Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

0
Sodni prevodi / 23. Junij 2010

Kdo so sodni tolmači?

Kaj obsega delo sodnega tolmača?

Sodni tolmači so kvalificirani strokovnjaki, imenovani s strani ministra za pravosodje, ki prevajajo govorjeno ter pisano besedo. Prevode opravljajo na zahtevo sodišča ali kakšnega drugega državnega organa, včasih tudi fizične oziroma pravne osebe. Gre za različne vrste prevodov in tolmačenj.

Prevajanje

Prevajanje iz slovenskega v tuj jezik, prevajanje iz tujega v slovenski jezik, prevajanje iz tujega v tuj jezik.

Tolmačenje govorice gluhonemih, nemih in gluhih.

Tolmačenje ne obsega le prevajanja različnih kombinacij slovenskega in tujih jezikov temveč tudi tolmačenje govorice in znakov gluhonemih, gluhih in nemih.
 

Pogoji za pridobitev statusa sodnega tolmača.

  • Sodni tolmač mora biti državljan Republike Slovenije in aktivno obvladati slovenski jezik.
  • Status sodnega tolmača lahko pridobijo le polnoletne osebe.
  • Enako kot velja za ostale sodne izvedence, sodni tolmači ne smejo biti obsojeni za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil moralno neprimerni za opravljanje izvedenskega dela.
  • Uspešno opravljen pisni in ustni preizkus znanja za sodnega tolmača.
     

Preizkus znanja za pridobitev statusa sodnega tolmača.

Na preizkusu znanja se preveri kandidatovo znanje iz različnih področij, in sicer v slovenskem jeziku in tujem jeziku za katerega bo kandidat imenovan za sodnega tolmača. Peizkus se opravlja ustno in pisno. Preverje se kandidatovo znanje področja ustavne ureditve, organizacije upravnih in pravosodnih organov ter temeljnih institutov civilnega in kazenskega prava.
 

Preizkus znanja za govorico in znake gluhonemih, nemih ali gluhih.

Poleg zgornjega preizkusa se pri kandidatih preveri poznavanje govorice slušno prizadetih: gestikuliranje, znakovni govor, prstno abecedo.

Pravila opravljanja preizkusa znanja oseb, ki želijo biti imenovane za sodne tolmače, določa Pravilnik o sodnih tolmačih.

Podobni članki

01. Marec 2019
Slovnica
4 MIN
52
pogled
Ali je pravilno limonin ali limonov sok, je vprašanje, staro vsaj toliko kot vprašanje, ali je bilo prej jajce ali kura. No, skora...
13. December 2010
Akcije in popusti
MIN
0
pogled
Izjemni praznični popusti veljajo do konca leta 2010. Pohitite z naročilom in zagotovite pravočasen prevod.   Praznična akcij...