x

Na Hrvaškem ali v Hrvaški?
3
35
Slovnica / 31. Avgust 2018

Na Hrvaškem ali v Hrvaški? – sklanjanje

Pri nekaterih zemljepisnih imenih se pojavi več predlogov (v, na, iz, s/z), dve obliki imena (Štajerska, Štajersko) in tri vprašalnice (kje, kam, od kod).

Če bi radi izvedeli, ali se je Nikola Tesla rodil na Hrvaškem/na Hrvaški ali v Hrvaški in ali je leta 1884 odpotoval iz Hrvaške/s Hrvaške ali s Hrvaškega, boste prav to in še več našli v današnjem članku.

Kar malce čudno bi bilo, če bi našo sosedo obiskali vsako leto, ne bi pa vedeli, kako se ime države pravilno sklanja, kajne? smiley

Na Hrvaškem ali v Hrvaški?

Danes nas zanima, kateri predlog uporabiti in katero sklanjatev izbrati.

Pri večini zemljepisnih imen, ki nimajo ženske pridevniške oblike na -ska ali -ška, uporabljamo parna predloga v in iz.

  • Živim v Sloveniji. Potujem iz Slovenije.
  • Sem v Bosni. Potujem iz Bosne.

Pri zemljepisnih imenih, ki imajo izvorno pridevniške oblike (na -ska, -ška), kot so Madžarska, Hrvaška, Češka, Štajerska (pokrajina), pa pri izbiri samostalnika pazimo na sklanjatev. Sklanjajo se lahko po ženski ali srednji sklanjatvi.

  Ženska sklanjatev Srednja sklanjatev
Ime države Hrvaška Hrvaško
Od kod? iz Hrvaške s Hrvaškega
  Hrvaški Hrvaškemu
Kam? v Hrvaško na Hrvaško
Kje? (v Hrvaški) na Hrvaškem
  s Hrvaško s Hrvaškim

Pri srednji sklanjatvi uporabimo parna predloga na in s/z:

  • Sem na Hrvaškem. Grem s Hrvaškega.

Pri ženski pa predloga v in iz:

  • Sem v Hrvaški. Grem iz Hrvaške.

Ko ne kombiniramo predlogov v/iz, na/s, z

Pri odgovoru na vprašanje kje nas Slovenski pravopis tudi pri ženski sklanjatvi (Hrvaška) usmeri k pogosteje rabljeni srednji sklanjatvi. Namesto v Madžarski (v Hrvaški, v Štajerski, v Poljski) torej uporabimo različico na Madžarskem (na Hrvaškem, na Štajerskem, na Poljskem) tudi pri imenih, ki jih pogosteje sklanjamo po ženski sklanjatvi. Raba predloga na se je med uporabniki slovenščine uveljavila in je tako tudi normirana. Srednja sklanjatev se je bolj uveljavila v tožilniku in mestniku, ženska pa v ostalih sklonih.

Nekaj primerov:

Kje? Na Finskem (srednja sklanjatev) je največ metalskih glasbenih skupin na prebivalca, enako velja tudi za število mobilnih telefonov na prebivalca. → Namesto: v Finski

Kam? Ko smo potovali na Poljsko (srednja sklanjatev), smo videli najožjo dvonadstropno hišo (Keret), najdemo jo v Varšavi. V najožji točki meri 92, v najširši pa 152 cm. → Tudi: v Poljsko (ženska sklanjatev)

Od kod? Iz Portugalske (ženska sklanjatev) je poslal razglednico s Hippobusom. Gre za avtobus, ki vas na ogled popelje tako, da s ceste zapelje naravnost v reko. → Tudi: s Portugalskega (srednja sklanjatev). In ne: s Portugalske

Ste vedeli?

Je slogovno ustrezneje ponavljati predloge pri naštevanju ali jih izpuščati?

  • Pripotovali so gostje iz Hrvaške, iz Slovenije in iz Češke.
  • Na sestanek je prišel s pisalom, z zvezkom in s krofom.
  • Bila sem v Sloveniji in na Finskem.

V prvem primeru predlogov ni treba ponavljati, saj je v vseh primerih uporabljen predlog iz. Slogovno pravilno je torej:

Enako velja za drugi primer, saj je predlog z različica predloga s, gre le za izbiro drugega glasu zaradi prve črke samostalnika, na katerega se nanaša. Slogovno pravilno je torej:

  • Na sestanek je prišel s pisalom, zvezkom in krofom.

Pri tretjem primeru pa gre za dva različna predloga: predlog v (ki se uporablja s predlogom iz) in predlog na (uporablja se s predlogom s oziroma z). V tem primeru oba predloga zapišemo, zato je tretja poved pravilna.

Pred koncem

Za konec se vrnimo k slovenskim zemljepisnim območjem.

a) Dolenjska (ženska sklanjatev)

Štajerska, Gorenjska, Primorska itd.

b) Dolenjsko (srednja sklanjatev)

Štajersko, Gorenjsko, Primorsko itd.

Kam? V Dolenjsko. (V Slovenijo.)

Kje? V Dolenjski. (V Sloveniji.) → 

Od kod? Iz Dolenjske. (Iz Slovenije.)

Kam? Na Dolenjsko. (Na Slovensko.)

Kje? Na Dolenjskem. (Na Slovenskem.)

Od kod? Z Dolenjskega. (S Slovenskega.)

Kratek jezikovni kviz

Vas zanima, ali ste se kaj novega naučili? Izvolite, preizkusite svoje novo znanje. smiley

1. Od kod prihaja Nikola Tesla?

a) S Hrvaške

b) Iz Hrvaške

c) S Hrvaškega

2. Kje je živel Nikola Tesla?

a) Na Hrvaškem

b) V Hrvaškem

c) Na Hrvaški

3. Kam je potoval Nikola Tesla?

a) V Hrvaško

b) Na Hrvaško

Pravilni odgovori: 1. b), c) 2. a) 3. a), b)

Podobni članki

12. April 2013
Slovnica
MIN
28
pogled
V tokratnem blogu se bomo ukvarjali z italijansko kulinariko. Prepričani smo, da prav vsi poznate pico. Pravi poznavalci trdijo, d...
10. April 2024
končno preverjanje, zagotavljanje kakovosti prevodov, preverjanje prevodov, pregled prevodov, preverjanje jezikovne točnosti
Za podjetja
5 MIN
3
pogled
Končni pregled ni le pregled, temveč tudi natančna ekspedicija v osrčje jezikovne in kulturne natančnosti. Pravkar ste končali pr...