x

družbeno omrežje, družabno omrežje, socialno omrežje
3
58
V središču / 03. April 2020

Družbeno, družabno ali socialno omrežje?

 

Če bi morali poiskati skupni imenovalec skupini besed:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • Twitter,
 • Linkedin in
 • WhatsApp,

 

bi zagotovo izbirali med besednimi zvezami:

 • družbena,
 • družabna ali
 • socialna omrežja.

Med prevajalci in slovenisti pa se lahko zaradi izbire pravilne besedne zveze vname prava jezikoslovna vojna!

 

Zakaj vojna?

Med lektorji, prevajalci, slovenisti in jezikoslovci nasploh se krešejo mnenja o pravilni rabi pridevnika ob samostalniku omrežje. Da bi vsaj poskusili razrešiti to dilemo, moramo uporabiti sistemski pristop.

 

Kdo je družben, kdo družaben in kdo socialen?

Pri raziskovanju pomenov zgoraj naštetih pridevnikov nam bo pomagal Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ²).

 • Pridevnik družben kaže na neposredno povezanost s samostalnikom družba, slovar pa mu pripisuje dvojen pomen: 1. »nanašajoč se na družbo« in 2. »ki je last družbe v okviru ene države«.
 • Pridevnik družaben se nanaša na navezovanje družabnih stikov, kar kažejo tudi slovarski pomeni: 1. »nanašajoč se na razvedrilo, zabavo« in 2. »nanašajoč se na medsebojne človeške odnose v določenem okolju, krogu«.
 • Pridevnik socialen ima v slovarju kar štiri pomene, med katerimi velja izpostaviti prvega, saj se ta neposredno nanaša na današnjo jezikovno dilemo: 1. »nanašajoč se na družbo, družben«. Pravopis nakaže na možno zamenjavo in sopomenskost s pridevnikom družben.

Med lektorji in prevajalci v različnih medijskih hišah posebnega poenotenja ni, zato se raba pridevnikov družben, družaben in socialen v različnih medijskih objavah zelo razlikuje.

 

Kako izbiramo Slovenci in Slovenke

Če želimo preveriti, kako pogosto in v kakšnem besednem okolju se besede ali besedne zveze pojavljajo, pobrskamo po korpusih – v našem primeru bo to referenčni korpus slovenskega jezika, Gigafida 2.0.

V rabi je najpogostejša zveza družbena omrežja (16.488 pojavitev), sledi ji zveza družabna omrežja (5.695 pojavitev) in šele nato socialna omrežja (3.209 pojavitev).

 

Slovenisti na potezi

Lektorsko društvo Slovenije je današnjo jezikovno dilemo naslovilo na strokovnjake z Inštituta Frana Ramovša ZRC SAZU, ki predlagajo uporabo zveze »družbena omrežja«, saj ta pokriva področje družabnosti in socialnosti, hkrati pa nakazuje na nevtralnost in enopomenskost besedne zveze. 

 

Prevajalci vračajo udarec

Nekateri prevajalci se po drugi strani nikakor ne strinjajo z uporabo pridevnika socialna (omrežja), ki jo spet tretji zagovarjajo in vztrajno uporabljajo, saj pravijo, da je prišlo do napake pri prevajanju izvorne besede social v besedni zvezi social web (nenazadnje so bili temelj tega spletni dnevniki oziroma blogi in ne Facebook ali Twitter).

 

Kateri pridevnik uporabiti?

Kateri pridevnik boste uporabili, je odvisno od namena vašega pisanja. Slovenski jezik je glede rabe razmeroma novih besed zelo »odprt« in dopušča različno rabo, vsaj dokler ta ne bo normirana v slovarjih ali pravopisu.

 

Kateri pridevnik pa bi v rabi uporabili vi in zakaj?

 

Podobni članki

08. Januar 2010
Prevajanje
MIN
23
pogled
Ste se kdaj spraševali, kako pravilno zapisati nazive avtomobilskih znamk in modele avtomobilov? Večina nas sklepa, da se tako naz...
28. April 2023
etimologija, kviz, izvor besed, tulipan, vodka, rešitve
Jezikovne dileme
4 MIN
32
pogled
Etimologija je po definiciji vsevedne Wikipedije znanstvena jezikoslovna veda, ki se ukvarja z izvorom besed v določenem jeziku. B...