Brezplačen

Hitri izračun cene

x

sodni tolmač, pravni prevod, prevod pravnih vsebin, prevod
2
18
V središču / 09. September 2022

Sodni tolmač je več kot prevajalec

Branje pravnih vsebin je – vsaj za laike – težavno in lahko pripelje do popolnoma napačnega razumevanja. Zato ni čudno, da pravnih besedil ne more prevajati kar vsak, četudi obvlada različne jezike. Pravno znanje in znanje jezikov sta pri nas nujna pogoja za pridobitev naziva sodni tolmač – in samo ta lahko zagotoviti ustrezne prevode pravnih vsebin.

 

Kdo je lahko sodni tolmač

Sama beseda tolmač pomeni prevajalca. A ne nujno iz enega v drug jezik – ali pa tudi, odvisno kako široko definiramo »jezik«. Tolmač lahko:

  • prevaja iz enega v drug jezik, na primer iz kitajščine v slovenščino;
  • prevaja jezik gluhonemih v govorjeno besedo;
  • razlaga, pojasnjuje, na primer predpise.

Tolmač je torej potreben takrat, ko dve strani ne moreta neposredno komunicirati. Lahko govorita drug geografski ali pa strokovni jezik: pravni, medicinski, tehnični. Če se hočemo pogovarjati, pač moramo vsi govoriti (vsaj približno) isti jezik.

Sodni tolmač pa je tisti, ki ima ustrezna znanja s področja prava in jezikov. Prevaja oziroma tolmači pravne vsebine iz slovenskega v tuj jezik, iz tujega v slovenski jezik ali iz tujega v drug tuj jezik. Da je nekdo lahko sodni tolmač, mora poleg ustrezne univerzitetne izobrazbe in jezikovnega znanja imeti opravljen tudi poseben izpit. Tolmač pred začetkom svojega delovanja zapriseže pred ministrom za pravosodje, da bo svoje delo opravljal vestno, natančno in po svojem najboljšem znanju. Podobno kot Hipokratova prisega pri zdravnikih.

Svoje prevode lahko na željo naročnika sodni tolmač tudi overi. Vsaka stran overjenega prevoda mora imeti tolmačev podpis ter štampiljko z njegovim imenom in pristavkom: »Sodni-a tolmač-ka za ...... jezik«. Kadar gre za prevod za uporabo v tujini, ga overi še pristojno ministrstvo – razen, če je z obstoječim mednarodnim sporazumom določeno, da overitev za uporabo v tujini ni potrebna.

 

Tveganja zaradi neustreznega pravnega prevoda so velika

Ko prevajamo sami, pogosto delamo napake. Podjetje, ki bo samo prevedlo navodila za uporabo glavnika, s tem ne tvega veliko. Napačno prevedena navodila za uporabo medicinskega aparata pa lahko privedejo do resnih posledic – za uporabnika in za podjetje. Pravne vsebine so dosti bližje medicinskemu aparatu kot glavniku.

Za pravne prevode morajo zato poskrbeti prevajalci, specializirani za področje prava, ki sodelujejo tudi z drugimi pravnimi strokovnjaki – domačimi in tujimi. Najbolje je, da so materni govorci ciljnega jezika, ki obvladajo tudi izvirni jezik ter vam znajo svetovati, ali morate prevod tudi overiti. Vsaka najmanjša napaka pri prevodu pravne vsebine lahko pripelje do zmanjšanja ugleda podjetja, tožb in finančnih izgub, zato prostora za napake tukaj ni.

 

Preverite tudi, kaj morate vedeti, preden naročite prevod,
še posebej, če gre za sodno overitev.

 

 

Podobni članki

14. December 2012
Slovnica
MIN
168
pogled
Katere besede pišemo skupaj, katere narazen in katere z vezajem? Včasih je težko določiti, ali gre samo za eno besedo ali več, zat...
14. September 2018
sklanjanje, besede, oklepaj, v oklepaju
Slovnica
3 MIN
29
pogled
Ste že kdaj zasledili podoben oglas: Poceni prodam rabljeno vrtno orodje (lopata štiharica, motika, kosa)? Ali je morda pisalo:...