x

3
24
Prevajanje / 24. Marec 2017

Osnovni prevajalski termini – pomoč pri naročanju prevoda

Predstavljajte si naslednjo situacijo.

V službi ste dobili nalogo, da poiščete prevajalsko agencijo, ki bo čim ceneje in čim kakovostneje prevedla večje število dokumentov. Ko jih začnete klicati, pa vas projektne vodje začnejo spraševati o številnih stvareh, za katere slišite prvič.

 • »Že veste, koliko avtorskih strani/besed vsebuje besedilo za prevod?«
 • »Imate pripravljen tudi glosar in ali morda želite, da vam uredimo tudi DTP«?

Hkrati vam razlagajo, koliko odstotkov popusta vam ponujajo za nekaj, čemur pravijo »delna in popolna ujemanja«, ter vam mimogrede omenijo še, da vam lahko ustvarijo tudi terminološko bazo in prevajalski spomin z uporabo nečesa, kar imenujejo prevajalska orodja.

Da naslednjič ne boste dvakrat pomislili, ali ste poklicali pravo telefonsko številko, preberite naš članek ali pa ga posredujte tistemu, ki v vašem podjetju skrbi za naročanje prevodov. smiley

1. Kaj je materni govorec ciljnega jezika?

Prevajalske agencije pogosto poudarjajo, da so njihovi prevajalci/lektorji materni govorci. Žal vam kot naročniku to pove bore malo. Vsi prevajalci/lektorji so namreč materni govorci vsaj enega jezika. To, kar je za vas pomembno, je, da so prevajalci materni govorci ciljnega jezika.

Če to ponazorimo s primerom: če prevajate besedilo iz španščine v angleščino, potrebujete maternega govorca angleškega jezika. Seveda mora prevajalec zelo dobro znati tudi španski jezik ter prepoznati razliko med dobro in slabo španščino.

Vendar to še ni vse. Preden izročite besedilo v prevod, vas bodo morda vprašali tudi, ali potrebujete prevod za britanski ali ameriški trg.

Zakaj vas to sprašujejo, lahko preberete pri vprašanju Kaj pomeni lokalizacija.

2. Kaj pomeni izraz avtorska/prevajalska stran?

Prevajalska stran je standardna enota, vsebuje pa 250 besed oziroma 1.500 znakov brez presledkov. V programu Word lahko število znakov preverite tako, da kliknete Pregled – Štetje besed – Znaki brez presledkov.

Če boste za ponudbo zaprosili nas, bomo to seveda mi uredili namesto vas in vam poslali ponudbo glede na dejanski dokument, ki ste nam ga poslali.

Pri naročilu prevoda preverite tudi, ali pri agenciji preračunavajo prevajalske strani glede na število znakov/besed glede na izvirno (izvirnik) ali ciljno besedilo (prevod). Preračunavanje glede na ciljno besedilo je pogosto dražje, zato pri naročilu prevoda bodite pozorni tudi na to.

3. Kaj so prevajalska orodja/orodja za računalniško podprto prevajanje (ang. CAT tools)?

Najprej je treba razjasniti, da tu ne govorimo o strojnem prevajanju (npr. tistem s pomočjo orodja Google Prevajalnik), ki vam ga bomo predstavili pri naslednjem vprašanju.

Danes boste redko našli prevajalca, ki pri svojem delu ne uporablja vsaj enega prevajalska orodja. Z njim lahko namreč prihrani čas, zveča učinkovitost ter zagotovi kakovost in doslednost prevoda.

Pri prevajanju s prevajalskim orodjem orodje izvirno besedilo razdeli v smiselne enote oziroma segmente (ti lahko vključujejo tudi samo eno besedo/besedno zvezo/stavek/cel odstavek).

Ena večjih prednosti takšnega prevajanja je možnost hkratnega ustvarjanja prevajalskega spomina, ki prevajalcem pomaga pri poznejšem delu in prispeva k doslednosti vseh prihodnjih prevodov.

Kakšne koristi vam bo prineslo prevajanje z orodjem za računalniško podprto prevajanje?

 • Ustvarjanje prevajalskih spominov (zvečanje doslednosti)
 • Izvedba zagotavljanja kakovosti po končanem prevodu (s tem se izognemo morebitnim napakam pri zapisovanju številk, nedoslednostim prevodov ključnih terminov itd.)

Prevajalec ima sicer med prevajanjem s pomočjo prevajalskega orodja ves čas pred sabo izvirnik (levo) in prevod (desno).
Nekatera orodja omogočajo tudi delo v oblaku, kar pomeni skrajšanje časa za dokončanje projekta v primeru obsežnejših prevodov.

Prevajalska orodja so recimo Trados, Memoq, Memsource, Wordfast …

Prevajalska orodja ne prevajajo namesto prevajalcev, temveč so tem zgolj v pomoč, še dodatno skrajšajo čas za izvedbo prevoda in znižajo vaše stroške ter zvečajo doslednost prevoda.

