Brezplačen

Hitri izračun cene

x

2
30
Slovnica / 02. Junij 2017

Ponavljanje predlogov

Na televiziji ste zagotovo že zasledili oglas, na koncu katerega obvezno sledi opozorilo, naj se kupci in uporabniki

  • »o tveganju in neželenih učinkih posvetujejo z zdravnikom ali s farmacevtom«.

V tokratnem prispevku bomo poskušali ugotoviti, ali je predlog »s« nujno potreben ali gre morda celo za napačno rabo. Zanimalo nas bo tudi, kako se predlogi »vedejo« v daljših stavkih, na primer ob naštevanju, ko so druga za drugo nanizane besede, ki ob sebi zahtevajo enake, podobne ali drugačne predloge, ter preverili, kdaj moramo predloge ponavljati in kdaj jih je bolje izpustiti.

Ponavljanje enakega predloga

Katero možnost bi izbrali vi?

→ Na izletu smo imeli postanek v Mariboru, v Celju, v Ljubljani in v Kopru.

→ Na izletu smo imeli postanek Mariboru, Celju, Ljubljani in Kopru.

V tem primeru najbrž ni nobene dileme. Ker vse kraje (Maribor, Celje, Ljubljano in Koper) uvaja isti predlog, ga v stavku ne ponavljamo (ne pišemo: Na izletu smo imeli postanek v Mariboru, v Celju, v Ljubljani in v Kopru), temveč ga zapišemo samo enkrat.

Ponavljanje predlogov z in s

Zavihajte rokave in odgovorite še na ta primer.

→ Včeraj sem se dobila z Mojco, z Nino, s Simono in s Tino. (NAROBE)

→ Včeraj sem se dobila Mojco, Nino, Simono in Tino. (PRAV)

Če bi namesto naštevanja isto misel izrazili z več stavki (in torej ne bi uporabili naštevanja), bi zapisali:

Včeraj sem se dobila z Mojco. Včeraj sem se dobila z Nino. Včeraj sem se dobila s Simono. Včeraj sem se dobila s Tino.

V stavkih se izmenjujeta predloga z in s, ki pa nista različna predloga, temveč le različni obliki enega predloga, saj imata isti pomen. To je razlog, da v zgornjem stavku predloga ni treba ponavljati. Odgovor na vprašanje, katero obliko predloga uporabiti (v našem primeru sta to z ali s), je zelo preprost – izberite obliko, ki se ujema s prvo od naštetih besed (v našem stavku je to Mojca).

Ponavljanje predlogov k in h

Enako velja tudi za predlog k in njegovo različico h:

→ V soboto sem vabljena na zabavo h Katji in Borisu. (PRAV)

→ V soboto sem vabljena na zabavo h Katji in k Borisu. (NAROBE)

Isto stvar bi lahko povedali tako, da bi »Katjo« in »Borisa« zamenjali:

V soboto sem vabljena na zabavo k Borisu in Katji.

Pomnite:

Kadar imamo v povedi vrinjen stavek, je predlog (tudi v primeru k/h in s/z) priporočljivo ponoviti.

  • Posvetujte se z zdravnikom, ki vam bo pojasnil vse neželene učinke, ali s farmacevtom.

Ponavljanje predlogov v in na

→ Študiral je v Ljubljani, Mariboru in na Dunaju. (PRAV)

→ Študiral je Ljubljani, v Mariboru in na Dunaju. (NAROBE)

V tem primeru imamo opraviti z dvema različnima predlogoma (v in na), zato moramo oba tudi uporabiti (stavek »Študiral je v Ljubljani, Mariboru in Dunaju.«​ ni pravilen). Omenjeni stavek bi seveda lahko tudi obrnili in zapisali:

→ Študiral je na Dunaju, v Ljubljani in Mariboru.

→ Študiral je v Ljubljani, na Dunaju in v Mariboru.

Sicer pa velja nenapisano pravilo, da je smiselno besede, ki zahtevajo isti predlog, pisati drugo za drugo, če imamo v povedi opravka z različnimi predlogi, saj se tako izognemo ponavljanju istega predloga.

Podobni članki

08. Marec 2013
Slovnica
MIN
61
pogled
Svojilni pridevniki iz moških imen in priimkov Pravilo je preprosto: svojilne pridevnike iz moških imen tvorimo s priponskim obraz...
29. Oktober 2021
nizek, majhen, visok, velik, nizko, majhno, visoko, veliko, razlike
V središču
3 MIN
68
pogled
So vaši prihodki majhni ali nizki? Ali so se pred kratkim morda povišali ali povečali? No, vsekakor nam ni treba povedati, koliko...