Brezplačen

Hitri izračun cene

x

13
Jezikovne dileme / 17. Avgust 2012

Zaimek, »katerega« tako radi uporabljamo

Že vidite, kam pes taco moli, kajne? ;) Tokrat se bomo obregnili ob zastarelo (vendar kljub temu vse bolj razširjeno) uporabo zaimka kateri namesto ki. Zanimivo je, da je takšna raba pogostejša v pisanih besedilih in javnih nastopih kot pa v vsakdanjem govoru. Verjetno gre za težnjo govorca izražati se čim pravilneje, kar pa na koncu pripelje do hiperkorekcije.

 

Kako in kdaj torej uporabljamo oziralna zaimka ki in kateri?

Če pogledamo v Slovensko slovnico, izvemo, da lahko zaimek ki uporabljamo v vseh sklonih, zaimek kateri pa načeloma le:

  • v zvezi s predlogi: Prijatelj, o katerem sem ti pripovedoval ...
  • za izražanje svojilnosti/pripadnosti v rodilniku: Rusija, katere glavno mesto je Moskva ...
  • za izogibanje nejasnostim: Sestra mojega fanta, katera trenira odbojko ...

V vseh drugih primerih raba zaimka kateri sicer ni povsem napačna, je pa močno zastarela.

Izogibajmo se torej povedim, kot so:
Ljudje, kateri delajo več kot 8 ur na dan ...
Zvezek, katerega že ves teden iščem ...
Sodelavka, kateri sem predala sporočilo ...

In povejmo pravilno:
Ljudje, ki delajo več kot 8 ur na dan ...
Zvezek, ki ga že ves teden iščem ...
Sodelavka, ki sem ji predala sporočilo ...

Pa še eno preprosto pravilo: če lahko namesto oziralnega zaimka KATERI uporabimo zaimek KI, je KI pravilnejši.

Podobni članki

24. November 2017
Slovnica
1 MIN
28
pogled
Osnovno pravilo o tem, kdaj zložene ali sestavljene besede pišemo skupaj ali narazen, je zelo jasno. Pravi, da skupaj pišemo črke...
10. September 2021
medslovanščina, interslovanščina, slovanski jeziki, esperanto, govorci, Slovani,
Zanimivosti
4 MIN
27
pogled
Jezik za marsikaterega svetovnega popotnika (hočeš ali nočeš) predstavlja oviro. Zagotovo ste torej že kdaj pomislili, kako bi bil...