Brezplačen

Hitri izračun cene

x

3
50
Jezikovne dileme / 04. Marec 2022

Enak ali isti vlak? Ne, ni vse ista pesem!

Če se že dolgo prevažate z vlakom, ste se vrsto let vozili z istim. Ali morda enakim? Ni vse ista pesem/figa, zato le pozorno preberite ta blog, da ne boste vedno znova ponavljali istih/enakih napak.

Pridevniška zaimka isti in enak pogosto povzročata težave. A obstaja situacija, v kateri se nihče, res nihče ne zmoti. O tem pa čisto na koncu.

 

Razlikovanje med enakim in istim je odvisno od pomena.

 

Kako ga pojasnjujejo jezikovni priročniki, smo ponazorili v spodnji tabeli. Pri tem smo zanemarili starinske pomene, saj nas ne zanimajo.

 

 

SSKJ2

Sinonimni slovar SJ

enak

 • ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje
 • ki v primerjavi drugega z drugim nobeden nima prednosti, večjih pravic
 • ki koga po lastnostih ali po določeni lastnosti dosega
 • ki ohranja, ima lastnosti, značilnosti nespremenjene
 • ki po vrednosti, moči ni ne večji ne manjši
 • ki se po lastnostih, značilnostih ujema s primerjanim
 • izraža, da kdo, kaj ohranja, ima lastnosti, značilnosti nespremenjene

isti

 • na katerega se misli, iz katerega se izhaja
 • (pog.) ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje
 • (pog.) ki ohranja, ima lastnosti, značilnosti nespremenjene; enak
 • izraža, da je oseba, stvar ta, na katero se misli, iz katere se izhaja

 

Pozorno poglejmo prvi pomen v obeh priročnikih.

Enak torej pomeni takšen, »ki se po lastnostih, značilnostih ujema«. Pomembna je lastnost. Enak ima torej enake lastnosti, a je drug, ne isti. Ker gre za lastnost, lahko za pomoč uporabimo vprašalnico kakšen.

Ali kot pravi Slovenski etimološki slovar: »Če sta dve stvari enaki, sta obe takšni kot ena.«

Isti pa je tisti, »iz katerega se izhaja«, torej ne samo takšen, ampak prav tisti. V pomoč nam je lahko vprašalnica kateri.

 

Isti/enak razlog, bolezen, isto/enako pravilo?

Opozorili pa bi vas na še eno pravilo, ki vas bo rešilo iz zagate. Pred abstraktnim samostalnikom navadno izberemo pridevniški zaimek enak.

Tako imamo enake razloge za dobro voljo, enako bolezen, se držimo enakega pravila, poslušamo radio ob enakem času, si zastavljamo enake cilje. Tudi pred zakonom smo vsi enaki (vsaj naj bi bili).

 

Primerjajte spodnje pare povedi:

 • V službo sta se vozila z enakim avtomobilom.
 • V službo sta se vozila z istim avtomobilom.

V prvem primeru sta se vozila v dveh avtomobilih, ki sta bila enake barve in znamke, v drugem primeru pa sta se znašla, znižala stroške in izpuste CO2 ter se v službo peljala skupaj, v enem, istem avtomobilu.

 

 • Podjetje je v prvem tromesečju ustvarilo za tretjino več dobička kot v istem obdobju lani.
 • Podjetje je v prvem tromesečju ustvarilo za tretjino več dobička kot v enakem obdobju lani.

Prva poved nam pove, da so v podjetju primerjali prvo tromesečje v dveh zaporednih letih in ugotovili več dobička v letošnjem letu. Druga poved pa pove samo, da so primerjali prvo tromesečje z nekim tromesečjem, enakim obdobjem, a ne nujno s prvim.

 

 • Že vrsto let se vozim z istim vlakom.
 • Že vrsto let se vozim z enakim vlakom.

Tu pa je nekoliko bolj zapleteno. Če je vlak isti, lahko to pomeni dvoje: vozim se vedno z istim vlakom, točno določenim, ali pa se vozim z vlakom, ki gre ob isti uri (prenesen pomen). Enak vlak, a ni isti, le videti je tako, kot bi bil isti.

 

 • Sestri ste se zaljubili v istega moškega.
 • Sestri ste se zaljubili v enakega moškega.

Če se je uresničila prva poved, sta verjetno na smrti skregani. Potegovali sta se namreč za ljubezen točno določenega moškega. Upajmo, da sta bila moška dva, kot razberemo iz druge povedi, in sta imela enake lastnosti, npr. oba visoka, pogumna, bradata, zabavna.

 

Ista sta! Podobna kot jajce jajcu. Ah, ne pretiravajte!

V pogovornem jeziku (gl. oznako pri drugi in tretji razlagi v SSKJ2!) so verjetno govorci želeli pretirano poudariti, da sta si dve stvari izjemno podobni, toliko, kot bi bili isti. Zato tudi pogovorno rečemo, da sta enojajčna dvojčka ista, čeprav sta v resnici (skoraj) enaka.

 

Dober tek!

Ko vam nekdo zaželi dober tek, boste brez razmisleka odgovorili: »Hvala, enako!« Nikoli se ne boste zmotili in odgovorili: »Hvala, isto«. Zakaj je tako? Takšen odgovor je naučen. Gre za uveljavljeno frazo, s katero povemo, da drugemu prav tako želimo, da mu hrana tekne.

 

Vas zanima Kako iskati po jezikovnih priročnikih?

 

 

 

 

Podobni članki

17. December 2020
frazemi, frazem, nejeverni Tomaž, Pitagorova čaša, Matilda
V središču
3 MIN
57
pogled
  V zadnjem času velikokrat slišimo, da smo Slovenci nejeverni Tomaži, ker ne zaupamo vsem ukrepom za preprečevanje širjenja epid...
17. Maj 2019
zaključiti, skleniti, sodelovanje, podpisati sporazum, dogovor
Slovnica
3 MIN
39
pogled
  Vedno je lepo, če sklenemo nove posle in jih tudi uspešno zaključimo. Če pišete, se vaša besedila lahko zaključijo s sklepi ali...