Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

25
Slovenski pravopis / 18. Julij 2012

Predlogi, predlogi ...

S/z, h/k, na/v ter s/z/iz ... pa še bi se našlo nekaj primerov, ki nam povzročajo preglavice. Če nismo prepričani, kateri predlog je treba uporabiti, poglejmo v Slovenski pravopis: pravila so jasna, moramo si jih le zapomniti. Največkrat pa tudi tega ni treba - pravilno rabo predlogov narekuje že sama izgovarjava.

Kdaj torej uporabljamo katere od naštetih predlogov?
 

S/Z

PRAVILO: Predlog s uporabljamo pred nezvenečimi nezvočniki, predlog z pa pred zvenečimi nezvočniki, zvočniki in samoglasniki.

Če poenostavimo: predlog s stoji pred besedami, ki se začnejo na črke p, t, k, s, f, h, c, š (Se spomnite osnovnošolske povedi Ta SuHi ŠKaFeC PuŠČa?), v vseh drugih primerih stoji pred besedo predlog z.

Poskusite predlog in besedo, na katero se ta nanaša, izgovoriti skupaj, kot eno besedo (kar je, mimogrede, tudi pravilno). Kaj je lažje: »zpinceto« ali »spinceto«, »ztovorom« ali »stovorom«? Pravilen predlog je tisti, ki se lažje izgovori, torej v obeh omenjenih primerih predlog s - s pinceto, s tovorom.
 

H/K

PRAVILO: Predlog h se uporablja samo pred besedami, ki se začenjajo na črki g in k (kg kot kilogram), v vseh drugih primerih je pravilen predlog k. Torej: grem h konju in h gozdu, ampak k stricu, k otroku itd.

Tudi tu nam pravilo narekuje že sama izgovarjava: le poskusite izgovoriti »kkonju« ali »kgozdu«!
 

V/NA ter IZ/S/Z

V tem primeru pa je zadeva nekoliko bolj zapletena, saj pravila pravzaprav ni. Navadno prevladuje prostorska logika oziroma geografska lastnost kraja: gremo na goro, na otok, v dolino, na hrib, v državo ... Če govorimo o ustanovah, je navadno tako: »gremo na pošto«, »hodimo na fakulteto«, ko imamo v mislih ustanovo, in »stopimo v pošto«, »stopimo v fakulteto«, ko imamo v mislih zgradbo.

Kljub temu pa se zaplete pri določenih zemljepisnih imenih. Se odpeljemo na Ptuj ali v Ptuj, na Vrhniko ali v Vrhniko ...? O pravilni rabi v teh primerih odloča navada prebivalcev, torej če Jeseničani pravijo, da so na Jesenicah in ne v Jesenicah, jim ne gre oporekati. ;)

Vendar ko enkrat razjasnimo uporabo predlogov v in na, ne sme biti več nikakršne dileme pri uporabi predlogov iz in s/z: v Ljubljani - iz Ljubljane, na Havajih - s Havajev, na Brodu - z Broda ... Para sta:
v - iz
na - s/z.

Podobni članki

30. September 2015
Mednarodni dan prevajalcev in prvi prevod Biblije
Prevajanje
MIN
2
pogled
30. september je mednarodni dan prevajalcev. Zakaj prav ta dan? Ker je nanj leta 420 umrl Sofronij Evzebij Hieronim, ki je svoj...
06. Oktober 2017
Prevajanje
2 MIN
0
pogled
Cilj prevajanja je besedilo v izvirnem jeziku prenesti v ciljnega in pri tem ohraniti sporočilo, namen, tudi ton, včasih celo slog...