Brezplačen

Hitri izračun cene

x

novi pravopisni predlogi, pravopis, krave, Velika planina, pašnik
3
43
V središču / 14. Maj 2021

Novi pravopisni predlogi

Slovenski pravopis, edini normativni priročnik slovenskega jezika, bo letos dopolnil 20 let. Tudi v naših člankih smo večkrat opozorili na določena pravopisna poglavja (in z njimi pravila), ki niso več v skladu s prevladujočo jezikovno rabo.

Že nekaj let tako Pravopisna komisija pri ZRC SAZU pripravlja nov Slovenski pravopis.

Veste, katero poglavje je v zadnjih tednih dvignilo veliko prahu in kako komisija utemeljuje svoje posege v to poglavje? Namig: vas, trg, mesto, selo. wink

 

Zakaj toliko drame

Na posvetu Pravopisne komisije in Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije sta komisiji predlagali različne možnosti zapisovanja zemljepisnih imen. Pravopisna komisija je stališča združila v štiri nove predloge.

 

1. predlog (tudi najbolj pereč)

Z veliko začetnico se pišejo vse sestavine zemljepisnih imen razen predlogov in veznikov.

  • Most na Soči, Novo Mesto, Opatje Selo, Mestni Trg, Šmarna Gora, Velika Planina, Črna Gora

 

2. predlog

Z veliko začetnico se pišejo prav vse sestavine zemljepisnih lastnih imen (tudi predlogi in vezniki).

  • Most Na Soči, Cesta Dveh Cesarjev, Piranski Zaliv, Dolina Smrti, Velika Planina, Divje Babe, Šmarje Pri Jelšah, Log Pod Mangartom, Črni Vrh Nad Idrijo

 

3. predlog

a) Z veliko začetnico se pišejo prav vse sestavine zemljepisnih naselbinskih imen razen predlogov in veznikov. Ukinejo se z malo začetnico pisane izjeme vas, trg, mesto, selo, selce, naselje …

  • Zidani Most, Most na Soči, Novo Mesto, Opatje Selo

b) Z veliko začetnico se vedno piše prva sestavina nenaselbinskih imen, neprva pa le v primeru, da je sama po sebi lastno ime. (nespremenjeno pravilo)

  • Julijske Alpe, Trg svobode, Divje babe, Bohinjsko jezero, Jadransko morje, Piranski zaliv

 

4. predlog

Ukinitev delitve na naselbinska in nenaselbinska imena.

a) Z veliko začetnico se pišejo neprva občna poimenovanja (nastala s pomenskim prenosom), razlikovalne sestavine in lastna imena.

  • Kranjska Gora (pomenski prenos), Zidani Most (pomenski prenos), Most na Soči, Divaški Kras

b) Z malo začetnico pišemo neprva občna poimenovanja (strokovni izrazi za zemljepisno danost, splošni izrazi v besednih zvezah, ki so postale lastno ime).

  • Šmarna gora, Velika planina, Kamniško sedlo, Divje babe, Dolina smrti, Bližnji vzhod

 

Kdo je pobudnik spremembe

Pobudnica za spremembo poglavja o zapisovanju besed z veliko/malo začetnico v Slovenskem pravopisu je Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije.

Komisija se je zavzela za spremembo pravopisnega pravila: pisanje (velike/male) začetnice neprvih sestavin (naselbinskih in nenaselbinskih) zemljepisnih imen. Tako bi vse sestavine (razen veznikov in predlogov) pisali z veliko začetnico – Nova Vas, Novo Mesto, Stari Trg, Opatje Selo, Dolenje Selce – po analogiji drugih krajevnih imen, npr. Zidani Most.

Pravopisna komisija pri ZRC SAZU se je – še preden bi predloge predstavila javnosti – odločila, da v javnost pošlje anketo s predlogi prenove pravopisnih pravil. Anketo je rešilo skoraj 2000 anketirancev, pri čemer so raziskovalci posebno pozornost posvetili odgovorom in mnenju tistih, ki se z jezikom tudi profesionalno ukvarjajo (lektorji, učitelji, prevajalci …). 

 

Kaj na predloge poreče slovenska javnost

Priznamo, da nas rezultati ankete niso presenetili – 36 % anketiranih spremembam ni naklonjenih. Še več, zavzemajo stališče, naj se pravila o zapisovanju zemljepisnih imen ne spremenijo.

 

Zanimivo je, da so spremembam zelo nenaklonjeni tudi tisti,
ki se z jezikom ukvarjajo profesionalno.

 

Tretji predlog (glej zgoraj) je podprlo 20 % vseh vprašanih, 30 % vseh vprašanih pa bi vse sestavine zemljepisnih imen (5 % izmed teh tudi predloge in veznike) zapisovalo z veliko začetnico.

Več o rezultatih ankete lahko preberete tukaj.

 

Zakaj so prenovi naklonjeni tudi jezikoslovci

Vodja Pravopisne komisije, dr. Helena Dobrovoljc, pravi, da je glavni namen spremembe poenostavljanje na mestih, kjer je to mogoče. S tem bi odpravili »tečne« izjeme in tako ljudem omogočili lažje in hitrejše pomnjenje pravil. Pri tem moramo imeti v mislih tudi tiste, ki se slovenščine šele učijo.

Zmotno je prepričanje, da jezikoslovci pravopis sestavljajo glede na svoja prepričanja, ne da bi ob tem upoštevali mnenje pišočih. Pravopisna komisija je na portalu Pravopis 8.0 objavila predloge sprememb v poglavju Velika in mala začetnica in jih tako dala v javno razpravo, v kateri lahko sodelujete tudi vi. smiley

 

Za konec

Pravilo o zapisovanju neprvih sestavin v naselbinskih imenih (vas, trg, mesto, selo, selce) je med Slovenci in Slovenkami tako utečeno kot Pred ki, ko, ker, da, če vejica skače. Sodeč po odzivih na družbenih omrežjih in v komentarjih pod novinarskimi članki laična javnost tej spremembi ni naklonjena.

 

Pa vi?
Menite, da gre za poenostavljanje
ali nepotrebno nasilno poseganje v že ustaljena pravila?

Podobni članki

23. November 2010
Akcije in popusti
MIN
2
pogled
Preverite, kako je Janez Novak prihranil 61 % pri prevajanju prospekta za ustno vodo. Prevajajte končno različico besedil...
08. Januar 2010
Prevajanje
MIN
3
pogled
Ste se kdaj spraševali, kako pravilno zapisati nazive avtomobilskih znamk in modele avtomobilov? Večina nas sklepa, da se tako n...