4. Kaj je strojno prevajanje?

Strojnemu prevajanju s tujko rečemo tudi machine translation ali MT. Od prevajanja s pomočjo računalniško podprtih orodij se razlikuje v prvi vrsti po tem, da je besedilo prevedeno brez posredovanja človeka. Prav zato izraza nikakor ne zamenjujte z izrazom »računalniško podprto prevajanje«.

Orodja za strojno prevajanje so recimo Google Prevajalnik, Bing Translator in Prevajalnik.net.

V podatkovne zbirke takšnih prevajalnikov so shranjeni že opravljeni prevodi besed, besednih zvez ali celih stavkov, ki so nato samo prepisani v prevod. Največja pomanjkljivost takšnih orodij je tudi ta, da ne znajo prepoznati sopomenk, prenesenih pomenov, konteksta in podobnega, zaradi česar so zahtevnejša besedila včasih prevedena povsem nerazumljivo.

Naš nasvet:

Za prevod besedila s pomočjo orodja za strojno prevajanje se odločite predvsem takrat, kadar vas zanima grobi pomen izvirnika, nikakor pa vam ga ne priporočamo za prevajanje besedil, ki jih želite in morate v celoti pravilno razumeti ter sestaviti.

Naj vam povedano predstavimo še s konkretnim primerom.

Besedilo:

President Trump likes to tweet about the ("dishonest, lying") media.

 • Primer prevoda z orodjem za strojno prevajanje (Google Prevajalnik):

Predsednik Trump rad tweet približno (»nepošteni, ki leži«) medije.

 • Primer prevoda usposobljenega prevajalca:

Predsednik Trump rad tvita o (neiskrenih, lažnivih) medijih.

5. Kaj pomeni lokalizacija?

Lokalizacija (ali z drugo besedo l10n) besedila je postopek preoblikovanja oz. prilagoditve besedila (včasih tudi grafike ipd.) na tak način, da je to kulturno sprejemljivo in uporabno na trgu, ki ga želite nagovoriti. Včasih se lokalizacija izvaja hkrati s prevodom, v osnovi pa zajema veliko več kot zgolj prevod (tudi prilagoditev grafike, sloga, merskih enot, prilagoditev vsebine zakonodaji ciljnega trga …).

In cilj lokalizacije?

 • Izdelek na ciljnem trgu predstaviti tako, da je videti, kot da je bil zanj ustvarjen.

Če si ogledate več pravilno lokaliziranih spletnih strani istega podjetja, boste ugotovili, da se po videzu precej razlikujejo in so prilagojene vsaki državi posebej.

Naj za ponazoritev uporabimo kar angleščino. Angleščina za britanski trg in angleščina za ameriški trg se lahko precej razlikujeta.

 • Mr., Mrs., in Ms. se v ameriški angleščini pišejo s piko, v britanski brez nje.
 • V britanski angleščini se med uro in minutami piše pika (npr. 10.30), medtem ko v ameriški stoji dvopičje (npr. 10:30).
 • V ameriški angleščini najprej stoji mesec, nato dan in šele nato leto. 12/5/2010 tako pomeni 5. decembra 2010, medtem ko bi enak zapis v britanski angleščini pomenil 12. maja 2010.

Prav zaradi slednjega je pri naročilu prevoda dobro vedeti, za kateri trg (ameriški/britanski) potrebujete prevod.

Podjetje McDonald's, ki je za enega od hamburgerjev za slovenski trg uporabilo kranjsko klobaso, se pomena lokalizacije že zaveda. smiley

Manj se ga pa zaveda podjetje Ford, ki je enega svojih modelov (tudi za slovenski trg) poimenovalo »KUGA«. wink

V članku, ki bo nadaljevanje današnjega, bomo naslednjič pojasnili še, kaj pomenijo:

 • Prevajalski spomin in terminološke baze
 • Kakšen prevod je sodno overjen prevod
 • Izraza delno ujemanje in popolno ujemanje
 • Izraz DTP
 • Izraza slogovni priročnik in glosar
 • QA ali zagotavljanje kakovosti
 • Koliko besed lahko prevajalec prevede v 1 uri

 

Podobni članki

24. April 2020
Je »LP« dovoljen
Za podjetja
3 MIN
55
pogled
  Okrajšave so v jeziku zelo pogoste, vendar moramo ob tem ustrezno ločiti med okrajšavami, kraticami, simboli in formulami. Jezi...
20. Marec 2020
KAKO SKLANJAMO KORONAVIRUS OZ. COVID-19?
V središču
3 MIN
72
pogled
Epidemija koronavirusa je za nekaj časa ustavila naša življenja, vendar lahko v času, ko #ostajamodoma: očitno porabimo nepredst...