Brezplačen

Hitri izračun cene

x

48
V središču / 05. Oktober 2012

Ali »je treba« ali »je potrebno« prebrati to objavo?

Vsekakor prvo! In sicer zato, da boste izvedeli, zakaj se druga oblika v zadevnem primeru ne uporablja. :)

Raba pridevniške oblike »potrebno je« namesto naklonske oblike »treba je« je ena najpogostejših napak v besedilih, zato bomo poslušali pojasniti razliko med izrazoma.

 • POTREBNO je pridevniška beseda, ki se navadno uporablja kot levi prilastek ali kot povedkovo določilo. Nekaj primerov pravilne rabe izraza:
  Za življenje je potreben kisik.
  Za učenje jezika je potrebne veliko volje.
   
 • TREBA JE je nepregibni povedkovnik, ki se uporablja ob pomožniku in nedoločniku ter v stavku nastopa v vlogi povedkovega določila. Izraža nujo, hotenje, namero in ga lahko praviloma nadomestimo z glagolom »morati«. Primeri iz SSKJ:
  Temelje stavbe je treba okrepiti.
  Za vpis je treba predložiti dokumente.
   

Kot že rečeno, na mestu drugega pogosto (napačno!) zasledimo prvi izraz, npr.:
Potrebno je prebrati celotna navodila.
Namesto: Treba je prebrati celotna navodila.

Starejšim je potrebno pomagati.
Namesto: Starejšim je treba pomagati.

Vendar:
Pridevnik »potrebno« ne more opravljati naloge nepregibnega povedkovnika, ki se uporablja ob pomožniku z nedoločnikom.

 

Kako si pomagamo, če smo v zadregi, kateri izraz uporabiti?

Precej preprosto: poskusite, ali lahko izraz »potrebno je« nadomestite s »treba je«. Če je to mogoče, je vsekakor pravilna druga oblika.

Podobni članki

20. Februar 2015
Slovnica
MIN
20
pogled
Davi Lucca je rezultat kratke najstniške romance z Brazilko Carolino Dantas – ko je malček privekal na svet Brazilca, nista bila...
29. Januar 2016
Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš
Zanimivosti
MIN
22
pogled
Na svetu je približno šest do sedem tisoč jezikov. Menite, da največ ljudi govori angleščino? Ne bo držalo.  Najbolj razširjen jez...