Brezplačen

Hitri izračun cene

x

3
49
Slovenski pravopis / 25. Februar 2022

Brisalka, krmilka, vnašalka – ne, to niso ženske!

Pri pisanju tega bloga smo večkrat uporabili vnašalko in dvigalko, malo pa tudi vračalko in brisalko. Nikoli pa ne ubežnice. Že veste, o čem govorimo?

Seveda, o slovenskih imenih tipk na računalniški tipkovnici. Področje računalništva je sorazmerno novo in je v slovenski prostor prišlo iz angleško govorečega okolja. Zato nam niso tuji izrazi, kot so file, printer, view, enter, esc, čeprav imamo zanje tudi slovenske ustreznice. Večji izziv bi bil, če bi dobili navodila, da pritisnete krmilko, vnašalko ali dvigalko. Slovensko poimenovanje tipk na tipkovnici se v rabi ni uveljavilo, verjetno tudi zato, ker so nekatera angleška poimenovanja zapisana celo na slovenski tipkovnici.

 

Kljub temu je poskus, da bi pritiskali na tipke slovenskega imena, vreden ogleda. Zanje bomo odprli 2. izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Računalniški slovar.

 

Isti izraz – nov pomen

Nekateri izrazi, ki so dali ime tudi tipkam, so v slovenščini živi v drugih pomenih.

 

 

osnovni pomen v SSKJ2

tipka na računalniški tipkovnici

angleško poimenovanje

brisalka

kos blaga določene oblike za brisanje posode

tipka na tipkovnici za brisanje računalniško napisanega ali narisanega

delete

ubežnica

ženska, ki ubeži, pobegne

tipka na računalniški tipkovnici za prekinitev programa

escape key, esc

vnašalka

ženska, ki kaj vnaša, navadno podatke

tipka na računalniški tipkovnici za potrditev operacije, ukaza z oznako enter ali return

enter, return

 

Dvigalka in vračalka

Zanimiva primera sta dvigalka in vračalka, ki sta se v pomenu tipke povzpeli na prvo mesto. Dvigalka je »tipka na računalniški tipkovnici z oznako shift, ki v kombinaciji z drugo tipko izvede drugotno funkcijo te tipke«. Čeprav verjetno ni uporabnika računalniške tipkovnice, ki bi pritisnil dvigalko in ne tipko shift, pa so se ustvarjalci SSKJ2 odločili, da na prvo mesto med pomeni dajo prav poimenovanje za tipko. Šele nato sledita druga pomena, oba žargonska: prvi se uporablja pri delu na železnici, drugi pa pri lovu. Vračalka (ang. backspace) pa je ime za tipko, »ki briše znake levo od kazalca«. Njen drugi pomen se nanaša na administracijo.

 

DVIGALKA:

 • prenosna naprava za dviganje lažjih vagonov: z dvigalko umakniti vozilo s tira; dvigalka na vreteno
 • železna past, ki se sproži z dvigom vabe: nastaviti dvigalko

VRAČALKA:

 • tipka za vračanje voza mehanskega pisalnega stroja za po eno mesto proti levi: pritisniti na vračalko

 

Novi izrazi

Med poimenovanji tipk najdemo tudi izraze, ki drugih pomenov nimajo, kar pomeni, da jih je navdihnil izziv ob poimenovanju tipk na tipkovnici. Takšna sta krmilka (ctrl) in preslednica.

 

KRMILKA:

 • tipka na računalniški tipkovnici, ki v kombinaciji z drugimi tipkami tem dodeli neko drugo funkcijo: držal je pritisnjeno krmilko in vlekel z miško čez želene dele besedila

PRESLEDNICA:

 • tipka na računalniški tipkovnici, s katero se v besedilo vnese presledek: držati preslednico; pritisniti preslednico

 

SSKJ2 med tipkami omenja še lojtro, ki pa je v prvotnem pomenu poimenovanje za znak #. Drugi pomeni te besede so neknjižni. Tako je računalniško izrazje pripomoglo lojtri, da se je povzpela celo med knjižne izraze.

 

Računalniški slovarček

V Računalniškem slovarčku je navedenih še nekaj izrazov:

 • tabulatorka – tipka tab
 • vrivalka – tipka insert
 • zaklepalka številčnice – tipka num lock
 • zaklepalka drsenja – scroll lock
 • tiskalka – tipka prt scr
 • pomožna tipka – tipka alt
 • zaklepalka velikosti – tipka caps lock

 

Zdaj pa lahko pritisnete ubežnico in preberete še kakšen drug blog na Leemetini spletni strani. smiley

 

 

 

Podobni članki

29. Marec 2019
Dobrodošli v Sloveniji ali Slovenijo
Slovnica
2 MIN
98
pogled
Kako bi pozdravili tujca v Sloveniji? Dobrodošel v Slovenijo! Dobrodošel v Sloveniji! Če se takšnemu pozdravu še nekako uspete i...
08. Januar 2010
Prevajanje
MIN
23
pogled
Ste se kdaj spraševali, kako pravilno zapisati nazive avtomobilskih znamk in modele avtomobilov? Večina nas sklepa, da se tako naz...