x

1
52
Slovnica / 20. Januar 2017

Kratice in njihovo sklanjanje

Branje tega članka vam bo vzelo: 2 minuti

Katero poved bi uporabili vi?

 1. »V SMS-ju mi je napisal, da se vrača iz NUK-a.«    
 2. »V SMS-u mi je napisal, da se vrača iz NUK
 3. »V SMS mi je napisal, da se vrača iz NUK
Nekoč so nas učili, da se kratice sklanjajo z ničto končnico, glede na zadnji Pravopis pa v splošnem velja, da se tudi kratice danes sklanjajo, žal pa je opredelitev tega, kako, precej neenotna.
 

Tako se nekatere kratice danes sklanjajo kot običajne besede, druge pa ne oz. se še vedno sklanjajo z ničto končnico. Kako sklanjamo kratico, je odvisno od spola kratice, od tega, ali jo preberemo kot besedo, ter od našega razumevanja in izgovarjave kratice – pravila, ki včasih pustijo v negotovosti tudi jezikoslovce.

Kratice in pravila za sklanjanje

1. Kratice moškega spola sklanjamo po 1. moški sklanjatvi (korak-a).
 • GSM – GSM-a
 • SNG – SNG-ja
 • SMS – SMS-a
2. Kratice ženskega spola, ki se končajo z nenaglašenim -a, sklanjamo po 1. ženski sklanjatvi (lipa-e). Pogosto jih lahko preberemo kot običajne besede (ne črko po črko).
 • FIFA – FIFE
 • CIA – CIE
3. Kratice ženskega spola, ki se ne končajo z nenaglašenim -a, sklanjamo po 3. ženski sklanjatvi (brez spremembe končnice) ali po 1. moški sklanjatvi.
 • ZDA – ZDA
 • SAZU – SAZU ali SAZU – SAZU-ja (lahko je tudi moškega spola)

 

Kje se najpogosteje zaplete?

Težavne so kratice, ki imajo kot jedro besede samostalnik ženskega spola in spremenijo spol, ko postanejo kratice.

Kratico NUK (Narodna in univerzitetna knjižnica) lahko na primer sklanjamo po treh sklanjatvah:
 • po prvi moški – NUK-a (v mislih imamo zgolj kratico),
 • po tretji moški – novega NUK in
 • po tretji ženski sklanjatvi – nove NUK (v mislih imamo jedro besede: knjižnica).
                             
POZOR: obstajata dva načina branja kratic!

1. Če kratica predstavlja samo prve črke okrajšane besedne zveze, ji prek podstave pripisujemo spol in način sklanjanja (npr. NLB = banka – ženski spol).

2. Če kratica predstavlja samostojno besedo, jo sklanjamo kot navadno besedo ustreznega spola (npr. NATO – NATA).

Kratice in zapisovanje

Obstajata dve možnosti zapisovanja končnic.
1. Končnice lahko zapisujemo z malo začetnico in vezajem, če se kratica končuje na soglasnik.
 • OZN – OZN-a/OZN-ja
2. Končnice lahko zapisujemo z veliko začetnico, če kot sklonilo upoštevamo zadnji samoglasnik (in jih ne beremo črko po črko).
 • UNESCO – UNESCA, lahko tudi: Unesco – Unesca

 

Kratice in izgovarjava

POZOR: sklanjanje je odvisno tudi od izgovarjave!
Kratico SMS lahko izgovorimo kot [esemes] in pregibamo SMS-a [esemesa] ali kot [sǝmǝsǝ] in pregibamo kot SMS-ja [sǝmǝsǝja].
Se vam zdi, da je pravil več, kot si jih zmorete zapomniti? smiley
Naj vas potolažimo, da le redko obstaja zgolj ena pravilna rešitev in da sta pri sklanjanju kratic bistvenega pomena vaše razumevanje kratic in doslednost pri rabi.

Podobni članki

12. Maj 2017
Praktična raba dvojine
Slovnica
2 MIN
40
pogled
Slovenci smo na dvojino ponosni, radi celo rečemo, da je zaradi nje slovenščina romantična. In čeprav v Sloveniji obstaja celo Sku...
30. Avgust 2011
Najslabši prevodi na svetu
Prevajanje
MIN
28
pogled
Ko smo pred nekaj meseci izbirali osem najslabših prevodov znakov in napisov, smo se dobro zabavali in precej nasmejali. Glede na...