Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

34
Slovnica / 14. December 2012

Skupaj ali narazen? Zloženke, sestavljenke in več!

Katere besede pišemo skupaj, katere narazen in katere z vezajem? Včasih je težko določiti, ali gre samo za eno besedo ali več, zato Slovenski pravopis dopušča pisanje tako skupaj kot narazen. Če nismo prepričani, ali se beseda piše skupaj ali narazen, bodo v ta namen prav prišli jezikovni priročniki ali pa kateri od korpusov slovenskega jezika, v katerih so zbrani primeri dejanske rabe.

V tokratnem blogu omenjamo nekaj najpogostejših dilem glede pisanja skupaj oz. narazen:

Kaj pišemo skupaj?

 • Če se v besedo ne da vriniti druge besede ali ni mogoče zamenjati zaporedja delov besede, potem besedo pišemo skupaj. Na primer: neumen, nemoč, zlepa...
 • Skupaj pišemo zloženke z medpono -o- (v primeru preglasa se -o- spremeni v -e-) in glagolsko medpono -i- : živinozdravnik, jugovzhod, kažipot, srečelov ...
 • Nekatere sestavljenke: prababica, nadpovprečen, ultramaratonec ...
 • Nekatere sklope: nepridiprav, očenaš, nebodigatreba, onkraj, vseskozi, malodane, dasiravno, najsi, kajneda, vsekakor, vseeno ...
 • Zložene zaimke: marsikateri, redkokdo, malokateri, nekdo, nikakršen ...

Kaj pišemo narazen?

 • Narazen pišemo zanikane oblike glagolov: ne vem (in ne nevem), ne želim (in ne neželim), ne bo, ne bi (in ne nebo, nebi)... Izjema so nekateri glagoli, pri katerih je členek ne postal del glagola, npr. nisem, nočem, nimam.
 • Sklope s koli je sicer dovoljeno pisati skupaj ali narazen, vendar Pravopis priporoča pisanje narazen: kadar koli, kjer koli, kdor koli, čigar koli ...
 • Navadno pišemo narazen tudi nekatere stalne besedne zveze: kar se da, kdor si bodi, kdo ve kam, bog si ga vedi kdo ...
 • Narazen pišemo zveze dveh prislovov ali členka in prislova: nič koliko, prav tam, čim bolj, čim več ...


Nekatere zloženke lahko pišemo skupaj ali narazen: lego kocke ali legokocke, bruto teža ali brutoteža, mini golf ali minigolf ...

Kaj pišemo z vezajem?

 • Z vezajem pišemo besede, pri katerih je prva sestavina črka, kratica ali števka: c-mol, B-vitamin, TV-program, 100-odstoten, 50-leten ...
 • Tudi priredne zloženke se pišejo z vezajem: Anglo-Američani, slovensko-italijanski, črno-bel, sladko-kisel ...

Prav posebno poglavje je pisanje števnikov, vendar o tem raje kdaj drugič. Če vam kakšna beseda ali besedna zveza povzroča preglavice in ne veste, kako jo zapisati, oddajte komentar in skupaj bomo poskušali ugotoviti, ali se piše skupaj ali narazen in zakaj je to tako.

Podobni članki

02. December 2011
Prevajanje
MIN
1
pogled
Podjetja, ki delujejo v spletu, se pogosto ne zavedajo, kako pomembne so slovnične napake in koliko denarja lahko izgubijo za...
25. Marec 2016
Jabolko ne pade daleč od (družinskega) drevesa
Jezikovne dileme
MIN
12
pogled
Na terasi bližnjega lokala in pri spomladansko prijetnih 20 °C sedite na kavi. Opoldansko sonce vas prijetno greje in zdi se, da...