Brezplačen

Hitri izračun cene

x

42
Jezikovne dileme / 30. November 2012

5 najpogostejših napak pri rabi dvojine

Le vprašanje časa je bilo, kdaj bomo v jezikovnem blogu nekaj besed namenili slovenski posebnosti - dvojini. Čeprav smo nanjo ponosni, ker zajame pomenski odtenek zveze dveh ljudi, ki se je v drugih jezikih izgubil, smo precej nedosledni pri njeni rabi. Izpostavljamo pet primerov, ki govorcem slovenščine povzročajo največ težav:

 

Ženska glagolska oblika v dvojini.

NAPAČNO: Midve smo dogovorjene ob 18. uri.
PRAVILNO: Midve sva dogovorjeni ob 18. uri.

Pri ženski obliki glagolov namesto dvojine pogosto uporabimo kar množnisko obliko, kar je seveda napačno. Včasih pa srečamo tudi nekakšno popačeno obliko dvojine, kot v primeru Midve greve v trgovino. Namesto: Midve greva v trgovino.
 

Samostalniki ženskega spola v dvojini.

NAPAČNO: Za očeta sem kupil dve kravate.
PRAVILNO: Za očeta sem kupil dve kravati.

Pri samostalnikih ženskega spola se namesto dvojinske oblike s končnico -i pogosto (napačno!) uporablja kar množinska oblika s končnico -e. Še nekaj podobnih primerov: Računalnik je odkril dve napake. Namesto: Računalnik je odkril dve napaki. Prebral je obe knjige. Namesto: Prebral je obe knjigi.

 

Dvojina samostalnikov srednjega spola.

NAPAČNO: Potrebujem dva nova okna.
PRAVILNO: Potrebujem dve novi okni.

Tudi pri samostalnikih srednjega spola večkrat napačno zasledimo množinsko obliko s končnico -a namesto dvojinske oblike s končnico -i.

 

Orodnik dvojine samostalnikov moškega in srednjega spola.

NAPAČNO: Razšla sta se pred dvemi leti.
PRAVILNO: Razšla sta se pred dvema letoma.

Verjetno do te napake prihaja predvsem zaradi podobnosti z množino, primer: Razšla sta se pred tremi leti. Podobno zasledimo tudi pri samostalnikih moškega spola: Pred dvemi meseci je diplomiral. Namesto: Pred dvema mesecema je diplomiral.

 

Raba množinske oblike samostalnikov namesto dvojinske.

NAPAČNO: Prosimo, da se starša zglasita pri razredničarki.
PRAVILNO: Prosimo, da se starši zglasijo pri razredničarki.

Čeprav imamo pri določenih samostalnikih dejansko v mislih dve osebi ali stvari, se namesto dvojine uporablja množinska oblika. Primeri teh samostalnikov so:

  • parni deli telesa : noge, roke, ušesa, oči ...
  • določena oblačila oz. deli oblačil: nogavice, rokavi, uhani ...
  • biološke funkcije ali pari: starši, dvojčki ...

Kot že rečeno, pri naštetih samostalnikih uporabljamo množinsko obliko in ne dvojinske, razen ko želimo omenjene besede poudariti: Obe nogavici imam raztrgani. Za razliko od: Imam raztrgane nogavice.

Se tudi vi spomnite kakšnega težavnega primera dvojine? Ali pa napake, ob kateri se vam kar naježijo lasje? Veseli bomo vaših komentarjev. Ne pozabite, slovenščina je romantična. ;)

Podobni članki

26. Avgust 2016
Ekparolu – spregovorite v esperantu
Zanimivosti
3 MIN
8
pogled
Esperanto po svetu (sicer različno dobro) govori približno dva milijona ljudi, torej približno toliko, kot je govorcev slovenščine...
08. April 2016
Nenavadno sklanjanje nekaterih samostalnikov v slovenščini
Slovnica
MIN
8
pogled
Sklanjanje nekaterih besed preseneti celo materne govorce. Nekatere zelo splošne in vsakdanje besede nenehno sklanjamo narobe, n...