Brezplačen

Hitri izračun cene

x

3
56
Slovnica / 09. April 2021

Sestavljeni osebki različnih spolov

V slovenskem jeziku se v stavku glagol v osebi, spolu in številu ujema z osebkom. Če je v stavku enostaven, nesestavljen osebek, nam tvorba ustrezne oblike glagola (predvsem števila) ne povzroča večjih težav, morebitna odstopanja pa hitro opazimo.

Sonja je prišel na sestanek, čeprav je direktor nista pričakovala – čista zmešnjava, kajne? wink

Več težav nam povzročajo t. i. sestavljeni osebki (Ana in Tomaž, moj prijatelj in njegova znanka, ovce in konji), sploh če so sestavljeni iz dveh ali več samostalnikov z različnimi slovničnimi spoli in števili.

Kako določiti pravilno obliko povedka – to je ključno vprašanje današnjega članka.

 

Ujemanje povedka glede na spol osebka

Opazujmo spodnja stavka:

 • Na smrečico so obešeni kolački in lizike.
 • Na smrečico so obešene lizike in kolački.

Opazimo, da sta v osebku (kolački in lizike) samostalnika z različnima slovničnima spoloma – kolački (m. spol) in lizike (ž. spol). Toporišič v Slovenski slovnici svetuje tako:

Če so priredno zložena jedra osebka različnega spola, je pridevniška oblika povedka v moškem (nevtralnem) spolu:

 • Na smrečico so obešeni kolački in lizike.

Namesto oblike za moški spol je v množini v takih primerih dopustna tudi oblika pridevniške besede po spolu najbližjega samostalnika:

 • Na smrečico so obešene lizike in kolački.

 

Ujemanje po bližini

Ujemanje po bližini pomeni, da se glagol ujema z zadnjo ali prvo sestavino sestavljenega osebka. V poštev pride predvsem takrat, kadar je osebek sestavljen iz samostalnikov srednjega in ženskega spola.

Poglejmo na primeru:

 • Nova darila in igrače so postavljene na polico. (v bližini: igrače = ž. spol)
 • Igrače in nova darila so postavljena na polico.  (v bližini: darila = sr. spol)

Če bi povedek postavili v moški spol, bi to večini govorcev zvenelo čudno, čeprav slovnica tej možnosti daje prednost.

Kaj porečete na spodnja stavka?

 • Nova darila in igrače so bili postavljeni na polico. (so bili postavljeni = m. spol)
 • Jezero in mlaka sta izginila (sta izginila = m. spol)

 

Sta slovnica in matematika združljivi?

Vso teorijo smo preverili na praktičnih primerih. Prikažemo pa jo lahko tudi na matematični način. Ko boste naslednjič v dvomih, kateri spol dodeliti osebku, se spomnite spodnje preglednice.

SPOL (s.) POVEDKA OB SESTAVLJENEM OSEBKU

 • m. s. + ž. s. = m. s.

Lonec in kuhalnica sta pripravljena.

 • m. s. + ž. s. = ž. s.

Časopisi in knjige so pripravljene.

 • m. s. + sr. s. = m. s.

Biki in teleta so se pasli.

 • ž. s. + sr. s. =  m. s.

Žena in dete sta se igrala.

 • sr. s. + sr. s. = m. s.

Mesto in podeželje sta bila prizadeta.

Od danes naprej bo prilagajanje povedka sestavljenemu osebku precej lažje, kajne?

Podobni članki

13. Maj 2016
Ka-ko pra-vil-no de-li-mo be-se-de v slo-ven-ščini?
Slovenski pravopis
MIN
22
pogled
Deljenje je v današnjem času zelo aktualno. Samo poglejte, kako pridno se delimo na tiste, ki so za, in tiste, ki so proti. K...
18. Marec 2021
Slovnica
3 MIN
44
pogled
  Če bi vas vprašali, katera jezikovna napaka vas najbolj jezi in moti, bi bil odgovor napačna raba veznika ki in kateri zagotovo...