x

jezikovni priročnik, slovenščina, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis
4
49
Zanimivosti / 04. Junij 2021

Kako iskati po jezikovnih priročnikih

Danes so naša tema jezikovni priročniki slovenskega jezika. Čisto na kratko vam bomo razložili, v čem se razlikujejo, kdo jih sestavlja in kdaj katerega uporabiti, zaupali pa vam bomo tudi nekaj trikov, ki vam bodo pomagali pri njihovi praktični uporabi. wink

 

Jezikovni priročniki slovenskega jezika

Slovarje sestavljajo leksikografi, jezikovne priročnike, kot je Slovenski pravopis, pa navadno skupina strokovnjakov z različnih področij (besedotvorje, leksika, glasoslovje).

V osnovi ločimo vsebinske in abecedne jezikovne priročnike.

  • V vsebinskih priročnikih so jezikovni pojavi opisani in opremljeni s pravili in zgledi. Vsebinska priročnika sta Slovenski pravopis in Slovenska slovnica.
  • V abecednih priročnikih so besede razvrščene po seznamu – abecednem vrstnem redu. To so Slovenski pravopis (slovarski del), Slovenski etimološki slovar, Slovar tujk. V nekaterih priročnikih so te besede opremljene tudi s pomenom (Slovar slovenskega knjižnega jezika).

 

Kako izbrati ustrezen priročnik?

Če nas zanima pomen besede → SSKJ

Če nas zanima normativna stran besede (sklanjanje, besedna vrsta, naglas) → Slovenski pravopis

Če nas zanima izvor besede → Slovenski etimološki slovar

Če nas zanima pomen frazemaSlovar slovenskih frazemov

Če nas zanima pomen besed v stroki → terminološki slovarji (pravni, farmacevtski)

 

Kako brati Slovar slovenskega knjižnega jezika

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 je enojezični informativno-normativni slovar. To pomeni, da je v njem knjižni jezik predstavljen objektivno in zelo široko, z vsemi posebnostmi in različicami, hkrati pa ne zapoveduje tako »strogo« kot Pravopis.

V trenutnem SSKJ je zbrano besedišče, prisotno v besedilih od druge polovice 19. stoletja do leta 2013.

 

Na portalu Fran boste našli tudi eSSKJ,
v katerem so zbrane nove besede in posodobljeni slovarski sestavki,
ki predstavljajo novi, že tretji SSKJ.

 

Moka v SSKJ

Če nas zanima pomen besede moka, besedo vpišemo v iskalno okence SSKJ. Za branje in razumevanje rezultatov je treba poznati dele slovarskih sestavkov.

Na spodnji fotografiji so označeni pomembni deli slovarskega sestavka SSKJ:

1. glava (geslo, podatki o besedni vrsti)

2. zaglavje (podatki o naglaševanju, intonaciji)

3. pomenski del (razlaga pomena) z ilustrativnim gradivom in gnezdoma – terminološkim ♦  in frazeološkim ●

 

 

Kako brati Slovenski pravopis

Slovenski pravopis (2001) je normativni priročnik, kar pomeni, da je v njem zajeta norma slovenskega knjižnega jezika – ko za sporazumevanje uporabljamo zborni knjižni jezik, se ravnamo strogo po pravilih, zapisanih v Pravopisu.

Na portalu Fran.si boste našli slovarski del Pravopisa, pravila pa najdete tukaj.

Ker je jezik živ in se nenehno spreminja, normativna pravila potrebujejo prenovo in strokovnjaki z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša v sodelovanju s slovensko javnostjo že pripravljajo nov Slovenski pravopis.

 

Moka in Slovenski pravopis

Slovarski sestavek Pravopisa se ne razlikuje prav dosti od slovarskega sestavka SSKJ.

Kaj nam o geslu moka pove Slovenski pravopis?

1. glava (geslo, podatki o besedni vrsti – končnica v rodilniku ednine, samostalnik srednjega spola)

2. zaglavje (podatki o naglasu)

3. pomenski del (pogoste besedne zveze, raba v določenih strokah)

Slovnični kvalifikatorji – in, ali, tudi

Pomemben del slovarja so tudi kvalifikatorji, ki nam povedo, v kateri stroki in v katerem položaju se beseda uporablja.

Še posebej zanimivi so slovnični kvalifikatorji – in, ali, tudisaj večina pišočih ne pozna njihovega pomena.

Tako vse prepogosto ob kvalifikatorju in besedi označijo za sopomenki, kar seveda ne drži.

Poglejmo, zakaj.

Navedeni kvalifikatorji se pojavljajo tako v SSKJ kot v SP, a njihovi pomeni se pomembno razlikujejo.

 

KVALIF. SSKJ SP
in enakovredni dvojnici nekoliko manj navadna dvojnica
ali zamenljivi dvojnici enakovredni dvojnici
tudi manj navadna dvojnica še dopustna knjižna dvojnica

 

Če nas zanima, kako pravilno tvoriti svojilni pridevnik: Shakespearov ali Shakespearjev, pogledamo v Slovenski pravopis.

Najdemo geslo:

  • Shakespearjev -a -o in Shakespearov -a -o (ẹ̑)

Med oblikama stoji kvalifikator in, kar pomeni, da je Shakespearov nekoliko manj navadna dvojnica, zato je bolje uporabiti Shakespearjev. Besedi nista enakovredni in prosto zamenljivi.

Če nismo prepričani, kako zapisati: rock ali rok, pogledamo v SSKJ. Najdemo geslo:

  • rock in rók -a [rók] m (ọ̑)

Med besedama rock in rok stoji kvalifikator in, ki uvaja enakovredni dvojnici. Slovar tako izbiro besede prepusti nam.

 

Nič več mučnega brskanja po abecednih seznamih

Odkar imamo na voljo spletišče Fran, res ni izgovora, da ne bi pogledali, kako se beseda prav zapiše, naglasi, kdaj pisati besede skupaj oz. narazen … Tako nam ni treba iskati po dolgih abecednih seznamih, saj imamo vse odgovore na jezikovne dileme resnično »na dlani«.

 

 

Podobni članki

27. Maj 2016
Stavek in poved – eno in isto?
Slovnica
MIN
211
pogled
Leemetovci preprosto ne moremo iz svoje kože, zato se ta petek znova vračamo na osnove svojega prelepega slovenskega jezika. Zaved...
20. Januar 2023
glasovno iskanje, voice search, iskanje z zvokom, prepoznavanje glasu, temnopolti, obraz
Zanimivosti
3 MIN
12
pogled
Ko smo začeli na veliko uporabljati internet in iskalnike, ki so rasli kot gobe po dežju, smo se naučili tipkati in spoznavali raz...