Brezplačen

Hitri izračun cene

x

168
Slovnica / 14. December 2012

Skupaj ali narazen? Zloženke, sestavljenke in več!

Katere besede pišemo skupaj, katere narazen in katere z vezajem? Včasih je težko določiti, ali gre samo za eno besedo ali več, zato Slovenski pravopis dopušča pisanje tako skupaj kot narazen. Če nismo prepričani, ali se beseda piše skupaj ali narazen, bodo v ta namen prav prišli jezikovni priročniki ali pa kateri od korpusov slovenskega jezika, v katerih so zbrani primeri dejanske rabe.

V tokratnem blogu omenjamo nekaj najpogostejših dilem glede pisanja skupaj oz. narazen.

 

Kaj pišemo skupaj?

 • Če se v besedo ne da vriniti druge besede ali ni mogoče zamenjati zaporedja delov besede, potem besedo pišemo skupaj. Na primer: neumen, nemoč, zlepa...
 • Skupaj pišemo zloženke z medpono -o- (v primeru preglasa se -o- spremeni v -e-) in glagolsko medpono -i- : živinozdravnik, jugovzhod, kažipot, srečelov ...
 • Nekatere sestavljenke: prababica, nadpovprečen, ultramaratonec ...
 • Nekatere sklope: nepridiprav, očenaš, nebodigatreba, onkraj, vseskozi, malodane, dasiravno, najsi, kajneda, vsekakor, vseeno ...
 • Zložene zaimke: marsikateri, redkokdo, malokateri, nekdo, nikakršen ...

 

Kaj pišemo narazen?

 • Narazen pišemo zanikane oblike glagolov: ne vem (in ne nevem), ne želim (in ne neželim), ne bo, ne bi (in ne nebo, nebi)... Izjema so nekateri glagoli, pri katerih je členek ne postal del glagola, npr. nisem, nočem, nimam.
 • Sklope s koli je sicer dovoljeno pisati skupaj ali narazen, vendar Pravopis priporoča pisanje narazen: kadar koli, kjer koli, kdor koli, čigar koli ...
 • Navadno pišemo narazen tudi nekatere stalne besedne zveze: kar se da, kdor si bodi, kdo ve kam, bog si ga vedi kdo ...
 • Narazen pišemo zveze dveh prislovov ali členka in prislova: nič koliko, prav tam, čim bolj, čim več ...

Nekatere zloženke lahko pišemo skupaj ali narazen: lego kocke ali legokocke, bruto teža ali brutoteža, mini golf ali minigolf ...

 

Kaj pišemo z vezajem?

 • Z vezajem pišemo besede, pri katerih je prva sestavina črka, kratica ali števka: c-mol, B-vitamin, TV-program, 100-odstoten, 50-leten ...
 • Tudi priredne zloženke se pišejo z vezajem: Anglo-Američani, slovensko-italijanski, črno-bel, sladko-kisel ...

 

Prav posebno poglavje je pisanje števnikov, vendar o tem raje kdaj drugič. Če vam kakšna beseda ali besedna zveza povzroča preglavice in ne veste, kako jo zapisati, oddajte komentar in skupaj bomo poskušali ugotoviti, ali se piše skupaj ali narazen in zakaj je to tako.

 

Podobni članki

15. Januar 2015
Prevajanje
MIN
27
pogled
Danes na sporedu ni tortica, ampak nekaj, česar zagotovo ne bi pričakovali od strokovnjakov za tuje jezike: slovnica! :) Za spre...
17. December 2020
frazemi, frazem, nejeverni Tomaž, Pitagorova čaša, Matilda
V središču
3 MIN
57
pogled
  V zadnjem času velikokrat slišimo, da smo Slovenci nejeverni Tomaži, ker ne zaupamo vsem ukrepom za preprečevanje širjenja epid...