Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Mosta ali mostu
3
77
Slovnica / 07. Junij 2019

Sklanjanje samostalnikov – 5 primerov

Sklanjatve znajo marsikomu povzročati težave, nekateri samostalniki pa še posebej! Včasih se še jezikoslovci zmedemo in moramo dobro premisliti, katero sklonsko obliko uporabiti. Med takšne samostalnike se občasno prikradejo tudi samostalniki, kot so dan, človek, radio, Miha in most. Precej vsakodnevni, kajne? Pišuka, kar poglejmo, zakaj in kakšne so pravilne oblike.

 

Navsezadnje skoraj ni dne/dneva, ko dveh človekov/ljudi Mihov/Mih ne bi videl, kako z radijom/radijem/radiem v roki skačeta z mosta/mostu! smiley

 

Kako sklanjamo samostalnik DAN? 

Ali je dan dolg ali kratek, je odvisno od sončne svetlobe. Pri sklanjanju samostalnika dan, ki se sicer sklanja po 1. moški sklanjatvi (vzorec zanj je samostalnik korak), pa se neodvisno od letnega časa in vremena pojavljajo dolge in kratke oblike – v rodilniku vseh treh spolov, dajalniku dvojine in množine, tožilniku množine, mestniku dvojine in množine ter orodniku v vseh treh spolih.

Na srečo je rešitev preprosta: pravilni sta kratka in dolga oblika!

 

  1. moška sklanjatev
Sklon/število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik dan dneva dnevi
Rodilnik dneva/dne dnevov/dni dnevov/dni
Dajalnik dnevu dnevoma/dnema dnevom/dnem
Tožilnik dan dneva/dni dneve/dni
Mestnik o dnevu  o dnevih/dneh o dnevih/dneh
Orodnik z dnevom/dnem z dnevoma/dnema z dnevi

 

Kako sklanjamo samostalnik ČLOVEK?

Človek je res edinstveno bitje in takšna je tudi njegova, sicer 1. moška sklanjatev. Tako kot se človek v življenju popolnoma spremeni od dojenčka do starostnika, se spremeni tudi osnova samostalnika v rodilniku in orodniku dvojine ter v vseh sklonih v množini. Ko se človeku pridružita še dva, nastanejo ljudje; ko pa dva odideta, rečemo, da dveh ljudi ni in navadno se ravno o teh (dveh) ljudeh preostali pogovarjajo. smiley

 

  1. moška sklanjatev
Sklon/število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik človek človeka ljudje
Rodilnik človeka ljudi ljudi
Dajalnik človeku človekoma ljudem
Tožilnik človeka človeka ljudi
Mestnik o človeku o ljudeh o ljudeh
Orodnik s človekom s človekoma z ljudmi

 

Kako sklanjamo samostalnik RADIO?

Tudi samostalnik radio spada v prvo moško sklanjatev. V naše kraje je prišel prek nemščine, ki ga je prevzela iz angleščine, ta pa si je malce pomagala z latinščino. Toliko jezikov, da ni čudno, da imamo z njim težave!

Navadno povzroča težavo vprašanje, ali naj se -o spremeni v -e v orodniku ednine in dvojine, rodilniku dvojine in množine ter dajalniku dvojine in množine. Dilemo povzroča tudi izgovarjava: [rádijo], ki povzroči, da se osnova konča na -j, kar zahteva pri izgovoru spremembo -o v -e, pri zapisu pa ta ni nujna.

Čisto konkretno je to videti takole:

 

  1. moška sklanjatev
Sklon/število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik radio radia radii
Rodilnik radia radiov/radiev radiov/radiev
Dajalnik radiu radioma/radiema radiom/radiem
Tožilnik radio radia radie
Mestnik o radiu o radiih o radiih
Orodnik z radiom/radiem z radioma/radiema z radii

 

Kako sklanjamo ime MIHA?

Koliko Mih/Mihov se je rodilo v zadnjih letih!

 

Od osamosvojitve do konca leta 2017 kar 4471, če pa štejemo še Mihaele, ki jih starši najverjetneje kličejo kar Miha, se število mladih Mih/Mihov poveča skoraj za tisoč!

 

O Mihih bomo torej prav gotovo pogosto govorili, zato je dobro vedeti, kako se sklanjajo, in to v vseh številih.

Kot smo na svojem blogu že pisali, se samostalniki moškega spola, ki se končajo na -a, lahko sklanjajo po drugi ali po prvi moški sklanjatvi. Le ne mešajte jih – Mihom/Miham to ne bi bilo všeč!

 

  1. moška sklanjatev
Sklon/število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik Miha Miha Mihi
Rodilnik Miha Mihov Mihov
Dajalnik Mihu Mihoma Mihom
Tožilnik Miha Miha Mihe
Mestnik o Mihu o Mihih o Mihih
Orodnik z Mihom z Mihoma z Mihi

 

  2. moška sklanjatev
Sklon/število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik Miha Mihi Mihe
Rodilnik Mihe Mih Mih
Dajalnik Mihi Mihama Miham
Tožilnik Miho Mihi Mihe
Mestnik o Mihi o Mihah o Mihah
Orodnik z Miho z Mihama z Mihami

 

Kako sklanjamo samostalnik MOST?

Je kakšna razlika, ali se v reko podate z mosta ali mostu? Preverimo.

 

  1. moška sklanjatev
Sklon/število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik most mostova mostovi
Rodilnik mosta/mostu mostov mostov
Dajalnik mostu mostovoma mostovom
Tožilnik most mostova mostove
Mestnik o mostu o mostovih o mostovih
Orodnik z mostom z mostovoma z mostovi

Pretirane razlike ni – mokri boste v vsakem primeru!

Podobni samostalniki, ki imajo v rodilniku ednine lahko končnico -a ali (naglašen) u, osnova pa se podaljša z -ov-, so še: tat, med, led, grad, strah, sram, pas, val, zid, breg, glas in podobni enozložni samostalniki.

 

Vidite, sploh ni tako težko! Kar brez strahu.
Navsezadnje boste morda nekega dne prišli na razgovor za službo prav h kakšnemu Mihi – in ga navdušili, ko boste mimogrede še (glej ga, zlomka!) pravilno sklanjali tudi njegovo ime. smiley

Podobni članki

11. Marec 2022
Slovnica
2 MIN
46
pogled
V slovenščini se lahko z besednim redom igramo po mili volji. Z besednim redom se v slovenščini lahko po mili volji igramo. Po m...
28. April 2017
Zapis števil z besedo
Slovenski pravopis
2 MIN
113
pogled
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste morali številko zapisati z besedo, pa niste vedeli, kako se tega lotiti? Pa ne govorimo samo o i...