Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

7
V središču / 05. Oktober 2012

Ali »je treba« ali »je potrebno« prebrati to objavo?

Vsekakor prvo! In sicer zato, da boste izvedeli, zakaj se druga oblika v zadevnem primeru ne uporablja. :)

Raba pridevniške oblike »potrebno je« namesto naklonske oblike »treba je« je ena najpogostejših napak v besedilih, zato bomo poslušali pojasniti razliko med izrazoma.

 • POTREBNO je pridevniška beseda, ki se navadno uporablja kot levi prilastek ali kot povedkovo določilo. Nekaj primerov pravilne rabe izraza:
  Za življenje je potreben kisik.
  Za učenje jezika je potrebne veliko volje.
   
 • TREBA JE je nepregibni povedkovnik, ki se uporablja ob pomožniku in nedoločniku ter v stavku nastopa v vlogi povedkovega določila. Izraža nujo, hotenje, namero in ga lahko praviloma nadomestimo z glagolom »morati«. Primeri iz SSKJ:
  Temelje stavbe je treba okrepiti.
  Za vpis je treba predložiti dokumente.
   

Kot že rečeno, na mestu drugega pogosto (napačno!) zasledimo prvi izraz, npr.:
Potrebno je prebrati celotna navodila.
Namesto: Treba je prebrati celotna navodila.

Starejšim je potrebno pomagati.
Namesto: Starejšim je treba pomagati.

Vendar:
Pridevnik »potrebno« ne more opravljati naloge nepregibnega povedkovnika, ki se uporablja ob pomožniku z nedoločnikom.

 

Kako si pomagamo, če smo v zadregi, kateri izraz uporabiti?

Precej preprosto: poskusite, ali lahko izraz »potrebno je« nadomestite s »treba je«. Če je to mogoče, je vsekakor pravilna druga oblika.

Podobni članki

13. Maj 2016
Ka-ko pra-vil-no de-li-mo be-se-de v slo-ven-ščini?
Slovenski pravopis
MIN
12
pogled
Deljenje je v današnjem času zelo aktualno. Samo poglejte, kako pridno se delimo na tiste, ki so za, in tiste, ki so proti. K...
28. Februar 2012
Zanimivosti
MIN
0
pogled
Situacije, v katerih je bolje molčati ali govoriti, se razlikujejo od kulture do kulture. To je pomembno vprašanje pri prevaj...