x

Moje ime je Milica ... gdč. Milica!
40
Jezikovne dileme / 06. Maj 2016

Moje ime je Milica ... gdč. Milica!

Ste tudi vi med tistimi, ki se napačni rabi okrajšav raje izognejo in pišejo: »Na Šmarno goro sem odšel z gospodom Antonom, gospodično Milico in gospo Lidijo«?

Zakaj bi dolgovezili, če lahko stvari zapišemo tudi krajše? Okrajšave so dandanes stalnica pisnega sporočanja, če jih le znamo uporabljati slovnično pravilno. Zlasti so priročne okrajšave merskih enot, nazivov in poklicev ter latinskih imen.

Pa si jih oglejmo. smiley

Okrajšave merskih enot

 • m, cm, km, min, h, dag …

Te že vsi poznamo, kajne? Zapomniti si moramo samo, da za njimi ne pišemo pike, pred njimi in torej za številko pa je nedeljivi presledek. Zdaj pa k malo težjim okrajšavam. Znate razvozlati naslednje, ki jih zapisujemo s piko?

 • b. d., itn., tj., pr. n. št., t. i., t. l., gl.

Gre za okrajšave naslednjih izrazov: brez datuma, in tako naprej, to je, pred našim štetjem, tako imenovani, tega leta, glej.

Okrajšave latinskih besed

V slovenščini so pogoste tudi okrajšave latinskih besed, npr.

 • etc. – et cetera, in tako naprej
 • et al. – et alii, in drugi
 • ibid. – ibidem, prav tam

Okrajšave nazivov in poklicev

Tudi okrajšave znanstvenih nazivov in poklicev uporabljamo ves čas (če ne drugega, da se z njimi bahamo wink):

 • diplomirani – dipl.
 • diplomirani inženir strojništva – dipl. inž. str.
 • univerzitetni diplomirani kemik – univ. dipl. kem.
 • diplomirani inženir arhitekture – d. i. a.

Za konec pa omenimo še okrajšave, ki so prav gotovo najpogostejše:

 • gospod – g.
 • gospa – ga.
 • gospodična – gdč.

Na tem mestu bi radi poudarili, da okrajšav besed gospod in gospodična ne sklanjamo. Seveda pa brez posebnosti ne gre, in sem spada gospa: okrajšavo naziva gospa namreč sklanjamo v vseh šestih sklonih slovenskega jezika. Poglejmo primer:

IMENOVALNIK ga. Maja
RODILNIK ge. Maje
DAJALNIK ge. Maji
TOŽILNIK go. Majo
MESTNIK pri ge. Maji
ORODNIK z go. Majo

Tako, pa smo jih obdelali. Zdaj pa jih le pogumno (in pravilno) uporabljajte. Z njimi bo vaše besedilo namreč preglednejše in gospodarnejše.

Pa še opozorilo: če je okrajšava s piko na koncu povedi, ne pišemo dveh pik, ampak samo eno. Seveda pa nikar ne pozabimo na presledke za vsemi pikami.

Za domačo nalogo pa lahko razmislite o okrajšavi besede milijon (ki ga boste nedvomno še zaslužili laugh). Ali pa jo morda že poznate?

Podobni članki

15. September 2017
Zanimivosti
2 MIN
26
pogled
Morda ste že slišali za v družbi zakoreninjen stereotip, da ženske govorimo veliko več kot moški. Znanstveniki z ameriške medicin...
29. Junij 2018
stara imena mesecev, prosinec, svečan, sušec, meseci, stara imena
Zanimivosti
2 MIN
374
pogled
V preteklosti so se pri nas uporabljala tako imenovana stara imena za mesece, ki so povezana z dogajanji na poljih, travnikih, v s...