Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

3
43
V središču / 03. Julij 2020

Z ALI IZ VIDIKA?

Ko skušamo pravopisna pravila o rabi predlogov predstaviti na pišočim bolj enostaven način, velikokrat poudarimo enostavno povezavo predložnih parov v-iz in s/z-na.

Se še spomnite?

Vendar ni vedno tako preprosto …

 

Tekmovanje V košarki ali IZ košarke?

Ob glagolu tekmovati in glagolniku tekmovanje pogosto napačno uporabljamo predloga v in iz. Vzrok za to je ugotovitev, da ne smemo enostavno posplošiti in zaključiti, da se ob besedah tekmovanje in tekmovati, kadar se pomensko nanašata na športno dejavnost, uporablja ali samo predlog v ali samo predlog iz.

Torej, kako izbrati ustrezen predlog? V pomoč so vam lahko naslednji primeri:

  • Tekmovati ZA nagrado/priznanje/naziv/značko

→ Primer: Tekmovati za bralno značko.

  • Tekmovanje/tekmovati V znanju/športu

→ Primer: Tekmovanje v nogometu.

→ Tekmovati v logiki.

  • Sodelovati na tekmovanju IZ znanja ZA nagrado/priznanje/naziv/značko

→ Primer: Sodelovati na tekmovanju iz biologije za Proteusovo priznanje.  

 

Z ali IZ vidika uporabnika?

Ja, pri tovrstnih vprašanjih navadno naše »izpiljeno« znanje predlogov peša. Torej, kako se odločiti pri tovrstnih dilemah – z/iz vidika, z/iz zornega kota in s/iz perspektive?

Slovenski pravopis in Slovar slovenskega knjižnega jezika v zgornjih primerih narekujeta rabo predloga s oz. z:

  • z vidika, z zornega kota, s perspektive.

 

Vendar zakaj?
Ali ne rečemo: »Pojdi v  kot«?
Ne bi bilo pravilneje iz zornega kota?

 

Že res, ampak kadar zgoraj naveden besedne zveze uporabljamo v pomenu 'stališče' ali 'merilo za presojanje česa', potem moramo uporabiti predlog s/z.

  • Primer presodi z drugega zornega kota.
  • Diagonala poteka iz kota v kot.

 

Prijaviti se NA ali ZA prosto delovno mesto?

Slovarski del pravopisa navaja samo zvezo prijaviti se za, vendar novejši korpusni podatki kažejo, da se v rabi pogosteje uresničuje zveza prijaviti se na, zato je, kadar imamo v mislih pomen 'sporočiti pripravljenost za sodelovanje', možno oboje – prijaviti se na/za delovno mesto.

Te ugotovitve ne smemo upoštevati v primerih, ki izražajo drugačen pomen, npr.:

  • Prijaviti se na (in ne za) razpis za Zoisovo štipendijo.

 

Strokovnjak S ali IZ področja?

Odgovor je preprost, kajne?

  • Če delujemo na področju umetnosti, potem smo strokovnjak s tega področja.

Zakaj kljub temu večkrat zasledimo napačno rabo?

Ker je v pogovornem jeziku in nekaterih narečjih samoglasnik i, ki ni naglašen, upadel.

 

Težava se pojavi pri pišočih, ki niso vešči knjižnega jezika in mislijo,
da je predlog z (ali njegova različica s)
samo narečna oblika, zato zapišejo iz.

 

Posledica tega je hiperkorekcija (neustrezno preoblikovanje pravilne oblike). 

 

Majhen preizkus za vas

Huh, ti predlogi pa niso kar tako, kajne?

Zdaj ste na vrsti vi – so v spodnjem besedilu oglasnega sporočila pravilno uporabili predloge?

  • Spremembe so vidne že iz danes na jutri!

Ni treba dvakrat ugibati za katero vrsto oglasa gre, kajne?

Ana Rotovnik, Leemeta, d.o.o.

Podobni članki

09. December 2016
Dolenjsko narečje
Zanimivosti
2 MIN
7
pogled
Bloge o slovenskih narečjih (vrstni red narečnih skupin smo izbrali povsem naključno) zaključujemo z narečjem dežele cvička – dole...
28. Julij 2017
Zanimivosti
1 MIN
7
pogled
Kam postaviti vejico, kako pravilno napisati datum in kdaj namesto dvojine raje uporabiti množino? To so samo tri teme od desetih,...