (z) gospema (z) gospemi

 

Pljuča

Gre za množinski samostalnik, ki težave povzroča predvsem v mestniku: namesto pravilne oblike (o) pljučih večkrat zasledimo napačno (o) pljučah.

 

  množina
imenovalnik pljuča
rodilnik pljuč
dajalnik pljučem
tožilnik pljuča
mestnik (o) pljučih
orodnik (s) pljuči

 

Dan

Dilema se pojavlja predvsem pri dvojini in množini, kjer zasledimo daljšo in krajšo obliko samostalnika. Obe obliki sta pravilni.

 

  ednina dvojina množina
imenovalnik dan dneva dnevi
rodilnik dneva/dne dnevov/dni dnevov/dni
dajalnik dnevu dnevoma/dnema dnevom/dnem
tožilnik dan dneva/dni dneve/dni
mestnik (o) dnevu (o) dnevih/dneh (o) dnevih/dneh
orodnik (z) dnevom/dnem (z) dnevoma/dnema (z) dnevi/dnemi

 

Otrok

Težave in napake se pojavljajo predvsem v mestniku in orodniku množine.

 

  ednina dvojina množina
imenovalnik otrok otroka otroci
rodilnik otroka otrok otrok
dajalnik otroku otrokoma otrokom
tožilnik otroka otroka otroke
mestnik (o) otroku (o) otrocih (o) otrocih
orodnik (z) otrokom (z) otrokoma (z) otroki

 

Tla

Pri tem množinskem samostalniku večkrat zasledimo napačno obliko tlem v dajalniku ali pa tleha v rodilniku (npr. »pobrati s tleha« namesto »pobrati s tal«).

 

  množina
imenovalnik tla
rodilnik tal
dajalnik tlom
tožilnik tla
mestnik (o) tleh
orodnik (s) tlemi/tli

 

Mati

Težave so pogoste pri tožilniku ednine. Napačno: »Vidim mati.« in »Vidim matero.« Pravilno: »Vidim mater

 

  ednina dvojina množina
imenovalnik mati materi matere
rodilnik matere mater mater
dajalnik materi materama materam
tožilnik mater materi matere
mestnik (o) materi (o) materah (o) materah
orodnik (z) materjo (z) materama (z) materami

 

Hči

Podobno kot pri samostalniku mati tudi pri samostalniku hči zasledimo napačne oblike v tožilniku ednine (hči ali hčero namesto hčer) ali celo v imenovalniku ednine (hčera, hčer namesto hči).

 

  ednina dvojina množina
imenovalnik hči hčeri hčere
rodilnik hčere hčer/hčera hčer/hčera
dajalnik hčeri hčerama hčeram
tožilnik hčer hčeri hčere
mestnik (o) hčeri (o) hčerah (o) hčerah
orodnik (s) hčerjo (s) hčerama (s) hčerami

 

Možgani

Rodilniška oblika tega množinskega samostalnika ni možgan, kot pogosto preberemo, ampak možganov.

 

  množina
imenovalnik možgani
rodilnik možganov
dajalnik možganom
tožilnik možgane
mestnik (o) možganih
orodnik (z) možgani

 

Drva

Pri sklanjanju tega samostalnika se v nekaterih oblikah napačno vrine a: (o) drvah, (z) drvami namesto (o) drveh in (z) drvmi.

 

  množina
imenovalnik drva
rodilnik drv
dajalnik drvom
tožilnik drva
mestnik (o) drveh
orodnik (z) drvmi

 

Pes

Napačno obliko najpogosteje zasledimo v orodniku množine: (s) psmi namesto (s) psi.

 

  ednina dvojina množina
imenovalnik pes psa psi
rodilnik psa psov psov
dajalnik psu psoma psom
tožilnik psa psa pse
mestnik (o) psu (o) psih (o) psih
orodnik (s) psom (s) psoma (s) psi

Verjetno ste že sami našli pravilne odgovore na vprašanja v zgornjem kvizu ... ;)

Za še bolj lačne smo pripravili tudi nadaljevanje, novih 10 samostalnikov, ki povzročajo težave pri sklanjanju (2. del).

Podobni članki

26. November 2021
stavek, poved, razlika, vejica, pravopis
Slovnica
4 MIN
69
pogled
Mar ni to dvoje eno in isto? Hja, v vsakdanjem pogovoru veljata besedi za sopomenki. Povsem vseeno je, če doma otrokom rečete, naj...
20. September 2019
Zanimivosti
3 MIN
68
pogled
  Še tako jezika vešč posameznik se včasih znajde pred izzivom – kako zapisati zvok vode, ki vre? Ali zvok ptice, ki zamahne s kri...