x

Moški ali fant razgleduje obzorje. Kako sklanjamo moško ime Klemen?
3
74
Slovnica / 21. Maj 2021

Sklanjanje moških imen: Klemna ali Klemena?

Sklanjanje moških imen, ki se končajo na nemi -e (Appla ali Applea)

Pri Leemeti imamo veliko opravka s tujimi lastnimi imeni, ki nam sive lase povzročajo takrat, ko jih je treba sklanjati ali iz njih tvoriti svojilne pridevnike. Trd oreh (sploh za nejezikoslovce) so tuja lastna imena – predvsem angleška in francoska –, ki se končajo na nemi -e (pri izgovoru ga ne izgovorimo).

Takšna imena so recimo: George, Apple, Dumbledore, Mike, Jake, Wallace.

 

Kako se soočiti s to jezikovno zagato?

Najprej moramo ugotoviti, ali je končni -e res nemi, saj je od tega odvisno, ali ga bomo pri pregibanju obdržali.

⇒ Končni -e obdržimo takrat, kadar ta vpliva ali odloča o izgovorjavi soglasnika za njim (za glasovi č, š, ž, dž in s).

 

George ali poglejmo na primeru

Če bi končni -e v primeru imena George opustili, bi namesto [džórdž] ime izgovorili kot [geórg]. Nemi -e tako varuje izgovor črk (dž). Prav tako bi brez nemega -e končni c v priimku Wallace izgovorili s k in ne s s.

Če nemi -e ne vpliva na izgovor soglasnika pred njim, ga pri pregibanju opustimo.

 

Apple izgovorimo kot [êpl],
Dumbledore izgovorimo kot [dámbldor].

 

Opazimo, da končni -e ne vpliva na izgovor, zato ga pri pregibanju opustimo. Tako je prav:

  • Appla, Applu, o Applu:
  • Dumbledora, Dumbledoru, o Dumbledoru.

Končni -e je tudi v imenih, kot so Mike, Dave, Jake nemi, zato pri pregibanju izgine: Mikov, Mika, Davov, Dava.  

 

Dovoljeno daljšanje osnove: Klemna ali Klemena

Si videla kje našega Lukata? Ne, nazadnje sem ga videla s Samotom in Žigatom na igrišču.

Tovrstno podaljševanje osnove (moških samostalnikov s končnico -o in -a) je neknjižno, pogosto predvsem v pogovornem jeziku.

 

Ne pozabimo pa,
da moški samostalniki s končnico -e osnovo podaljšujejo:
Tone – Toneta.

 

Kako pa je z imenom Klemen? Ali -e obržimo: Klemena?

Da, -e lahko obržimo, a le takrat, ko se v rodilniku naglas iz prvega premakne na drugi -e: Klêmen, Kleména. Če naglas ostane na prvem -e, drugi -e izpade: Klêmen, Klêmna.

 

Sklanjanje imen s predimki: Ludwig van Beethoven

Pravopis nas v členu 830 uči, da nekaterih delov lastnih imen ne sklanjamo. To so tako imenovani predimki – von, van, de, Dos, Don, fra. Ime in priimek slavnega nemškega skladatelja tako pravilno sklanjamo tako:

  • Ludwig van Beethoven
  • Ludwiga van Beethovna
  • Ludwigu van Beethovnu
  • Ludwiga van Beethovna
  • o Ludwigu van Beethovnu
  • z Ludwigom van Beethovnom

Pri tem omenimo še, da se predimki, kadar stojijo na začetku povedi, zapisujejo z veliko začetnico.

Tako je prav:

  • Van Gogh je bil slavni nizozemski slikar.

 

Svojilni pridevniki iz dvojnih imen: Francjožefov

Prav poseben jezikovni oreh so t. i. dvojna imena – kako jih sklanjati in kako tvoriti svojilne pridevnike?

Poglejmo, kam na usmeri Pravopis. Ta v členu 966 določa, da pri rojstnih imenih iz več enot tipa Roža Marija, Ana Marija (tudi Franc Jožef) svojilni pridevnik tvorimo tako, da zadnji sestavini tvorjenke, ki jo sestavljajo skupaj zapisana vsa imena, dodamo obrazilo -ev, -ov.

Torej: Ana Marija ⇒ Anamarijin, Franc Jožef ⇒ Francjožefov, Roža Marija ⇒ Rožamarijin

Kot ugotavljajo strokovnjaki pri ZRC SAZU, se v rabi tovrstne tvorjenke niso ustalile. Pri tvorbi svojilnega pridevnika raje uporabimo rodilniško izražanje: vladavina Franca Jožefa, delo Jana Baudouina de Courtenayja, naloga Anžeta Mohorja Hriberška.

Dvojna imena sklanjamo v obeh delih: Ana Marija, Ane Marije; Franc Jožef, Franca Jožefa, Frederico Garcia, Frederica Garcie/Garcia.

 

Kako dobro (se) sklanjate vi?

Kako dobro vam gre sklanjanje težjih primerov moških imen, lahko preverite v spodnjem kvizu.

Izberite pravilno rešitev.

a) Koliko stane Mikeovo/Mikovo potovanje?

b) Predstavila ti bom Georgeevo/Georgeovo/Georgovo ženo.

c) Tonetov/Tonov traktor še vedno služi mlajšim generacijam.

d) To je Jakatova/Jakova bivša žena.

e) Kdo je Anamarijin fant/fant Ane Marije?

f) Zakaj Klemna/Klemena ni bilo na zabavo?

g) To je delo belgijskega slikarja Henrya van de Veldeja/Henrya vana de Veldeja

 

Za rešitve se vam ni treba posebej sklanjati, tukaj so:

Mikovo, Georgeevo, Tonetov, Jakova, fant Ane Marije, Klemna/Klemena, Henrya van de Veldeja.

Podobni članki

04. Julij 2011
Prevajanje
MIN
21
pogled
Pri črkovanju katerih angleških besed se najpogosteje zmotimo? Črkovanje namreč pogosto povzroča težave tudi maternim govorce...
19. Oktober 2012
Jezikovne dileme
MIN
45
pogled
Na podlagi analize različnih besedil je mogoče razbrati, da pravilna raba pridevnikov enak in isti ni tako samoumevna, kot se zdi....