Brezplačen

Hitri izračun cene

x

pizza, pica, jazz, džez, opcija, možnost, kvaliteta, kakovost, urgentno, nujno, tujka, tujke
3
90
Zanimivosti / 27. Maj 2021

Kdaj uporabiti tujko (in kdaj ne)?

Število prevzetih besed v slovenskem jeziku narašča, kar niti ni presenetljivo, saj je jezik ne nazadnje živ, zato prevzema, preoblikuje, izloča. V besedju slovenskega jezika je veliko izposojenk, ki smo jih prevzeli iz grščine, latinščine ali drugih slovanskih jezikov – miza, jakna, pivo – pa nam danes sploh ne zvenijo več tako tuje.

 

Največ prevzetih besed najdemo v strokovnih besedilih,
tujke pa se pojavljajo predvsem v slengu (cool, OK, OMG).

 

Kako prevzemamo besede

Glede na to, kako dobro so prevzete besede prilagojene slovenskemu jeziku, ločimo: izposojenke (popolnoma prilagojene, pica), tujke (deloma prilagojene, jazz) in citatne besede (popolnoma neprilagojene, first lady).

V današnjem članku bomo izraz tujka uporabili za katero koli prevzeto besedo, saj lahko tujke dojemamo tudi kot predstopnjo izposojenk: pizza → pica, jazz → džez. Strogo slovnično pa je večina v današnjem članku uporabljenih prevzetih besed seveda izposojenk.

 

Kako dobro vam gre menjava tujk s slovenskimi izrazi

Kako širok je vaš nabor besedja slovenskega jezika, lahko preverite danes. V spodnjih povedih je kar nekaj tujk. Kako bi z zamenjavo prevzetih besed povedi preoblikovali tako, da bi bile bolj »slovenske«?

 

 • Kdaj planiraš počitnice? Je kakšna opcija, da gremo letos skupaj?

(Kdaj načrtuješ počitnice? Je kakšna možnost, da gremo letos skupaj?)

 

 • Nujno je, da minimiziramo stroške in maksimiziramo izdatke.

(Nujno je, da znižamo stroške in povečamo izdatke.)

 

 • Tina, kako ekstravagantno torbico imaš danes. Je tako kvalitetna, kot je videti?

(Tina, kako nenavadno/posebno torbico imaš danes. Je tako kakovostna, kot je videti?)

 

 • Z Jako res nisva kompatibilna, ta njegov cinizem in konstantno pretiravanje.

(Z Jako res nisva združljiva, ta njegova posmehljivost in nenehno pretiravanje.)

 

 • Predlagam alternativo: vsem klientom omogočimo urgenten transport.

(Predlagam drugo možnost: vsem strankam omogočimo nujen prevoz.)

 

 • Po burni debati so se pokazale signifikantne razlike. 

(Po burni razpravi so se pokazale pomembne razlike.)

 

 • Te dimenzije so povsem disproporcionalne. Imaš vse komponente, da lahko pohištvo sestavimo?

(Te mere so povsem nesorazmerne/neskladne. Imaš vse dele, da lahko pohištvo sestavimo?)

 

 • Naša družina konzumira samo sadje in žitarice, ker preferiramo zdrav življenjski slog.

(Naša družina jé samo sadje in zelenjavo, ker dajemo prednost zdravemu življenjskemu slogu.)

 

 • Direktno ji je povedala, da ni kompetentna za to delovno mesto.

(Neposredno ji je povedala, da ni usposobljena za to delovno mesto.)

 

 • Kaj pa ta varianta? Moramo res porabiti vse lanske resurse?

(Kaj pa ta možnost? Moramo res porabiti vse lanske vire?)

 

 • Naše čistilo je idealno za tla iz tovrstnega materiala.

(Naše čistilo je odlično za tla iz tovrstne snovi.)

 

Veste, kako prevzete besede prehajajo v slovarje? Pri sestavi slovarjev in jezikovnih priročnikov so jezikoslovcem v pomoč jezikovne tehnologije – korpusi. Jezikoslovci (z Inštituta Frana Ramovša ZRC SAZU) po pregledu besedil v korpusih naredijo nabor najpogosteje uporabljenih besed. Za tem besedam pripišejo pomene glede na sobesedilo.

 

Se moramo tujkam pri pisanju vedno izogniti?

Zagotovo ste med branjem članka pomislili, da se je treba tujkam na široko izogniti. Je to res?

Verjetno poznate jezikovno načelo, ki pravi:

 

če imamo v jeziku domačo (slovensko) ustreznico
in je to mogoče (glede na kontekst in krog naslovnikov),
tujke ne uporabimo.

 

S prevzetimi besedami je tako kot z uživanjem sladkorja: v zmernih količinah.

Raba prevzetih besed ni povsem odsvetovana, le premišljena naj bo in prilagojena krogu naslovnikov – v strokovnih besedilih bo tujk tako bistveno več kot v dnevnih novicah. Upamo, da se s tem nasvetom nismo preveč zamerili puristom – tistim, ki si pretirano prizadevajo za čist jezik, zlasti z izločanjem tujih prvin.

Podobni članki

10. Maj 2024
narečja, narečni izrazi, kviz narečij, kviz, slovenska narečja
Zanimivosti
4 MIN
20
pogled
Slovenija ni bogata samo z naravnimi danostmi, ampak tudi z narečji, ki nam ob prehajanju meja pokrajin popestrijo dan. Za Prekmur...
15. Oktober 2020
naglas, naglaševanje, strešica, ostrivec, krativec
Slovnica
3 MIN
65
pogled
»Pret in, ste pozabli vejico!« »Ne, ne, beseda konj mora biti v rotilniku« »A nisi ti slovenistka? Ti pa bi že mogla vedet, da se...