Brezplačen

Hitri izračun cene

x

3
62
Slovnica / 29. Maj 2020

S Kitajske ali iz Kitajskega?

 

Zagotovo bo to prvi Leemetin članek, v katerem bo dovoljena zmešnjava! Pripravite si osvežilen sadni zmešanček (smuti), da boste lahko pozorno sledili sklanjatveni zmešnjavi, ki sledi.

 

Sklanjatvena zmešnjava

Zagotovo ste v zadnjem času, ko je tudi novice preplavila epidemija koronavirusne bolezni, opazili različni sklanjatvi samostalnika Kitajska:

  • iz Kitajske/s Kitajskega.

V poletnih mesecih mediji poročajo o vročinskem valu:

  • s Hrvaškega in iz Hrvaške.

Sklanjanje imen nekaterih držav nam lahko povzroča veliko preglavic. Zakaj?

 

 

Zemljepisna imena, ki so izvorno pridevniška, torej imajo oblike na  -sko/-ško in -ska /ška
– Hrvaška, Madžarska, Japonska, Kitajska, Laponska, Češka –
lahko sklanjamo po dveh različnih sklanjatvenih vzorcih: po prvi ženski ali četrti srednji sklanjatvi.

 

Novi virus iz Kitajske/Kitajskega

Samostalnik Kitajska je ženskega spola, zato ga sklanjamo po (prvi) ženski sklanjatvi:

imenovalnik Kitajska
rodilnik Kitajske
dajalnik Kitajski
tožilnik Kitajsko
mestnik v Kitajski
orodnik s Kitajsko

 

Potemtakem bi lahko zapisali, da smo bili v Kitajski in iz Kitajske prinesli novi koronavirus. Vendar nam že jezikovni občutek narekuje, da ta raba ne bo pravilna.

Pravopis v členu 841 pravi, da se pri nekaterih zemljepisnih imenih na -sko/-ško med oblike srednjega spola mešajo oblike 1. ženske sklanjatve.

Zato Kitajsko v mestniku (na Kitajskem) in tožilniku (na Kitajsko) sklanjamo po četrti srednji sklanjatvi:

imenovalnik Kitajsko
rodilnik Kitajskega
dajalnik Kitajskemu
tožilnik Kitajsko
mestnik na Kitajskem
orodnik s Kitajskim

 

Pravilni sklanjatveni vzorec za države, kot so:

  • Kitajska, Japonska, Madžarska, Hrvaška ipd.,

je mešanica med žensko (v imenovalniku, rodilniku, dajalniku, orodniku) in srednjo (v tožilniku in mestniku) sklanjatvijo.

Zato je prav, če rečemo, da gremo na Kitajsko (tožilnik, s. spol) oz. smo bili na Kitajskem (mestnik, s. spol), vrnili pa smo se s Kitajske (rodilnik, ž. spol) (redkeje: s Kitajskega).

 

Na Gorenjskem ali Gorenjski?

Tudi pri poimenovanju pokrajin, npr. Gorenjska, Dolenjska, Bavarska, pride do mešanja sklanjatvenih vzorcev – v tožilniku in mestniku uporabimo četrto srednjo sklanjatev.

imenovalnik Gorenjska
rodilnik Gorenjske
dajalnik Gorenjski
tožilnik Gorenjsko
mestnik na Gorenjskem (ne Gorenjski)
orodnik z Gorenjsko

 

Gremo torej na Gorenjsko,
smo na Gorenjskem in se nato
vrnemo z Gorenjske (tudi Gorenjskega).

 

Kako pravilno uporabljati predloge s/z – na in v – iz?

Raba predlogov je odvisna od sklanjatvenega vzorca, ki ga izberete.

Za primer vzemimo državo Češka (ž. spol)/Češko (s. spol).

  • na Češkem (mestnik, s. spol) – s Češkega (rodilnik, s. spol) → sklanjatveni vzorec za 4. srednjo sklanjatev
  • v Češki (mestnik, ž. spol – slabša izbira) – iz Češke (rodilnik, ž. spol) → sklanjatveni vzorec za 1. žensko sklanjatev

 

Upamo, da je bil vaš sadni zmešanček tako okusen kot današnja (zmešana) jezikovna zagata!
 

Podobni članki

27. April 2018
Slovenski pravopis
4 MIN
26
pogled
Pisati znamo vsi, kajne? No, pri tem pa obstajajo tudi takšni ljudje (ne boste verjeli!), ki odkrijejo vsako napako, ki jo naredit...
03. September 2021
vejice, postavljanje vejic, novo orodje, pomočnik
Zanimivosti
3 MIN
64
pogled
Ste si predstavljali, da bodo jezikovne tehnologije nekoč omogočale strojno preverjanje (ne)pravilno postavljenih vejic? Ja, zdaj...