Brezplačen

Hitri izračun cene

x

2
18
Slovnica / 17. November 2017

Rodilnik in njegova raba

Povabil jo je sam, vendar je je hitro imel vrh glave.

Ste se pri drugem stavku morda zamislili in se vprašali, ali bi ga tudi sami zapisali tako?

Na prvi pogled je podvajanje je – je morda moteče in zveni nepravilno.

Neuporaba ali neustrezna raba rodilniških oblik, bodisi pri zanikanju bodisi pri sklanjanju zaimkov, je zadnje čase že prav pregovorna, zato bo današnji prispevek namenjen večnemu trnu v peti marsikoga – rodilniku.

Rodilnik – kdaj ga uporabljamo?

Rodilnik je drugi od šestih sklonov. Po njem se vprašamo z vprašalnico: koga ali česa?

 • Koga sem se naveličal? → Naveličal sem se svojega soseda.
 • Česa je preveč? → Preveč je hrupa.

Rodilnik izraža:

 • jedro v navedbah količine: Prinesi kilogram kruha. Speci 20 kosov mesa.
 • lastnino: Hiša sorodnikov. Glas preziranih.
 • povedkovo določilo: Je vroče glave. Nikoli ni dobre volje.
 • zanikani predmet ali osebek: Nimam sreče. Ne maram zobozdravnikov.

Rodilnik in zaimki

Kaj pa se zgodi, kadar pri sklanjanju samostalnike nadomestimo z zaimki? V primeru uporabe določenih zamikov se lahko pojavi manjša zmeda.

Zmeda se pojavi, kadar ima zaimek v rodilniku enako obliko kot glagol biti. Gre za žensko obliko osebnega zaimka, katere rodilniška oblika se glasi nje/je, ki je tako enaka obliki glagola biti v tretji osebi ednine, torej (on/ona/ono) je.
Kadar torej sklanjamo žensko obliko osebnega zaimka in jo uporabimo v stavku v povezavi z glagolom biti, dobimo podvojitev iste oblike:

 • Imel je (zaimek) je (glagol) vrh glave.

Pri zaimkih za moški in srednji spol omenjene podvojitve iste oblike ni, saj se oblika zaimka za moški in srednji spol glasi ga.

Kadar bomo v stavku namesto samostalnika uporabili zaimek, se bo tako pojavila tudi omenjena zveza:

 • Na koncu se je je rešil šele s posredovanjem policije.
 • Na vse kriplje in pretege se je je branil.
 • Čeprav mu je bila ves čas za petami, se je je še vedno otepal.
 • Delovala je prijazno, a vedel je, da je je ena sama zahrbtnost.
 • Vsem je s svojim prihodom pokvarila razpoloženje, samo Zofija se je je zelo razveselila.

Gre torej za povsem pravilno slovnično konstrukcijo, ki pa vse bolj izginja iz vsakodnevne rabe.

Namig za pomoč

Kadar beremo besedilo in smo resnično v dvomih, ali gre za zmotno ponovitev iste besede ali pa zvezo osebnega zaimka za ženski spol in oblike glagola biti v 3. osebni ednine, to najlažje preverimo tako, da poskusimo zaimek nadomestiti s poljubnim samostalnikom:

 • Na koncu se je Tanje rešil šele s posredovanjem policije.
 • Na vse kriplje in pretege se je branil prodajalke.
 • Čeprav je kar vrela na plano, se je resnice še vedno otepal.
 • Delovala je prijazno, a vedel je, da je Mojce ena sama zahrbtnost.
 • Vsem je s svojim prihodom pokvarila razpoloženje, le Zofija se je sestrične zelo razveselila.

Zanimivost

No, slovenščina pa ni edini jezik, ki pozna rodilnik.

Rodilnik (t. i. Genitiv) v nemščini izraža svojino: Vaters Haus.

Kljub močni redukciji sklonov na samo dva v primerjavi s slovenskimi šestimi pa pozna rodilnik celo angleščina (t. i. Saxon genitive oz. possessive case). Uporablja se za izražanje svojine in pripadnosti: my brother's laptop.

Podobni članki

30. September 2015
Mednarodni dan prevajalcev in prvi prevod Biblije
Prevajanje
MIN
5
pogled
30. september je mednarodni dan prevajalcev. Zakaj prav ta dan? Ker je nanj leta 420 umrl Sofronij Evzebij Hieronim, ki je svoj pe...
12. Junij 2020
Bifteka ali biftka
Zanimivosti
3 MIN
56
pogled
    V današnjem Leemetinem članku bomo predstavili jezikoslovne tehnologije – korpuse, ki nam pomagajo, ko ne vemo, kaj se v jezi...