Brezplačen

Hitri izračun cene

x

2
14
Slovenski pravopis / 01. Junij 2018

Volilec ali volivec?

Smo v volilnem letu, v katerem se bo volilno telo odločilo, kdo bo izvoljen, da bo sprejemal odločitve v njegovem imenu naslednja štiri leta.

Volivci (mar je prav volilci?) imajo vedno prav, pravijo. V politiko se sicer ne bomo spuščali, saj je naš parlament jezik, njegovi volivci/volilci pa uporabniki in jezikoslovci.

Ampak to verjetno že veste. Pa veste morda tudi, zakaj je tema volitev zanimiva za jezikoslovce? Zmedo povzroča recimo naslednje:

 • Čeprav imamo pridevnik volilen (oziroma izraz volilno telo), pa se po Pravopisu oseba, ki voli, imenuje volivec.

Ker je mogoče pogosto zaslediti obe različici zapisa, si bomo v volilnem tednu ogledali, ali gre za napako in kako vedeti, kdaj se -l razvije v -v (in kdaj ne).

Pripona -lec ali -vec?

Poglejmo, kako iz glagola izpeljemo poimenovanje za osebo:

 • brati – bralec;
 • osvajati – osvajalec;
 • razstavljati – razstavljavec;
 • peti – pevec;
 • briti – brivec.

Problematika s pripono -lec ali -vec je najbolj znana po primeru bralec/bravec in sega že v 19. stoletje. Zaradi rabe -lec namesto -vec so ta pojav imenovali tudi elkanje in je predstavljal razlog za novo črkarsko pravdo! 

Volilec ali volivec in pravila v letu 2018

A danes so pravila jasna.

Priponsko obrazilo -vec namesto -lec dodamo:

 • osnovi na samoglasnik, če je pred glagolsko pripono -l ali -lj: voliti – volivec, ponavljati – ponavljavec, razstavljati – razstavljavec;
 • korenu na samoglasnik: briti – brivec, peti – pevec, šteti – števec.

Enako velja tudi za pisanje tvorjenk in izpeljank:

 • volivec – volivka – volivčev – volivkin;
 • razstavljavec – razstavljavka – razstavljavčev – razstavljavkin;
 • brivec – brivka – brivčev – brivkin – brivski;
 • pevec – pevka – pevčev – pevkin – pevski.

Volilno –  volivno telo

Zakaj imamo torej volilno, ne pa volivno telo?

Pridevnike na -ilen/-alen oz. na -iven/-aven delamo iz glagolske podstave, vendar dodamo pripono -iven/-aven samo, če pridevnike tvorimo iz korena na samoglasnik:

glagol pridevnik
peti peven
klati klaven
šteti števen
voliti volilen
plesti pletilen

Izjeme

Da pa pravila ne bi bila preveč preprosta, poznamo tudi tukaj nekaj izjem:

 • greti – grelen, vreti – vrelen.

Prav tako pa se iz pridevnika izpeljujejo novi izrazi s pripono -l, ne pa -v:

 • volilen – volilnica (volilni listek, glasovnica) – volilnik (priprava, s katero se voli)

Izvolitev po volitvah

Svojo voljo lahko pokažete na volitvah, v slovnici pa so pravila pogosto jasna. Glas uporabnikov (ali simbolično: slovničnih volivcev) se upošteva samo dolgoročno. Zato izkoristite priložnost odločanja, kjer jo le lahko!

Še zanimivost: v 19. stoletju so besedo volitev uporabljali tudi v pomenu volje: npr. zadnja volja v oporoki.

Podobni članki

17. Junij 2016
Računalniški izrazi v slovenščini oz. ali računalničar Marko iz Vevč res ne razume slovensko?
Jezikovne dileme
2 MIN
6
pogled
Računalništvo in računalničarji so prav posebna sorta. Na svojem področju dan za dnem uporabljajo napol angleške izraze, kot so LC...
27. September 2019
Slovenski pravopis
3 MIN
70
pogled
      Slaščica, ki je zaznamovala naše otroštvo, majhen posladek po obroku ali tolažba po padcu s kolesom – bombon, ter industri...