Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Je »LP« dovoljen
3
55
Za podjetja / 24. April 2020

Je »LP« dovoljen?

 

Okrajšave so v jeziku zelo pogoste, vendar moramo ob tem ustrezno ločiti med okrajšavami, kraticami, simboli in formulami. Jezik ne bi bil tako zanimiv, če nam ne bi tudi pri pisanju krajšav povzročal kar nekaj preglavic.

Katere? Berite dalje.

V tokratnem članku bodo namreč predstavljene razlike med različnimi vrstami krajšav in najpogostejše napake, ki jih pri pisanju teh počnemo.

 

Okrajšave (npr., d. o. o.)

Okrajšave so okrajšano zapisane besede ali besedne zveze; znamenje krajšanja je pika. Možnosti krajšanja je več: itn. (in tako naprej), dr. (doktor), lit.zgo. (literarnozgodovinski), ga. (gospa). Brez krajšane pike pišemo okrajšave šolskih ocen (odl, pdb, db, zd, nzd).

 

Najpogostejše pravopisne napake pri pisanju okrajšav

 

1. Pri krajšanju besednih zvez okrajšamo vsako sestavino in pri tem pazimo na presledek.

 

PRAVILEN ZAPIS NAPAČEN ZAPIS
d. o. o. / izr. prof. / itd.  d.o.o. / izre. prof./ itd

 

2. Če je prva beseda besedne zveze, ki jo želimo okrajšati, predlog ali veznik, ju ne okrajšamo vedno.

 

PRAVILEN ZAPIS   NAPAČEN ZAPIS
po Kr. / v pok.       pKr. / vpok.

 

3. Izobrazbene, akademske in znanstvene nazive pišemo v skladu z zakonodajo.

Zelo pomembno je, ali okrajšane nazive pišemo pred ali za imenom in priimkom.

 

Izobrazbeni/strokovni nazivi

Bolonjski (po 3. stopnji)/

akademski/častni nazivi

Petra Bergant, dipl. slov. (UN)  dr. Irena Stramljič Breznik

 

4. Kratice (NUK, LP, FBI, km)

Kratice nastajajo tako, da besede ali stalne besedne zveze okrnimo, navadno prav do začetnih črk (meter – m, lep pozdrav – LP, Slovenska akademija znanosti in umetnosti – SAZU …).

Glede na to, kako kratice izgovarjamo, jih delimo na:

  • črkovalne (PVC [pévécé] in [pə̀və̀cə̀]) in
  • nečrkovalne  (NUK [núk]).

 

Najpogostejše pravopisne napake pri pisanju kratic

5. Kratice zapisujemo z velikimi črkami (včasih vmesne veznike zapišemo oz. okrajšamo, včasih ne).

 

PRAVILEN ZAPIS NAPAČEN ZAPIS
NUK (tudi Nuk)/BiH  NiUK/BIH

 

6. Končnice in obrazila črkovalnih kratic pišemo z malimi črkami, za vezajem, če se kratica govorno končuje na soglasnik ali naglašeni samoglasnik.

 

PRAVILEN ZAPIS NAPAČEN ZAPIS
OZN-a/OZN-ja  OZNa/OZNja

 

 

Veliko težav predstavlja tudi sklanjanje kratic.
S klikom tega Leemetinega bloga preverite, kako jih uspešno rešiti.

 

Simboli (Na, km/h, L)

Simboli so grafična znamenja za mere, fizikalne količine, kemijske elemente, matematične pojme … (Na – natrij, XL – angl. extra large »zelo velik«, MS – Murska Sobota).

Najpogostejša napaka, ki se pojavlja pri pisanju simbolov, je stično pisanje števke in simbola merske enote (5m, 6%, 33h).

Števko in simbol merske enote vedno pišemo nestično (s presledkom) (5 m, 6 %, 33 h).

 

Formule (H2O, p = a2)

Formule so kratki simbolični zapisi, ki se uporabljajo v matematiki, naravoslovju in tehniki ter kemiji. Pišemo jih skladno z dogovorjeno normo posameznih strok. Ne pozabimo, da formul ne pregibamo, pišemo pa jih brez okrajšavnih pik.

 

Zdaj pa vi

Tako, razlikovanje in zapisovanje krajšav zdaj zagotovo ne bo trd jezikovni oreh. Veliko krajšav v slovenski jezik prevzemamo iz tujih jezikov. Veste, kaj pomenijo, če jih »razvozlamo«?

 

  • WC, USB, LOL, P. S., B. C., etc., XOXO

Če ste imeli z razvozlavanjem pomena krajšav težave, vam je lahko v pomoč slovarček krajšav.

 

Podobni članki

28. Februar 2012
molčati, molk, nesporazum, komuniciranje, posel, poslovna komunikacija
Zanimivosti
MIN
22
pogled
Situacije, v katerih je bolje molčati ali govoriti, se razlikujejo od kulture do kulture. To je pomembno vprašanje pri prevajanju...
27. September 2011
mednarodni dan prevajalcev, blog,
Prevajanje
MIN
16
pogled
Mednarodni dan prevajalcev poteka vsako leto 30. septembra na praznik svetega Hieronima. Praznik ima že več kot pol stoletja dolgo...