Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

8
Jezikovne dileme / 19. Oktober 2012

Enak ali isti - kakšna je razlika?

Na podlagi analize različnih besedil je mogoče razbrati, da pravilna raba pridevnikov enak in isti ni tako samoumevna, kot se zdi. Očitno ima kar precej govorcev slovenščine težave z omenjenima pridevnikoma.

Se tudi vam kdaj zaplete in vas jezikovni posluh pusti na cedilu? Morda vam bo v pomoč kratka razlaga v nadaljevanju.

Vzemimo za primer dva stavka:
Nosim enake hlače kot moj brat.
Nosim iste hlače kot moj brat.

Kako bi opredelili pomensko razliko med stavkoma? V prvem primeru govorimo o dvojih hlačah, ki so videti enako, podobno, v drugem primeru pa gre samo za ene hlače. Torej: pridevnik isti uporabljamo, ko govorimo o eni stvari, enak pa, ko govorimo o več stvareh.

 

SSKJ besedi opredeli takole:

  • enak: ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje

Sošolka ima enako torbo kot jaz. Kupil si je enake čevlje kot njegov oče.
 

  • isti: na katerega se misli, iz katerega se izhaja

Govorita isti jezik. Stanujeta v istem bloku.

 

Kako pa je pri časovnih obdobjih? Govorimo »poslovni rezultati v enakem obdobju lani« ali »v istem obdobju lani«? Slovarji dajajo prednost pridevniku isti (npr. cene goriva so višje kot v istem mesecu lani), medtem ko raba glede na rezultate v korpusih kaže, da se govorci večkrat odločijo za pridevnik enak (npr. prvo trimesečje lanskega leta je glede na enako obdobje leta 2003 zaznamovala 23,1-odstotna rast). Velja, da sta slovnično pravilni obe obliki.

Podobni članki

20. Februar 2012
Prevajanje
MIN
2
pogled
Ne veste, zakaj vaš otrok joka? Podjetje Biloop Technologic je razvilo aplikacijo, ki prevaja otroški jok. Telefon samo približa...
22. September 2010
Prevajanje
MIN
3
pogled
Nadarjenost za jezike je prirojena, vendar ni tako pogosta, kot si ljudje predstavljajo. Pravi čas za odkrivanje nadarjenosti za...