Brezplačen

Hitri izračun cene

x

blizuzvočnice, vzemi, vzami, zadane, zadene, morem, moram, amorjeva puščica
3
85
Slovnica / 18. Februar 2021

Vzemi ali vzami?

 

Ej, al̕ se prav piše …? Približno tako se takoj za pozdravom začne pogovor med slovenistom in njegovim prijateljem, ki potrebuje jezikovni nasvet pri pisanju uradne prošnje.smiley

 • Al̕ se prav napiše zadane ali zadene?
 • Al̕ se prav napiše morem ali moram na nujni sestanek?
 • Al̕ se prav napiše vzemi ali vzami si 5 minut časa?

 

Vse jezikovne dileme druži pojem blizuizraznice,
besede, ki imajo podobno pisno in govorno podobo, a različen pomen.

 

In tistim, ki pomensko razliko poznajo in vedo, kdaj glagole uporabiti, se vedno znova naježi koža, ko opazijo napačno rabo. indecision

 

Zadane ali zadene?

 • Amorjeva puščica ga vsako pomlad znova zadane/zadene in nato prizadane/prizadene.

Ker nas zanima, kaj pomenita glagola zadati in zadeti, pogledamo v Slovar slovenskega knjižnega jezika.

zadati »narediti, povzročiti kaj, navadno neprijetnega, slabega« (1. pomen)

zadeti »premikajoč se priti v sunkovit dotik s čim« (1. pomen)

Prav se torej napiše:

 • Manca mu je zadala bolečino.
 • Sama si zadam globoke srčne rane.
 • Ronaldo je zadel kar pet golov.
 • V temi je zadela mizo.
 • Amorjeva puščica ga vsako pomlad zadene.

 

Prizadane ali prizadene?

Glede na prejšnje primere bi bilo tukaj pravilno:

 • Amorjeva puščica ga vsako pomlad zadene in mu prizadane bolečino – glede na to, da glagol prizadeti pomeni »povzročiti duševno bolečino, trpljenje, škodo, težave« in je pomensko blizu glagolu zadati. No, ni res.

Glagol prizadeti pregibamo tako: prizadenem (ne prizadanem), prizadeneš, prizadene, prizadeneva, prizadenejo …

 • Amorjeva puščica ga vsako pomlad zadene in mu prizadene bolečino.

 

Vzami ali vzemi?

 • Vzami/vzemi vrtnico kot dokaz moje ljubezni

Tudi glagola vzami in vzemi se razlikujeta samo v eni črki. Če glagol vzeti uporabljamo v povednem ali pogojnem naklonu, uporabimo glagol s črko a na tretjem mestu v besedi.

 • Če resno vzameš moje nasvete, ti ne bo hudega.
 • Vedno vzamem znižano blago.

Če pa v stavku nekomu velimo, je glagol vzeti v velelnem glagolskem naklonu: vzemi in ne vzami.

 • Vzemi svojo prtljago, se dobiva na letališču.

 

Moram ali morem?

Razlika med glagoloma moči in morati je pomenska. Glagol morati izraža nujnost uresničitve nečesa, glagol moči pa izraža sposobnost za uresničitev nečesa.

 • Tina je mogla priti. (bila je sposobna priti, lahko je prišla)
 • Tina je morala priti. (bilo je nujno, da je prišla)

O moči/morati smo že pisali, podrobnejšo razlago si lahko preberete tukaj.

 

Ena črka, pa toliko drame (in kratek kviz)

Najdete pravilne rešitve?

1. Al̕ se prav napiše zadane ali zadene gol?

2. Al̕ se prav napiše morem ali moram v šolo?

3. Al̕ se prav napiše vzemi ali vzami darila?

 

Pravilni odgovori: 1. zadene, 2. odvisno od pomena, 3. vzemi

 

Podobni članki

28. Avgust 2018
V središču
2 MIN
27
pogled
Veste, kako se je Ivan Cankar odzval na obrazec, v katerega naj bi vnesel zanimivosti svojega življenja? List papirja, ki deli »čl...
26. April 2019
Govor in narečja
Zanimivosti
5 MIN
36
pogled
Če pri pisanju še pazimo, kako se bomo izražali, se pri spontanem govoru z jezikom ukvarjamo precej manj, saj se bolj kot na oblik...