Brezplačen

Hitri izračun cene

x

'Moram' in 'morem' – kakšna je razlika?
2
57
Slovnica / 11. November 2016

Glagol morati in glagol moči - kakšna je razlika?

Spet je vikend. Iz sosednjega stanovanje se zaslišijo besede:

→ »Srček, pomiti moreš posodo, jaz bi mogla k Anki!«

→ »Pikica, ne morem zdaj, Maribor špila podaljške proti Olimpiji in more zmagat.«

Ste v zgornjih dveh povedih opazili kakšno napako? Ni jih malo. wink

Glagola morati in moči nam grenita življenje s tem, da sta si precej podobna. Najpogosteje ju zamenjujemo v sedanjiku, pa tudi v prihodnjiku. V današnjem članku vam bomo razjasnili, kako moramo uporabljati omenjena glagola, če se želimo izogniti nesporazumom.

Glagol morati

Glagol morati izraža nujnost, da osebek uresniči neko dejanje.

→ Simona mora na stranišče, ker je spila veliko vode.

Glagol moči

Glagol moči pa po drugi strani izraža sposobnost osebka, da dejanje uresniči.

→ Simona ne more na stranišče, ker je njen partner porabil zadnje koščke toaletnega papirja.

Glagol morati in glagol moči v sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku

Glagol morati ima v sedanjiku obliko moram, kar je precej podobno glagolu morem, ki je sedanjiška oblika glagola moči. K sreči pa obstaja nekaj opaznejših razlik, ko glagola uporabljamo v različnih časih in oblikah.

Glagol morati v pretekliku nadomestimo s sem moral/-a in v prihodnjiku z bom moral/-a.

Glagol moči (morem) pa dobi v pretekliku in prihodnjiku obliko mogel/-a.

Glagol moči se najpogosteje uporablja v zanikani obliki. V trdilni obliki glagol moči (morem) zamenjamo z lahko.

→ Puran Bobi lahko leti.        NE PA          Puran Bobi more leteti.

 

Za tiste, ki si morajo vse napisati v obliki preglednice, sicer pravil preprosto ne morejo razumeti, še pregled primerov v obliki preglednice. smiley

  MORATI MOČI
Preteklik

Sem moral, si moral, je moral …

Sem mogel, si mogel, je mogel …

Sedanjik

Moram, moraš, mora, morava, morata, morata, moramo, morate, morajo

Morem, moreš, more, moreva, moreta, moreta, moremo, morete, morejo

Prihodnjik

Bom moral, boš moral, bo moral ...

Bom mogel, boš mogel, bo mogel …

Glagol morati in glagol moči – zanikanje

Zanikane oblike glagola morati ne poznamo, namesto njega uporabljamo glagol treba.

→ Borisu ni treba v službo.            NE PA         Boris ne mora v službo.

Glagol moči je najpogosteje zanikan (ne morem), saj ga, kot smo že omenili, v trdilni obliki zamenjamo z lahko.

Zlasti pazljivi torej bodite pri naslednjih primerih:

→ Morala bom k zdravniku.              Mogla bom k zdravniku. 

→ V soboto moram delati.               V soboto morem delati.  

Kako si pravilo lažje zapomniti

Morda si boste pravilo lažje zapomnili, če vam prišepnemo, da uporabite glagol z A, kadar je nekaj treba storiti (sem moral, moram). Če pa nekaj ni mogoče, pa uporabite glagol z E (ne morem) in G (nisem mogel).

Če morate zdaj nujno po skodelico kave in ne morete več sedeti za računalnikom, vam želimo lep dan in vas vabimo k prebiranju naših prihodnjih prispevkov! wink

Podobni članki

22. April 2021
pogovor, slovnica, raba predlogov, dekleta
Slovnica
3 MIN
45
pogled
Predlogi so nepregibna besedna vrsta, ki nam pri pisanju načeloma ne povzroča večjih težav, zato današnji članek na tem mestu zakl...
18. Avgust 2017
Zanimivosti
2 MIN
12
pogled
Od razvoja jezika naprej ljudje poimenujemo predmetnost okrog sebe. Tako kot so si ljudje v preteklosti marljivo izmišljevali vedn...