Brezplačen

Hitri izračun cene

x

tekom, med, na, pod, kopičenje predlogov, predlogi, slovenščina
5
61
Zanimivosti / 17. September 2021

Kopičenje predlogov

Čeprav so predlogi besede, ki imajo velikokrat največ tri črke, jih še vedno nismo povsem usvojili.

Če še vedno mislite, da je za dobro rokovanje s predlogi dovolj znani Ta suhi škafec pušča, je današnji članek pravšnji za vas. wink

 

Boš prišla z prikolico?

Če niste vsaj malo zastrigli z ušesi, ko ste prebrali podnaslov članka, nujno berite naprej.

 

Hitro obnovimo že znana pravila

 • Predlog S uporabljamo pred nezvenečimi nezvočniki ali poenostavljeno:

iz stavka T a s u h i š k a f e c p u š č a odstranimo samoglasnike (črke, ki niso odebeljene).

 • Ostanejo črke, pred katerimi pišemo predlog S: t, s, h, š, k, f, c, p, č. Predlog Z pišemo pred vsemi drugimi črkami.

Raba predlogov K in H je še preprostejša:

 • predlog H uporabljamo pred črkama K in G (spomnite se na enoto za kilogramkg), predlog K pa pred vsemi drugimi črkami.

 

Predlogov ne kopičimo

Tako kot normativni priročniki odsvetujejo kopičenje veznikov, je tudi kopičenje predlogov pred istim samostalnikom neustrezno.

 • V in okoli hiše. →  V hiši in okoli nje.
 • Na in pod mizo. → Na mizi in pod njo.
 • Počistite pred in po uporabi. → Počistite pred uporabo in po njej.

Tovrstne primere pravilno strukturiramo tako, da v prvem delu (pred veznikom in) izpišemo jedro, v nadaljevanju (za veznikom) pa uporabimo zaimenske oblike. Te se morajo seveda glede na spol in število ujemati (nanašati) z jedrnim samostalnikom.

 

Primeri rabe

 • Prehranske dodatke dodajte pred treningom in po njem.

trening → jedro, njem → nanašalnica

 • Prehranske dodatke spijte pred treningom, med njim in po njem.
 • Prehranske dodatke spijte pred treningom, med treningom in po njem.

 

Kopičenje predlogov je pogosto tudi v kombinaciji s predložnimi zvezami.

 • Z v skupine razdeljenimi učenci je lažje delati.

Predloga bodeta v oči tudi zaradi težke izgovorljivosti. Namesto tovrstnega kopičenja predložno zvezo postavimo za jedro oz. jedrno besedo (učenci).

 • Z učenci, razdeljenimi v skupine, je lažje delati.

Poved tako zveni bistveno bolje, kajne? wink

 

Predlogov ne ponavljamo

Oglejmo si naslednje povedi.

 • Pogledali smo v omaro, v predal, v košaro in v skrinjico, a prstana nismo našli.
 • Na poroko se bom odpeljala s Sonjo, z Anjo, z Marjetko in s Tanjo.
 • Kot svetovna popotnica je živela v Pragi, na Dunaju, v Madridu in tudi na Ptuju.

V oči verjetno zbode kopica povsem nepotrebnih predlogov. Počistimo predložno nesnago v zgornjih povedih.

 

1. primer: predlog V

Ugotovimo, da se v prvi povedi ponavlja enak predlog, in sicer predlog V.

Jezik vedno teži k jedrnatosti, zato si zapomnimo: enakega predloga v isti povedi ne ponavljamo.

 • Pogledali smo v omaro, predal, košaro in skrinjico, a prstana nismo našli.

 

2. primer: predloga S in Z

Predloga S/Z izražata enak pomen (predlog Z je le zveneča oblika predloga S).

Če to ugotovitev povežemo z zgornjo: tudi v drugi povedi predloga S/Z ne ponavljamo, četudi prve črke besed zahtevajo različen predlog.

Uporabimo obliko, ki se ujema s prvo od naštetih besed:

 • Na poroko se bom odpeljala s Sonjo, Anjo, Marjetko in Tanjo.

 

3. primer: predloga V in NA

Nekoliko trši jezikovni oreh je tretja poved, v kateri smo uporabili dva različna predloga: V in NA. Čeprav ponavljanje predlogov nekoliko zmoti, je poved zapisana pravilno, saj moramo zaradi njune različne vloge uporabiti oba.

Ponavljanju se lahko izognemo tako, da skupaj zapišemo besede, ki zahtevajo enak predlog:

 • Kot svetovna popotnica je živela v Pragi, Madridu, na Dunaju in tudi (na) Ptuju.

 

Kaj smo se tokrat naučili

Predvsem v publicističnih besedilih in javnih poročilih večkrat izstopa še ena predložna smetka – predlog tekom.

Če mu je bil stari Pravopis izrazito (1962) nenaklonjen, ga novejši slovarji označujejo s kvalifikatorjem pisarniško in uradovalno ter ga tako ne prepovedujejo.

 

Lektorska praksa kaže,
da lektorji predlog tekom še vedno
pridno (puristično) izločujejo iz besedil.

 

Če poved to dopušča, predlog tekom nadomestite s pomensko dvojnico drugega predloga, recimo med, sčasoma, v (obdobju, postopku), ali poved preoblikujte.

 • Tekom študija je spoznal veliko pomembnih ljudi. → Med študijem/V obdobju študija je spoznal veliko pomembnih ljudi.

 

Tako naslednjič le pogumno popravite sodelavca,
ko vas bo vprašal:
»Pa ti, kaj si počel tekom dopusta?« 

 

Podobni članki

13. Junij 2019
naslednje jutro, naslednjega jutra
Slovnica
3 MIN
54
pogled
Če primerjamo besedne zveze tisti dan in tistega dne, neko noč in neke noči oz. neko jutro in nekega jutra, opazimo, da smo najpre...
20. Maj 2016
Aljažev stolp na Triglavu
Slovnica
MIN
33
pogled
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste v svojem domačem kraju slišali neznanca, kako napačno sklanja zemljepisno ime kraja? Verjetno je...