Brezplačen

Hitri izračun cene

x

tekom, med, na, pod, kopičenje predlogov, predlogi, slovenščina
5
62
Zanimivosti / 17. September 2021

Kopičenje predlogov

Čeprav so predlogi besede, ki imajo velikokrat največ tri črke, jih še vedno nismo povsem usvojili.

Če še vedno mislite, da je za dobro rokovanje s predlogi dovolj znani Ta suhi škafec pušča, je današnji članek pravšnji za vas. wink

 

Boš prišla z prikolico?

Če niste vsaj malo zastrigli z ušesi, ko ste prebrali podnaslov članka, nujno berite naprej.

 

Hitro obnovimo že znana pravila

 • Predlog S uporabljamo pred nezvenečimi nezvočniki ali poenostavljeno:

iz stavka T a s u h i š k a f e c p u š č a odstranimo samoglasnike (črke, ki niso odebeljene).

 • Ostanejo črke, pred katerimi pišemo predlog S: t, s, h, š, k, f, c, p, č. Predlog Z pišemo pred vsemi drugimi črkami.

Raba predlogov K in H je še preprostejša:

 • predlog H uporabljamo pred črkama K in G (spomnite se na enoto za kilogramkg), predlog K pa pred vsemi drugimi črkami.

 

Predlogov ne kopičimo

Tako kot normativni priročniki odsvetujejo kopičenje veznikov, je tudi kopičenje predlogov pred istim samostalnikom neustrezno.

 • V in okoli hiše. →  V hiši in okoli nje.
 • Na in pod mizo. → Na mizi in pod njo.
 • Počistite pred in po uporabi. → Počistite pred uporabo in po njej.

Tovrstne primere pravilno strukturiramo tako, da v prvem delu (pred veznikom in) izpišemo jedro, v nadaljevanju (za veznikom) pa uporabimo zaimenske oblike. Te se morajo seveda glede na spol in število ujemati (nanašati) z jedrnim samostalnikom.

 

Primeri rabe

 • Prehranske dodatke dodajte pred treningom in po njem.

trening → jedro, njem → nanašalnica

 • Prehranske dodatke spijte pred treningom, med njim in po njem.
 • Prehranske dodatke spijte pred treningom, med treningom in po njem.

 

Kopičenje predlogov je pogosto tudi v kombinaciji s predložnimi zvezami.

 • Z v skupine razdeljenimi učenci je lažje delati.

Predloga bodeta v oči tudi zaradi težke izgovorljivosti. Namesto tovrstnega kopičenja predložno zvezo postavimo za jedro oz. jedrno besedo (učenci).

 • Z učenci, razdeljenimi v skupine, je lažje delati.

Poved tako zveni bistveno bolje, kajne? wink

 

Predlogov ne ponavljamo

Oglejmo si naslednje povedi.

 • Pogledali smo v omaro, v predal, v košaro in v skrinjico, a prstana nismo našli.
 • Na poroko se bom odpeljala s Sonjo, z Anjo, z Marjetko in s Tanjo.
 • Kot svetovna popotnica je živela v Pragi, na Dunaju, v Madridu in tudi na Ptuju.

V oči verjetno zbode kopica povsem nepotrebnih predlogov. Počistimo predložno nesnago v zgornjih povedih.

 

1. primer: predlog V

Ugotovimo, da se v prvi povedi ponavlja enak predlog, in sicer predlog V.

Jezik vedno teži k jedrnatosti, zato si zapomnimo: enakega predloga v isti povedi ne ponavljamo.

 • Pogledali smo v omaro, predal, košaro in skrinjico, a prstana nismo našli.

 

2. primer: predloga S in Z

Predloga S/Z izražata enak pomen (predlog Z je le zveneča oblika predloga S).

Če to ugotovitev povežemo z zgornjo: tudi v drugi povedi predloga S/Z ne ponavljamo, četudi prve črke besed zahtevajo različen predlog.

Uporabimo obliko, ki se ujema s prvo od naštetih besed:

 • Na poroko se bom odpeljala s Sonjo, Anjo, Marjetko in Tanjo.

 

3. primer: predloga V in NA

Nekoliko trši jezikovni oreh je tretja poved, v kateri smo uporabili dva različna predloga: V in NA. Čeprav ponavljanje predlogov nekoliko zmoti, je poved zapisana pravilno, saj moramo zaradi njune različne vloge uporabiti oba.

Ponavljanju se lahko izognemo tako, da skupaj zapišemo besede, ki zahtevajo enak predlog:

 • Kot svetovna popotnica je živela v Pragi, Madridu, na Dunaju in tudi (na) Ptuju.

 

Kaj smo se tokrat naučili

Predvsem v publicističnih besedilih in javnih poročilih večkrat izstopa še ena predložna smetka – predlog tekom.

Če mu je bil stari Pravopis izrazito (1962) nenaklonjen, ga novejši slovarji označujejo s kvalifikatorjem pisarniško in uradovalno ter ga tako ne prepovedujejo.

 

Lektorska praksa kaže,
da lektorji predlog tekom še vedno
pridno (puristično) izločujejo iz besedil.

 

Če poved to dopušča, predlog tekom nadomestite s pomensko dvojnico drugega predloga, recimo med, sčasoma, v (obdobju, postopku), ali poved preoblikujte.

 • Tekom študija je spoznal veliko pomembnih ljudi. → Med študijem/V obdobju študija je spoznal veliko pomembnih ljudi.

 

Tako naslednjič le pogumno popravite sodelavca,
ko vas bo vprašal:
»Pa ti, kaj si počel tekom dopusta?« 

 

Podobni članki

31. Maj 2013
Slovnica
MIN
13
pogled
V današnjem prispevku bo na tnalu prilastek. Podrobneje si bomo ogledali pravilno zapisovanje kratic v levih prilastkih in kako te...
15. Februar 2019
barve, pisanje barv, kako pišemo barve, Pahor, Pahorjeva bunda
Slovnica
3 MIN
65
pogled
Ste kdaj razmišljali o tem, zakaj se zelena barva imenuje »zelena«, rumena »rumena«, rdeča »rdeča« …? Ali pa o tem, ali obstajajo...