x

3
29
Slovnica / 08. Junij 2018

Vodja – kako besedo sklanjamo?

Nekateri samostalniki nam pri sklanjanju povzročajo obilico težav, npr. samostalniki gospa, pljuča in dan ali pa dno, nit in šotor. 

Med težavnejše pa po komentarjih naših bralcev spada tudi samostalnik vodja, zato je skrajni čas, da mu namenimo malce več pozornosti.

V rabi se je beseda vodja uveljavila za moški in ženski spol. Po kateri sklanjatvi jo torej sklanjamo – ženski ali moški? In kopica težav nastane tudi, ko besedi vodja dodamo še druge besedne vrste, npr. glagol ali pridevnik.

Je prav:

  • vodja je bila uspešna ali
  • vodja je bil uspešen?

V članku vam sicer ne bomo razkrili, kako lahko vodja postanete že jutri, boste pa po prebranem zagotovo vedeli, kako naslednjič pred naslavljanjem svojega/svoje vodje razplesti svoj zapleten jezik. smiley

Vodja in sklanjatev

Besedo vodja lahko sklanjamo na dva načina:

Prva ženska sklanjatev Prva moška sklanjatev
ednina dvojina množina ednina dvojina množina
vodja vodji vodje vodja vodja vodji
vodje vodij vodij vodja vodjev

vodjev

vodji vodjama vodjam vodju vodjema vodjem
vodjo vodji vodje vodja vodja vodje
vodji vodjah vodjah vodju vodjih vodjih
vodjo vodjama vodjami vodjem vodjema vodji

Druga moška sklanjatev je v tem primeru enaka kot prva ženska, razlikuje pa se prva moška sklanjatev.

Čeprav se nam nekatere oblike morda zdijo nenavadne, sta oba načina sklanjanja pravilna (izbira sklanjatve je povsem poljubna). Pri tem je pomembno samo, da smo pri rabi dosledni. Če se odločimo za en način sklanjanja, v posameznem besedilu uporabljamo samo oblike izbrane sklanjatve.

Samostalnik vodja in pridevnik

Še več preglavic nam samostalnik vodja povzroča v povezavi z drugimi besednimi vrstami – pridevniki in glagoli. Če besedo uporabljamo za žensko osebo, potem temu prilagodimo tudi pridevnik, torej:

  • umetniška vodja Marinka Poštrak (moška oblika: umetniški vodja Marko Bratuš).

Samostalnik vodja in glagol

Enako pravilo velja, če besedo vodja uporabljamo v povezavi z glagolom, torej:

  ednina dvojina množina
ženska oblika Vodja je bila uspešna. Vodji sta bili uspešni. Vodje so bile uspešne.
moška oblika Vodja je bil uspešen. Vodja sta bila uspešna. Vodji so bili uspešni.

Brez ustrezne rabe pridevnika ali zaimka oziroma predhodnega poznavanja dejanskega spola pravzaprav ne moremo vedeti, ali gre za samostalnik moškega ali ženskega spola.

Vodja Saša – gre za moškega ali žensko?

Stavek »Vodji Saši sem pojasnil svoje pomisleke« je dvoumen, zato je priporočljivo, da:

  • če je vodja Saša ženskega spola, sklanjamo obe sklanjani besedi po prvi ženski sklanjatvi → Vodji Saši sem pojasnil svoje pomisleke;
  • če je vodja Saša moškega spola, pa po drugi moški sklanjatvi → Vodju Saši sem pojasnil svoje pomisleke.
Vse omenjeno velja tudi za izpeljanke, npr. računovodja ali zborovodja, čeprav sta pravilni tudi ženski obliki računovodkinja in zborovodkinja.

Podobni članki

04. Oktober 2019
Slovenjenje zemljepisnih imen
Zanimivosti
3 MIN
56
pogled
  Poletje in s tem tudi trije vročinski valovi, topli poletni večeri, brezskrbne šolske počitnice in težko pričakovan, zaslužen...
11. Januar 2010
Akcije in popusti
MIN
19
pogled
V uspešnih in v prihodnost usmerjenih slovenskih podjetjih vedo, da je ključ do finančne uspešnosti in poslovne rasti v širjenju n...