Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

5
3
V središču / 25. Januar 2019

Prevajanje letnih poročil – pasti in rešitve

Kaj je letno poročilo?

Letno poročilo je dokument, ki prikazuje poslovanje podjetja v preteklem letu in njegove cilje ter napovedi za naprej. Ker z njim podjetja komunicirajo z delničarji, morebitnimi in trenutnimi vlagatelji ter drugimi zainteresiranimi stranmi in finančnimi ustanovami, gre za enega najpomembnejših dokumentov vsakega podjetja. Letna poročila lahko namreč vsebujejo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo. Ker je vsebina torej vedno izrazito strokovna, gre hkrati za enega od dokumentov, ki zahtevajo strokoven prevod prevajalca z bogatimi izkušnjami s področja prevajanja finančnih besedil.

 

Zakaj prevesti letno poročilo?

Letno poročilo podjetja prevajajo iz več razlogov – za morebitne in trenutne vlagatelje, upravo, matična podjetja, tuje banke in podobno. Nekaj, kar vsekakor drži za vse navedeno, pa je, da je treba prav zaradi ciljnega občinstva in strokovnosti vsebine dobro razmisliti, koga izbrati za prevod. Slabo prevedeno letno poročilo in finančni izrazi, ki se na ciljnem trgu ne uporabljajo, bodo očrnili ugled še tako uglednega podjetja pred vlagatelji.

 

Koga izbrati za prevod letnega poročila?

Prevajalec mora natančno poznati terminologijo s področja računovodstva v jeziku, iz katerega prevaja, in v jeziku, v katerega prevaja. Poleg tega mora poznati tudi zakonodajo in standarde računovodskega poročanja. Izjemno dobro mora biti seznanjen s strukturo dokumentov, kot so izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in podobni.

Odveč ni omeniti niti obvezno poznavanje pravil poslovnega komuniciranja in profesionalne lastnosti, kot sta natančnost in doslednost pri prevajanju.

 

 

Pasti pri prevajanju letnih poročil

→ IZZIV: TERMINOLOGIJA

O tem, kako pomembno je poglobljeno poznavanje računovodske terminologije, bi težko povedali dovolj. Ključnega pomena je, da prevajalec temeljito pozna pomen strokovnih finančnih izrazov v izvirnem in ciljnem jeziku in poleg tega pozna tudi zakonodajo obeh držav. Poznati mora Mednarodne standarde računovodskega poročanja in slovenske računovodske standarde ter druge računovodske izraze, ki se pojavljajo v takšnih poročilih.

 

NAŠA REŠITEV:
Posebej izbrana skupina prevajalcev z referencami za prevajanje letnih poročil ter finančnih besedil.
Pri Leemeti smo zaradi specializacije za prevajanje letnih poročil sestavili posebno ekipo preizkušenih prevajalcev, ki izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje. Prevajalski spomini in terminološke baze, s katerimi zagotavljamo skladnost s standardi, vsebujejo samo potrjene izraze na slovenski in EU-ravni.

 

→ IZZIV: ŠTEVILKE

S številkami imajo prevajalci letnih poročil opravka ves čas prevajanja, zato morajo temu nameniti posebno pozornost. Kadar gre za jezikovno kombinacijo slovenščina – angleščina, se zaradi različnega zapisa decimalnih števil pojavi prav poseben izziv, saj decimalno ločilo v različnih jezikih zapisujemo različno.

1,5 (slov. ) ⇒ 1.5 (angl.)

1.500 (slov.) ⇒ 1,500 (angl.)

 

NAŠA REŠITEV:

Uporaba specializiranih programskih orodij.
Po prevodu tretje preverjanje izvedemo s programskim pregledom doslednosti številk v izvirniku in prevodu. Takšna specializirana oprema zazna vsa neskladja, zato so vsakršne napake glede številk odpravljene. Postopek se s tujko imenuje QA (zagotavljanje kakovosti), pri Leemeti pa ga izvajamo z orodjema memoQ in XBench. Specializirana programska orodja zaznajo vse nedoslednosti, ki se lahko pojavijo pri poenotenju številk. Številk sicer ne vključimo v naročnikov obračun, jih pa prevajalec in lektor kljub temu preverita in pravopisno uskladita s pravili ciljnega jezika.

 

→ IZZIV: SLIKE IN GRAFI

Slike poleg samih grafičnih podob pogosto vključujejo besedilo, ki ga na slikah ni mogoče urejati brez posebne strokovne opreme.

