x

jezikovne smetke, mašila, mašilo, jezikovna smetka
3
80
V središču / 07. Januar 2021

Kaj so jezikovne smetke?

 

Pri pisanju besedil (sploh pred kratkim aktualnih prazničnih voščil, ki so – če jih pošljejo podjetja svojim poslovnim partnerjem – javna besedila) moramo poleg pravopisnih in slovničnih pravil paziti tudi na slog pisanja in besedišče, ki ga vključimo. V Leemetin e-poštni nabiralnik smo prejeli voščila s tremi jezikovnimi smetkami (nelektorirano):

  • V kolikor imate dodatna vprašanja, smo na voljo.
  • Živimo v čudnih časih pravijo. Da temu ni tako, dokazujemo mi.
  • Poslujte z nami, brez da bi morali k nam.

Dobrodošli v novem članku o smetišču jezikovnih cvetk!

 

Brez da bi pojedla vrečko piškotov

Kultivirani govorci in pisci pazijo na vsako javno izrečeno in zapisano besedo. Raba zveze »brez da bi« je odraz nekultiviranega govorca/pisca, ki v položaju, ko se zaveda, da je njegovo izražanje v središču pozornosti, kopiči in »po posluhu« popravlja pravilne izraze, zato da bi izpadel bolj »fensi«. Do tega pojava, ki ga imenujemo tudi nadpravilnost, pride, ker imajo posamezniki napačno predstavo o pravilnosti besede ali besedne zveze.

Kaj o zvezi »brez da bi« pravita SSKJ2 in Slovenski pravopis?

  • SSKJ2 jo označi kot neustaljeno, nepravilno, Slovenski pravopis pa jo prepoveduje.

Namesto zveze »brez da bi« raje uporabite zvezo »ne da bi«, ki je glede na priročnike pravilnejša in, priznajmo, ušesom prijaznejša.

  • Brez da bi pojedla vrečko piškotov. ⇒ Ne da bi pojedla vrečko piškotov.

 

V kolikor mi ne verjameš, da sem videla dedka Mraza …

Tudi zveza predloga in veznika v kolikor se je znašla na smetišču jezikovnih cvetk.

Zakaj? Ker se – čeprav jo Pravopis in SSKJ označujeta kot prepovedano in neustaljeno – v besedilih velikokrat uporablja.

 

V največjem korpusu slovenskega jezika Gigafida ima kar 12.484 pojavitev,
in sicer največ v časopisih in na spletu.

 

Zanimivo je, da se zveza v kolikor pojavlja tudi v končnih delih, ki jih navadno pregledajo lektorji. Kakšen pomislek ob tem dejstvu?

Namesto zveze »v kolikor« raje uporabite veznik »če«:

  • V kolikor mi ne verjameš, da sem videla dedka Mraza … ⇒ Če mi ne verjameš, da sem videla dedka Mraza …

 

Ne, temu ni tako! 

Raziskovalci z Inštituta Frana Ramovša ugotavljajo, da je zveza »temu ni tako« ponesrečen prevod kalka, ki smo ga prevzeli iz nemščine.

Najprej zmoti napačna raba zaimka temu, ki ga nadomestimo z zaimkom »to«, prav tako pa lahko zaimek preprosto izpustimo.

  • Ne, temu ni tako! ⇒ Ne, ni tako!

 

Reciklirajmo jezikovne smetke

Da bi se sporazumevali v pravilni, kultivirani slovenščini in v besedilih ne bi po nepotrebnem smetili, na koncu znova reciklirajmo današnje jezikovne smetke.

  • Brez da bi ⇒ Ne da bi
  • V kolikor ⇒ Če
  • Temu ni tako ⇒ uporabimo soroden izraz ali izpustimo zaimek temu

 

Podobni članki

01. Marec 2019
predevniki, svojilni pridevniki, vrstni pridevniki
Slovnica
4 MIN
81
pogled
Ali je pravilno limonin ali limonov sok, je vprašanje, staro vsaj toliko kot vprašanje, ali je bilo prej jajce ali kura. No, skora...
24. Februar 2023
prevajalec, zmote o prevajalcih, samorogi, prevajanje, resnica
Prevajanje
4 MIN
20
pogled
Pa samorogi v svetu prevajanja res obstajajo? O, ja, seveda obstajajo! Tako kot obstajajo v vseh drugih strokah in panogah – keram...