Brezplačen

Hitri izračun cene

x

43
V središču / 05. Oktober 2012

Ali »je treba« ali »je potrebno« prebrati to objavo?

Vsekakor prvo! In sicer zato, da boste izvedeli, zakaj se druga oblika v zadevnem primeru ne uporablja. :)

Raba pridevniške oblike »potrebno je« namesto naklonske oblike »treba je« je ena najpogostejših napak v besedilih, zato bomo poslušali pojasniti razliko med izrazoma.

 • POTREBNO je pridevniška beseda, ki se navadno uporablja kot levi prilastek ali kot povedkovo določilo. Nekaj primerov pravilne rabe izraza:
  Za življenje je potreben kisik.
  Za učenje jezika je potrebne veliko volje.
   
 • TREBA JE je nepregibni povedkovnik, ki se uporablja ob pomožniku in nedoločniku ter v stavku nastopa v vlogi povedkovega določila. Izraža nujo, hotenje, namero in ga lahko praviloma nadomestimo z glagolom »morati«. Primeri iz SSKJ:
  Temelje stavbe je treba okrepiti.
  Za vpis je treba predložiti dokumente.
   

Kot že rečeno, na mestu drugega pogosto (napačno!) zasledimo prvi izraz, npr.:
Potrebno je prebrati celotna navodila.
Namesto: Treba je prebrati celotna navodila.

Starejšim je potrebno pomagati.
Namesto: Starejšim je treba pomagati.

Vendar:
Pridevnik »potrebno« ne more opravljati naloge nepregibnega povedkovnika, ki se uporablja ob pomožniku z nedoločnikom.

 

Kako si pomagamo, če smo v zadregi, kateri izraz uporabiti?

Precej preprosto: poskusite, ali lahko izraz »potrebno je« nadomestite s »treba je«. Če je to mogoče, je vsekakor pravilna druga oblika.

Podobni članki

18. Januar 2019
posebno voščilo, novo leto, novoletno voščilo
V središču
5 MIN
15
pogled
Odločeni, da se tudi letos ne bomo zlili z množico in za božič pošiljali koledarjev, pisal in dežnikov, smo prišli na prav posebno...
15. Julij 2022
V središču
4 MIN
32
pogled
Se odpravljate na poslovni sestanek v deželo ljubezni, baget in dobrega vina? Francozi obožujejo svoj jezik kot le malokdo, zato –...