Ena od posebnosti letnih poročil so tudi grafi, ki so s formulami vezani na druge dokumente. Tak primer je, kadar naročnik bilanco stanja in ostale številčne izkaze ureja v MS Excel s preglednicami/tabelami in grafi ter jih implementira v končni dokument MS Word letnega poročila. Največji izziv pri slikah in grafih oz. tabelah je tudi prilagajanje velikosti besedila, saj je lahko določeno besedilo v prevodu daljše, kot je bilo v izvirniku.

 

NAŠA REŠITEV:
S pomočjo programske opreme Abbyy lahko pretvorimo slike, ki nam jih naročnik ne posreduje v obliki za urejanje, v ustrezno obliko, prevedemo in nato vstavimo nazaj v končni dokument.
Z raznimi funkcijami, ki jih omogoča posebno lepljenje ali druge funkcije v programu MS Word, uredimo tudi ostale grafe in tabele, da ustrezajo videzu izvirnega dokumenta. Kot smo že omenili, pa je večkrat prevedeno besedilo daljše od izvirnega, zato se z naročnikom dogovorimo o najboljši možnosti, da prevedeni dokument ostane čim bolj podoben izvirnemu (to lahko storimo z zmanjšano pisavo, manjšimi dimenzijami slike/grafa …).

 

→ IZZIV: ČLOVEŠKE NAPAKE
Napake se lahko pojavijo pri še tako izkušenem in natančnem prevajalcu in navsezadnje tudi pri naročniku. Tukaj je treba omeniti, da ne govorimo o napačnih prevodih terminologije, temveč o zatipkih, ki so še vedno slovnično pravilne besede in jih nobeno orodje s črkovalnikom ne zazna kot napako:

1. PRIMER

→ Cilj je ustvariti nebo učinek s čim manjšim vložkom.

Pravilno: Cilj je ustvariti neto učinek s čim manjšim vložkom.

2. PRIMER

Angleščina pozna za slovensko besedo »stroški« več izrazov. V prevodu daljšega letnega poročila, ki ga bosta morda prevajala dva prevajalca, boste tako lahko zlahka našli izraze costs/expenses/expenditure. Prav vsi so pravilni in imajo enak pomen, zato je tukaj lektorjeva vloga še posebej pomembna. Jezikoslovec, ki bo pregledal celoten dokument po prevodu, bo takšne izraze odkril, poenotil in uskladil. No, vsaj pri Leemeti. wink

Če prevajalec opazi zatipek ali drugo napako v izvirniku, to sporoči projektnemu vodji, ki navedeno preveri z naročnikom.

 

NAŠA REŠITEV:
Vsi naši prevodi vključujejo brezplačno dvojezično lekturo.
To pomeni, da po strokovnem prevodu besedilo dvojezično pregleda še lektor, ki odlično obvlada izvirni in ciljni jezik prevoda. Tudi v slovnici sta, tako kot v matematiki, namreč dva para oči več kot en. smiley

 

→ IZZIV: GRAFIČNA STRUKTURA LETNEGA POROČILA

Vsako letno poročilo ima svojo strukturo, ki jo je treba pri prevodu ohraniti. To na kratko pomeni, da je treba ohraniti enako velikost besedila, enak razmik in oddaljenost od robov, enako strukturo tabel, slik ipd. kot v izvirniku. Celoten videz prevoda mora tako ustrezati videzu izvirnika.

 

NAŠA REŠITEV:
Naša ekipa za grafično oblikovanje, ki ji zaupamo oblikovanje letnih poročil, zagotavlja popolno grafično usklajenost prevodov z izvirniki.
Grafični oblikovalci morajo tudi sicer biti pozornosti na veliko podrobnosti, ki so zelo pomembne pri takšni vrsti besedila. Ker lahko velikost pisave oz. postavitev, število strani, prelomi in ostalo zaradi več besed v prevodu spremenijo zunanjo podobo letnega poročila glede na izvirnik, smo v rednem stiku z naročnikom, da se dogovarjamo o možnih rešitvah in skladno z dogovorom letno poročilo tudi oblikujemo. Grafično oblikovanje je sicer del naše storitve, imenovane Prevodi na ključTM

Podobni članki

27. April 2018
Slovenski pravopis
4 MIN
4
pogled
Pisati znamo vsi, kajne? No, pri tem pa obstajajo tudi takšni ljudje (ne boste verjeli!), ki odkrijejo vsako napako, ki jo naredit...
02. Avgust 2019
V središču
3 MIN
30
pogled
  Naj takoj na začetku pojasnimo: nikakor ne trdimo, da je znanje jezikov nepotrebno. Prav nasprotno! Šele ko nas okoliščine ujame...