Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

Stična in nestična ločila
1
Slovnica / 10. April 2015

Aprilsko vreme v slovnici ali muhasta stična in nestična ter končna in nekončna ločila

Muhasto aprilsko vreme nam je letos poleg toplih spomladanskih žarkov, prijetnih temperatur in vsakodnevnega vetra prineslo tudi sneg. Približno tako muhasta, kot je aprilsko vreme, zna biti tudi slovenska slovnica s celo vrsto pravil. Takšna so, na primer, pravila o pisanju skupaj in narazen.

Ker smo o besedah, ki jih pišemo skupaj oz. narazen, že pisali v glasilu »Skupaj ali narazen? Zloženke, sestavljenke in več!«, se danes posvetimo še stičnim in nestičnim ločilom.

imgo
 

Poznamo več vrst ločil. Delimo jih na končna ločila in nekončna ločila, torej tista, ki jih uporabljamo ob koncu oz. znotraj povedi. Ta se delijo še na stična in nestična, pri katerih pomembno vlogo igrajo presledki.

Nekaj primerov:

Vsak prevod lektorirajo še naši najboljši lektorji. (pika oziroma . je levostično končno ločilo, kar pomeni, da med zadnjim znakom besede in ločilom ni presledka)
Pi…, kako dober prevod! (tropičje oziroma uporabimo stično, ko besede ne želimo izpisati do konca; vejica oziroma , je levostično nekončno ločilo, kar pomeni, da jo najdemo znotraj povedi, klicaj oziroma ! pa je levostično končno ločilo)
Govorili smo o prevajalskih storitvah, rokih oddaje, dodatnih ugodnostih … (tropičje oziroma uporabimo nestično, ko želimo znotraj povedi izraziti premor ali nakazati, da se poved nadaljuje, vendar ne želimo navajati vsega, oklepaji oziroma () pa so levo- in desnostično ločilo, kar pomeni, da med prvim oz. zadnjim znakom in ločilom ni presledka)
Projektni vodja vpraša prevajalca: »Kdaj bo prevod končan?« (dvopičje oziroma : je levostično končno ločilo, narekovaj oziroma »« je levo- oz. desnostično ločilo, vprašaj oziroma ? pa je levostično končno ločilo)

Kot smo že pisali v prejšnjih glasilih, je estetika besedila zelo pomembna. Postavitev ločil spada sicer med slovnična oz. pravopisna pravila, a kljub temu močno prispeva k splošni podobi besedila in lahko ob neustrezni uporabi zmoti pozornost bralca, zato zgornjih pravil nikar ne pozabimo.

P.S. Pri Leemetini ekipi se nismo mogli zediniti, katero besedo v drugem primeru zgoraj smo nadomestili s tropičjem (...). Kakšna ideja? Zapišite v komentar!

P.P.S In ne, zagotovo ne gre za nič vulgarnega. :)

Podobni članki

15. November 2010
Lokalizacija
MIN
0
pogled
Na lokalizacijo spletne strani morate misliti že od samega začetka, saj je pozneje besedilo veliko teže prilagajati potrebam tuj...
22. Februar 2018
Slovnica
MIN
7
pogled
Nekateri priimki so glede sklanjanja povsem preprosti. Recimo priimek Novak. Spet pri drugih se nam zaplete že pri rodilniku, in k...