Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Velike črke
3
57
V središču / 29. November 2019

SAME VELIKE ČRKE

 

Če želimo v pogovoru določen podatek ali informacijo še bolj poudariti, to storimo tako, da povečamo jakost glasu.

V pisni komunikaciji to ekspresivnost navadno nadomestimo s pisanjem besed samo z velikimi tiskanimi črkami. A NE? smiley

Ali to »čustvenost« s pisanjem samo velikih črk izražamo tudi, ko pišemo podatke na pisemske ovojnice, ali gre v tem primeru za kaj drugega? Preverimo. smiley

 

Prva pomoč – Pravopis

Slovenski pravopis 2001 narekuje, da same velike črke pišemo:

  • pri poudarjanju besedil ali posameznih besed v njih: KADITI PREPOVEDANO, SPOLZKA TLA, Kupujte pri NAJDIHOJCI;
  • v naslovih besedil, preglednicah: NA KLANCU, SEZNAM SODELUJOČIH;
  • v kraticah, kemijskih in drugih simbolih: C, O, SNG, NUK, MGL, LP.

 

Ne pozabimo:

Ob tem ne pozabimo, da lahko končnice kratičnih imen pri sklanjanju pišemo z:

  • malo začetnico in vezajem, če se kratično poimenovanje končuje na soglasnik: NUK, NUK-a; SNG, SNG-ja;
  • veliko začetnico in brez vezaja, če se kratično poimenovanje končuje na samoglasnik: UNESCO, UNESCA.

 

Korpusi beležijo tudi nove položaje pisanja besed s samimi velikimi črkami, in sicer priimkov ob imenu ali krajev, vendar zgoraj navedeni paragrafi iz Pravopisa (2001) povzročajo veliko dilem, ki jih bo moral nov Pravopis zagotovo rešiti. Katere? Berite dalje.

 

Pisanje priimka samo z velikimi črkami

Pravilo iz Pravopisa narekuje, da se ime in priimek pišeta vsak zase z veliko začetnico (Janez Novak), vendar se v določenih primerih zaradi poudarjanja imena in/ali priimka pišeta obe (JANEZ NOVAK) ali ena od sestavin (Janez NOVAK, redkeje JANEZ Novak) z velikimi črkami.

Nekateri obrazci od izpolnjevalcev zahtevajo, da zapišejo priimek samo z velikimi črkami – Janez NOVAK.

Razlog za to je verjetno večja preglednost in manjša možnost napak. Takšna oblika zapisa sicer ni skladna s pravopisnimi pravili, vendar sledite navodilom, če obrazec to zahteva.

 

Podatki na pisemski ovojnici

Ker v decembrskem času pišemo in pošiljamo novoletne voščilnice, omenimo še eno pravopisno zadrego.

Če bi strogo in ozkogledno sledili pravopisnim pravilom, bi lahko zaključili, da večina pošiljateljev podatke – predvsem ime in priimek prejemnika – na pisemski ovojnici napiše napačno (DRUŽINA NOVAK). Pravopis kot priročnik sicer daje smernice, vendar se v vsakdanjih situacijah, zaradi osebnega sloga in stilistike odmikamo od pravopisnih pravil in norm. Nenazadnje Pravopis nikoli ne bo mogel zajeti vseh primerov in oblik rabe.

 

Če boste na ovojnico zapisali ime in priimek prejemnika s samimi velikimi črkami,
vas ne bo čez praznike lovila pravopisna policija,
boste pa poštarju naredili veliko uslugo
in vaša novoletna voščilnica bo bolj verjetno prispela na pravi naslov.

 

Povzetek teorije in prakse

Pisanje samih velikih črk med besedilom upoštevajoč pravopisna pravila je upravičeno, ko v besedilu kaj poudarjamo. Pravopisna pravila v poglavju Same velike črke (členi 116–122) sicer zajemajo nekaj primerov pravilne rabe, vendar še zdaleč ne vseh.

Bodimo torej pri pisanju s samimi velikimi črkami previdni – z njihovo uporabo ne pretiravajmo in »motimo« sobesedila, temveč se raje poslužujmo drugih načinov poudarjanja: krepkega, poševnega in podčrtanega tiska.

Podobni članki

18. Marec 2022
Lokalizacija
3 MIN
51
pogled
Prevzemanje besed iz tujih jezikov je povsem običajen proces, ki se dogaja vsem jezikom, ne samo slovenščini. Ali ste vedeli, da j...
13. December 2019
voščilnice, voščilnica, napake, napake na voščilnicah, pisanje voščilnic, napotki
Zanimivosti
4 MIN
127
pogled
    V decembru nam vsaj tri stvari zagotovo ne uidejo: vonj po medenjakih in cimetu, film Sam doma 1, 2, 3 … in pošiljanje vošč...