Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Krajevna imena
3
46
Slovenski pravopis / 26. November 2020

Krajevna imena

 

 

Leemetin članek o (ne)pravilnem naglaševanju krajevnih imen je dosegel visok odziv naših bralcev. Razlog zato je preprost, strnemo pa ga lahko v to poved: »Pr' nas pa ne govorimo tak!« V burni jezikovni razpravi smo v elektronski nabiralnik prejeli veliko sporočil z vprašanjem Kako pravilno sklanjamo krajevno ime …?, zato današnji Leemetin članek posvečamo Gozdu - Martuljku, kraju V Zideh, Dobrepolju, Črnomlju in Grosuplju.

 

Hoteli v okolici Gozd – Martuljka

Zgornji stavek je zapisan na enem od velikih oglasnih panojev v bližini Kranjske Gore. Se vam svita, kateri jezikovni napaki kar bodeta v oči? Prva je zagotovo pomišljaj na mestu, kjer bi moral stati nestični vezaj: Gozd - Martuljek. Prav vezaj pa nakazuje, da moramo obe sestavini v imenu kraja Gozd - Martuljek sklanjati, saj gre za dvojno ime – enako velja tudi za Šmarje - Sap, Hrib - Loški Potok, Pri Cerkvi - Struge.

 

imenovalnik Gozd - Martuljek
rodilnik Gozda - Martuljka
dajalnik Gozdu - Martuljku
tožilnik Gozd - Martuljek
mestnik  (o) Gozdu - Martuljku
orodnik (z) Gozdom - Martuljkom

 

Odpravili smo se v V Zideh in Za Kalvarijo

Sklanjanje imen krajev, ki se začnejo s predlogom, predstavlja prav posebno sklanjatveno zagato. Kako je prav?

 • Nesreča se je zgodila v okolici V Zidov.
 • Nesreča se je zgodila v okolici kraja V Zideh.
 • Nesreča se je zgodila v okolici Zidov.

Priročnik Slovenska krajevna imena predlaga, da krajevna imena, ki se začnejo s predlogi, ne sklanjamo ali pa jih sklanjamo, vendar brez predloga.

Zato sta pravilni druga in tretja možnost. Kako bi torej sklanjali krajevno ime Za Kalvarijo?

 

imenovalnik Kalvarija
rodilnik Kalvarije
dajalnik Kalvariji
tožilnik Kalvarijo
mestnik (o) Kalvariji
orodnik (s) Kalvarijo

 

Če smo v zadregi,
si lahko pomagamo z opisnimi poimenovanji (tako ime kraja ostane v imenovalniku):
Nesreča se je zgodila v okolici kraja/mesta/vasi/četrti/predela + krajevno ime.

 

Dobrepolje – pa so res tako dôbre?

Krajevno ime Dobrepolje samo po sebi ne bi bilo toliko zanimivo, če ga vsaj enkrat dnevno v prometnih informacijah (na radijskih in televizijskih postajah) ne bi naglasili napačno: Dôbrepolje ali Dobrépoljé.

Krajevno ime Dobrepolje je enonaglasnica, to pomeni, da je naglašen samo en samoglasnik – prvi e, ki se izgovarja ozko: Dobrépolje.

 

imenovalnik Dobrepolje
rodilnik Dobrepolja
dajalnik Dobrepolju
tožilnik Dobrepolje
mestnik (o) Dobrepolju
orodnik (z) Dobrepoljem

 

Napake pri naglaševanju krajevnega imena Dobrepolje se pojavljajo zaradi premika naglasnega mesta, ko iz krajevnega imena tvorimo pridevnik ali prebivalca/prebivalko kraja:

 • V kraju Dobrépolje živijo Dobrepóljci in Dobrepóljke, ki so ponosni na vse dobrepóljske znamenitosti.

 

Nina je prebivalka Grosuplja ali Grosupljega?

Grosuplje lahko sklanjamo po dveh sklanjatvah: samostalniški (drugi stolpec) ali pridevniški (tretji stolpec).

 

imenovalnik Grosuplje Grosuplje
rodilnik Grosuplja Grosupljega
dajalnik Grosuplju Grosupljemu
tožilnik Grosuplje Grosuplje
mestnik (o) Grosuplju (o) Grosupljem
orodnik (z) Grosupljem (z) Grosupljim

 

Je prav Črnômelj ali Črnómelj?

In ali je prav črnomaljski ali črnomeljski, Črnomaljec ali Črnomeljčan?

Huh, tale Črnomelj je povzročil kar nekaj jezikovnih dilem, kajne? Pojdimo lepo po vrsti.

 • Črnômelj ali Črnómelj? Slovenski pravopis in priročnik Slovenska krajevna imena navajata, da je pravilna izgovorjava z ozkim o (Črnómelj), čeprav je med krajani močno uveljavljen izgovor s širokim o (Črnômelj) – verjetno zato, ker je ta izgovorjava pravilna v vseh sklonih, razen v imenovalniku in tožilniku.
 • črnomaljski ali črnomeljski? Če bi vprašali domačine, bi rekli, da je pravilni pridevnik črnomaljski, če pogledamo v Pravopis, vidimo, da ta pridevnik črnomaljski navaja kot manj pogosto dvojnico.
 • Črnomaljec ali Črnomeljčan? Pravilno je oboje, čeprav Pravopis daje prednost Črnomeljčanu, publicistična (bolj površno lektorirana) besedila pa Črnomaljcu.

 

Kako se reče prebivalcu/-ki …

Za konec vas postavimo pred Kk se prav reče? izziv!

Kako poimenujemo prebivalce naslednjih krajev:

 • Pesje (namig: ni Pesjan ali Pesjanar),
 • Tržič,
 • Trst,
 • Lipica (namig: ni Lipicanec) in
 • Šmarje - Sap?

 

Podobni članki

03. September 2021
vejice, postavljanje vejic, novo orodje, pomočnik
Zanimivosti
3 MIN
38
pogled
Ste si predstavljali, da bodo jezikovne tehnologije nekoč omogočale strojno preverjanje (ne)pravilno postavljenih vejic? Ja, zdaj...
05. Januar 2018
Zanimivosti
1 MIN
0
pogled
Leto 2017 je mimo in pri nas se je zgodilo skoraj 2017 novosti! Prav zares, kar preverite na svoje oči.  Št. novih zaposlenih: 12...