Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Primer sklanjanja samostalnikov
3
77
Slovnica / 07. Oktober 2016

10 samostalnikov, ki povzročajo težave pri sklanjanju – 2. del

V tokratnem prispevku vam bomo postregli s primeri samostalnikov, ki nam pri sklanjanju pogosto povzročajo težave. V to skupino najpogosteje uvrščamo množinske samostalnike, prevzeta ženska lastna imena, samostalnike, ki označujejo organe, in druge.

Najpogostejše napake

Najpogostejše napake, ki jih pri sklanjanju te skupine samostalnikov delamo, so:

  • Napačna raba sklanjatvenih končnic: Ne vidim dveh gospeh namesto Ne vidim dveh gospa
  • Vrinjanje odvečnih črk v sklanjatvene končnice: šotorja namesto šotora
  • Odvečne končnice: treh zobov namesto treh zob

 

Zdaj si pa oglejmo še 10 težavnih samostalnikov, najpogostejše napake, ki jih pri sklanjanju teh delamo, in kakšne so pravilne sklanjatvene oblike.

Dno

Za začetek si oglejmo primer samostalnika dno, ki najpogosteje povzroča težave pri sklanjanju v dvojini in množini. Posebej pozorni bodite na imenovalnik dvojine. wink

  ednina dvojina množina
imenovalnik dno dni dna
rodilnik dna dnov dnov
dajalnik dnu dnoma dnom
tožilnik dno dni dna
mestnik dnu dnih dnih
orodnik dnom dnoma dni

 

Tram

Kako menite, da se glasi rodilnik ednine tega samostalnika? Trama ali tramu? Pravilno je oboje. laugh

  ednina dvojina množina
imenovalnik tram tramova trami/tramovi
rodilnik trama/tramu tramov tramov
dajalnik tramu tramovoma tramom/tramovom
tožilnik tram tramova trame/tramove
mestnik tramu tramovih tramih/tramovih
orodnik tramom tramovoma trami/tramovi

 

Nit

Pri sklanjanju besede nit težave povzročata predvsem dajalnik in orodnik dvojine. Pravilna oblika se glasi nitma, ne pa nitima.

  ednina dvojina množina
imenovalnik nit niti niti
rodilnik niti niti niti
dajalnik niti nitma nitim
tožilnik nit niti niti
mestnik niti nitih nitih
orodnik nitjo nitma nitmi

 

Šotor

Pri sklanjanju se pogosto po nepotrebnem vrine -j, kot lahko ponazorimo s primerom napačne rabe v šotorju, dva šotorja itd.

  ednina dvojina množina
imenovalnik šotor šotora šotori
rodilnik šotora šotorov šotorov
dajalnik šotoru šotoroma šotorom
tožilnik šotor šotora šotore
mestnik šotoru šotorih šotorih
orodnik šotorom šotoroma šotori

 

 

Blagor

Pri sklanjanju samostalnika blagor se pogosto po nepotrebnem vriva samoglasnik -o, kot recimo blagora, kar je nepravilna oblika.

  ednina dvojina množina
imenovalnik blagor blagra blagri
rodilnik blagra blagrov blagrov
dajalnik blagru blagroma blagrom
tožilnik blagor blagra blagre
mestnik blagru blagrih blagrih
orodnik blagrom blagroma blagri

 

Gosli in sani

Gosli in sani sta množinska samostalnika. Sklanjanje gosli je pravzaprav preprosto, saj dobi beseda sklanjatvene končnice samo v dajalniku, mestniku in orodniku. Običajna napaka je zamenjava končnice osnove -i z -e.

  gosli sani
imenovalnik gosli sani
rodilnik gosli sani
dajalnik goslim sanem
tožilnik gosli sani
mestnik goslih saneh
orodnik goslimi sanmi

 

Vrata

Tako kot gosli so tudi vrata množinski samostalnik. Napako pri sklanjanju pogosto delamo pri uporabi samoglasnika -i ali -a v dajalniku in mestniku.

 

množina

imenovalnik vrata
rodilnik vrat
dajalnik vratom/vratam
tožilnik vrata
mestnik vratih/vratah
orodnik vrati/vratami/vratmi

 

Ledje

Prav v imenovalniku ednine se pojavlja najpogostejša napaka v rabi končnice -a namesto -e. Pravilna oblika se glasi ledje, saj je to samostalnik srednjega spola. Pogosto se v mestniku dvojine in množine namesto -i napačno rabi -e, na primer na dveh ledjeh, namesto na dveh ledjih.

  ednina dvojina množina
imenovalnik ledje ledji ledja
rodilnik ledja ledij ledij
dajalnik ledju ledjema ledjem
tožilnik ledje ledji ledja
mestnik ledju ledjih ledjih
orodnik ledjem ledjema ledji

 

Pleče

Pravo zanimivost predstavlja samostalnik pleče, saj so zlasti dvojinske in množinske oblike morda malce nepričakovane. Pri sklanjanju se v večini sklonov pred sklanjatveno končnico vrine soglasnik -t.

  ednina dvojina množina
imenovalnik pleče plečeti plečeta
rodilnik plečeta plečet plečet
dajalnik plečetu plečetoma plečetom
tožilnik pleče plečeti plečeta
mestnik plečetu plečetih plečetih
orodnik plečetom plečetoma plečeti

 

Zob

Čeprav se samostalnik zob na prvi pogled ne zdi nič posebnega, se napake pogosto pojavljajo v dajalniku in orodniku dvojine, saj je pogosta napaka sklanjanje dvema zobema namesto dvema zoboma. Občasno pride tudi do napačne rabe v imenovalniku in orodniku množine (z zobi/z zobovi namesto z zobmi).

  ednina dvojina množina
imenovalnik zob zoba zobje
rodilnik zoba zob zob
dajalnik zobu zoboma zobem
tožilnik zob zoba zobe
mestnik zobu zobeh zobeh
orodnik zobom zoboma zobmi

 

Kadar vam sklanjatve zagodejo, lahko pokukate tudi v Amebis Besano (zavihek Pregibanje). Odlična pomoč! smiley

Še majhen izziv za vas

Kako bi pravilno sklanjali moško ime Samo? wink

Podobni članki

17. December 2020
frazemi, frazem, nejeverni Tomaž, Pitagorova čaša, Matilda
V središču
3 MIN
57
pogled
  V zadnjem času velikokrat slišimo, da smo Slovenci nejeverni Tomaži, ker ne zaupamo vsem ukrepom za preprečevanje širjenja epid...
02. Junij 2017
Slovnica
2 MIN
31
pogled
Na televiziji ste zagotovo že zasledili oglas, na koncu katerega obvezno sledi opozorilo, naj se kupci in uporabniki »o tveganju...