Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Kaj so jezikovne smetke?
3
63
V središču / 07. Januar 2021

Kaj so jezikovne smetke?

 

Pri pisanju besedil (sploh pred kratkim aktualnih prazničnih voščil, ki so – če jih pošljejo podjetja svojim poslovnim partnerjem – javna besedila) moramo poleg pravopisnih in slovničnih pravil paziti tudi na slog pisanja in besedišče, ki ga vključimo. V Leemetin e-poštni nabiralnik smo prejeli voščila s tremi jezikovnimi smetkami (nelektorirano):

  • V kolikor imate dodatna vprašanja, smo na voljo.
  • Živimo v čudnih časih pravijo. Da temu ni tako, dokazujemo mi.
  • Poslujte z nami, brez da bi morali k nam.

Dobrodošli v novem članku o smetišču jezikovnih cvetk!

 

Brez da bi pojedla vrečko piškotov

Kultivirani govorci in pisci pazijo na vsako javno izrečeno in zapisano besedo. Raba zveze »brez da bi« je odraz nekultiviranega govorca/pisca, ki v položaju, ko se zaveda, da je njegovo izražanje v središču pozornosti, kopiči in »po posluhu« popravlja pravilne izraze, zato da bi izpadel bolj »fensi«. Do tega pojava, ki ga imenujemo tudi nadpravilnost, pride, ker imajo posamezniki napačno predstavo o pravilnosti besede ali besedne zveze.

Kaj o zvezi »brez da bi« pravita SSKJ2 in Slovenski pravopis?

  • SSKJ2 jo označi kot neustaljeno, nepravilno, Slovenski pravopis pa jo prepoveduje.

Namesto zveze »brez da bi« raje uporabite zvezo »ne da bi«, ki je glede na priročnike pravilnejša in, priznajmo, ušesom prijaznejša.

  • Brez da bi pojedla vrečko piškotov. ⇒ Ne da bi pojedla vrečko piškotov.

 

V kolikor mi ne verjameš, da sem videla dedka Mraza …

Tudi zveza predloga in veznika v kolikor se je znašla na smetišču jezikovnih cvetk.

Zakaj? Ker se – čeprav jo Pravopis in SSKJ označujeta kot prepovedano in neustaljeno – v besedilih velikokrat uporablja.

 

V največjem korpusu slovenskega jezika Gigafida ima kar 12.484 pojavitev,
in sicer največ v časopisih in na spletu.

 

Zanimivo je, da se zveza v kolikor pojavlja tudi v končnih delih, ki jih navadno pregledajo lektorji. Kakšen pomislek ob tem dejstvu?

Namesto zveze »v kolikor« raje uporabite veznik »če«:

  • V kolikor mi ne verjameš, da sem videla dedka Mraza … ⇒ Če mi ne verjameš, da sem videla dedka Mraza …

 

Ne, temu ni tako! 

Raziskovalci z Inštituta Frana Ramovša ugotavljajo, da je zveza »temu ni tako« ponesrečen prevod kalka, ki smo ga prevzeli iz nemščine.

Najprej zmoti napačna raba zaimka temu, ki ga nadomestimo z zaimkom »to«, prav tako pa lahko zaimek preprosto izpustimo.

  • Ne, temu ni tako! ⇒ Ne, ni tako!

 

Reciklirajmo jezikovne smetke

Da bi se sporazumevali v pravilni, kultivirani slovenščini in v besedilih ne bi po nepotrebnem smetili, na koncu znova reciklirajmo današnje jezikovne smetke.

  • Brez da bi ⇒ Ne da bi
  • V kolikor ⇒ Če
  • Temu ni tako ⇒ uporabimo soroden izraz ali izpustimo zaimek temu

 

Podobni članki

16. November 2012
vejice, pomoč, nasveti, pravila
Jezikovne dileme
MIN
64
pogled
Že dolgo vemo, da vejica ne stoji samo pred ki, ko, ker, da, če, kot to zaradi lažjega pomnjenja poučujejo na osnovnih šolah, temv...
22. Marec 2013
Slovnica
MIN
9
pogled
Slišite kdaj koga reči »Grem tam ...« in vas kar ušesa zabolijo, da bi najraje zakričali »Ne TAM, ampak TJA!«? Posavci se morda ne...