Brezplačen

Hitri izračun cene

x

2
Sodni prevodi / 16. September 2010

Storitve sodnih tolmačev

Sodno tolmačenje mnogo ljudi spominja na simultano tolmačenje. Pogosta je namreč predstava, da pomeni sodno tolmačenje prevajanje v polni sodni dvorani. Pa vendar je to samo ena od nalog sodnega tolmača.

Kaj obsega delo sodnega tolmača?

Sodni tolmač je strokovno usposobljen prevajalec, ki opravi izpit na Ministrstvu za pravosodje. Ta obsega znanje jezika in tudi poznavanje stroke. Po uspešno opravljenem izpitu tolmač pridobi status (žig) stalnega sodnega tolmača za določen jezik.

Tolmač navadno tolmači en jezik, redko dva in le izjemoma tri, saj se od njega zahteva visoka raven strokovnega znanja pri vsakem od jezikov.

Sodni tolmač tolmači na obravnavah na sodišču, pri postopkih pred uradnimi organi, poslovnih pogajanjih, notarjih, na porokah in pri drugih uradnih zadevah.

Vendar tolmačenje ni edina naloga sodnega tolmača. Sodni tolmači največ časa namenijo prevajanju strokovnih besedil, ki morajo biti overjena. Med tovrstna besedila spadajo pogodbe, certifikati in druga potrdila, poročni listi, letna poročila, uradna poslovna korespondenca ipd.

Sodni tolmač kot potrjeni strokovnjak na svojem področju z žigom in podpisom jamči za skladnost prevoda z izvirnikom, zaradi česar mora biti pri izbiri strokovnega izrazoslovja še posebno natančen.


 

Kdaj potrebujemo sodnega tolmača?

Fizične osebe potrebujejo storitve sodnega tolmača za overjene prevode raznovrstnih potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o plačanih davkih itd.), diplom in spričeval, ki jih potrebujemo, če želimo živeti, se poročiti, se izobraževati ali delati v tujini.

Pravne osebe navadno potrebujejo sodnega tolmača pri vzpostavljanju sodelovanja s tujimi družbami, vstopanju na tuje trge, sklepanju sporazumov s tujimi partnerji ali pravdanju. Takrat potrebujejo overjene prevode različnih pogodb, izpiskov iz sodnega/poslovnega registra, računov, letnih poročil itd.

Sodnega tolmača potrebujejo tudi tuji državljani pri postopkih pred našimi sodišči, saj mora biti stranki v postopku zagotovljeno popolno razumevanje celotnega procesa pred sodiščem. Sodni tolmač, ki ga imenuje sodišče, tako konsekutivno prevaja za stranko.

Sodni tolmači lahko tolmačijo tudi na konferencah in podobnih srečanjih, vendar pa je to bolj izjema kot pravilo, saj se za tovrstne namene navadno najema simultane ali konsekutivne prevajalce, ki so specializirani za tovrstne storitve.

Sodno tolmačenje in sodno overjeni prevodi so precej dražji od navadnih prevodov, razlika v ceni pa je predvsem posledica tolmačeve odgovornosti za opravljeno delo. V skrajnem primeru lahko ministrstvo tolmaču v primeru slabo opravljenega dela celo odvzame licenco.
 

Kdo lahko postane sodni tolmač?

Sodni tolmači so po izobrazbi navadno jezikoslovci ali pravniki, naziv pa lahko pridobi izključno oseba z univerzitetno diplomo. Izpiti za sodnega tolmača so zahtevni ter obsegajo pisni in ustni del, v katerih mora bodoči sodni tolmač prepričati komisijo v svojo usposobljenost in primernost za opravljanje tega poslanstva.

Podobni članki

26. April 2012
pomišljaj, vezaj
Jezikovne dileme
3 MIN
146
pogled
Ste kdaj v dilemi, katero od obeh ločil uporabiti, napisati kratko ali daljšo črtico, stično ali nestično? Pravilno rabo vezaja in...
31. Januar 2020
Zanimivosti
3 MIN
69
pogled
  Pisanje prislovov (in besed na splošno) skupaj ali narazen je v jeziku vedno aktualna in pereča tema. Ja, če nogometni navdušen...