Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

7
V središču / 05. Oktober 2012

Ali »je treba« ali »je potrebno« prebrati to objavo?

Vsekakor prvo! In sicer zato, da boste izvedeli, zakaj se druga oblika v zadevnem primeru ne uporablja. :)

Raba pridevniške oblike »potrebno je« namesto naklonske oblike »treba je« je ena najpogostejših napak v besedilih, zato bomo poslušali pojasniti razliko med izrazoma.

 • POTREBNO je pridevniška beseda, ki se navadno uporablja kot levi prilastek ali kot povedkovo določilo. Nekaj primerov pravilne rabe izraza:
  Za življenje je potreben kisik.
  Za učenje jezika je potrebne veliko volje.
   
 • TREBA JE je nepregibni povedkovnik, ki se uporablja ob pomožniku in nedoločniku ter v stavku nastopa v vlogi povedkovega določila. Izraža nujo, hotenje, namero in ga lahko praviloma nadomestimo z glagolom »morati«. Primeri iz SSKJ:
  Temelje stavbe je treba okrepiti.
  Za vpis je treba predložiti dokumente.
   

Kot že rečeno, na mestu drugega pogosto (napačno!) zasledimo prvi izraz, npr.:
Potrebno je prebrati celotna navodila.
Namesto: Treba je prebrati celotna navodila.

Starejšim je potrebno pomagati.
Namesto: Starejšim je treba pomagati.

Vendar:
Pridevnik »potrebno« ne more opravljati naloge nepregibnega povedkovnika, ki se uporablja ob pomožniku z nedoločnikom.

 

Kako si pomagamo, če smo v zadregi, kateri izraz uporabiti?

Precej preprosto: poskusite, ali lahko izraz »potrebno je« nadomestite s »treba je«. Če je to mogoče, je vsekakor pravilna druga oblika.

Podobni članki

06. Junij 2012
Jezikovne dileme
MIN
7
pogled
Možno je sicer oboje, pomenska razlika pa je precejšnja. Če nočete izzvati (upravičenega) ogorčenja, se le naučite pravilne rabe...
10. Marec 2017
Slovnica
2 MIN
46
pogled
Na naslovnici časopisa lahko preberemo: »V Beli krajini se je iztiril vlak,« medtem ko lahko v večernih poročilih slišimo tudi: »V...