Brezplačen

Hitri izračun cene

x

kviz, test, okrajšave, simboli, poznate
3
94
Zanimivosti / 05. November 2020

Leemetin kviz: okrajšave in simboli

 

 

 

Jezik tudi v pisni komunikaciji teži k poenostavljanju. Kateri nakupovalni seznam je bolj podoben vašemu – levi ali desni?

Krajšave (svoje znanje o krajšavah osvežite tukaj) so sestavni del komunikacije. Uporabljamo jih zaradi bolj racionalnega pisanja, v poslovnem svetu pa predstavljajo pot do uspešne in bolj profesionalne komunikacije. V vsej »poplavi« krajšav je pomembno, da poznamo njihov pomen in kar je še pomembneje – da jih znamo pravilno zapisati.

Bi znali prepoznati nekaj najbolj uporabljenih okrajšav in simbolov v zadnjem času? Preizkusite se v novem Leemetinem kvizu!

 

1. vprašanje

Kako pravilno okrajšamo nazive gospod, gospa in gospodična ter katerega od teh okrajšano sklanjamo?

 1. g., gč., ga. Sklanjamo okrajšavo ga.
 2. g., gdč., ga. Sklanjamo vse okrajšave.
 3. g., gdč., ga. Sklanjamo samo okrajšavo ga.
Leemeta, pomagaj!
g., gdč., ga. Sklanjamo samo okrajšavo ga.

 

2. vprašanje

Kako bi pravilno okrajšali naziv Simona Preglja, ki je po izobrazbi univerzitetni diplomirani kemik (po končani prvi bolonjski stopnji)?

 1. Simon Pregelj, univ. dipl. kem.
 2. Simon Pregelj, dipl. kem. (UN)
 3. Simon Pregelj univ. kem. (DP)
Leemeta, pomagaj!
Simon Pregelj, dipl. kem. (UN)

 

3. vprašanje

Mojca je po poklicu zdravnica. Pred kratkim je z uspešno zagovorjeno doktorsko nalogo pridobila znanstveni naziv doktorica.

Kako bo z okrajšavo v celoti zapisala svoj naziv?

 1. Mojca Petek, dr. dr. med.
 2. ddr. Mojca Petek
 3. dr. Mojca Petek, dr. med
Leemeta, pomagaj!
dr. Mojca Petek, dr. med

 

4. vprašanje

Matic je profesor slovenščine v gimnaziji. Svoje šolanje je zaključil po starem, predbolonjskem programu. Alenka je prejšnji mesec uspešno zagovarjala svojo magistrsko nalogo in s tem pridobila naziv magistrica profesorica slovenščine. Danes uči v osnovni šoli.

Kateri zapis njunih okrajšanih nazivov je pravilen?

 1. Matic Novak, univ. dipl. slov. in Alenka Novak, mag. prof. slov.
 2. Matic Novak, dipl. slov. in mag. Alenka Novak
 3. Matic Novak, dipl. slov. (UN) in mag. Alenka Novak, prof. slov.
Leemeta, pomagaj!
Matic Novak, univ. dipl. slov. in Alenka Novak, mag. prof. slov.

 

5. vprašanje

Kako pravilno okrajšamo izraze: pred našim štetjem, po Kristusu, leto?

 1. pr.n.št., po. Kr., L
 2. pr. n. št., po Kr., l
 3. pr. n. št., po Kr., l.
Leemeta, pomagaj!
pr. n. št., po Kr., l.

 

6. vprašanje

Kaj pomenijo simboli kg, L, h, min, MB in Mb?

 1. kilogram, liter, ura, minuta, megabit, megabajt
 2. kilogram, leto, konji, minuta, megabajt, megabit
 3. kilogram, liter, ura, minuta, megabajt (Maribor), megabit
Leemeta, pomagaj!
kilogram, liter, ura, minuta, megabajt (Maribor), megabit

 

7. vprašanje

Okrajšave itd., itn., etc., P. S., et al. pomenijo:

 1. in tako dalje, in tako naprej, et cetera, post scriptum, et alii
 2. in tako dalje, in tako naslednji, joj, prosim še, et all
 3. in tako drugi, in tako naslednji, et ceterum, pošta, et ali
Leemeta, pomagaj!
in tako dalje, in tako naprej, et cetera, post scriptum, et alii

 

8. vprašanje

Kako pravilno okrajšamo besedne zveze: družba z neomejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik, delniška družba?

 1. d.n.o., s. p., dd.
 2. d. n. o., s. p., d. d.
 3. dno., s. p., d. d.
Leemeta, pomagaj!
d. n. o., s. p., d. d.

 

9. vprašanje

V kateri povedi je valuta zapisana pravilno?

 1. Posodil mi je 10 EUR.
 2. Posodil mi je 10 eur.
 3. Posodil mi je 10 evr.
Leemeta, pomagaj!
Posodil mi je 10 EUR.

 

10. vprašanje

Ali uporabljamo okrajšavi za milijone in milijarde? Če da, katero?

 1. Okrajšav za milijone in milijarde ne uporabljamo.
 2. Da, mio. in mild.
 3. Da, mio in mrd. (uporabljena pika je v skladenjski rabi)
Leemeta, pomagaj!
Da, mio in mrd. (uporabljena pika je v skladenjski rabi)

 

11. vprašanje

Kateri zapis za znesek pet milijonov evrov je pravilen?

 1. 5 mio EUR
 2. pet mio evrov
 3. pet mio €
Leemeta, pomagaj!
5 mio EUR
 

 

 

 

Podobni članki

16. September 2022
narečja, slovenska narečja, javna raba, raba jezika
Zanimivosti
3 MIN
21
pogled
Marjan se iz domače Idrije z avtomobilom odpelje v tri ure oddaljeno Lendavo na poslovni sestanek. Po nekaj uvodnih stavkih z gost...
15. Januar 2016
Prevajanje Leemeta v številkah 2015
Zanimivosti
MIN
16
pogled
Leto 2015 je za nami. Leemetovci smo ga preživeli nadvse delovno, smo pa našli nekaj trenutkov tudi za zabavo. Zahvaljujemo se vam...