Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Občina Ljubljana
3
72
Slovnica / 24. Januar 2020

občina ali Občina Ljubljana? Mala in velika začetnica

 

Spet smo pri vprašanju – velika ali mala (začetnica)!

V krošnji jezikovnih orehov je poleg pisanja besed skupaj/narazen največ orehov povezanih s pisanjem besed z veliko ali malo začetnico. Jih že znamo streti?

Kako je prav:

  • Župan Občine Ljubljana,
  • Župan občine Ljubljana?

Pravilni odgovor poiščite v ... nadaljevanju. smiley

 

Normativni priročniki in mala/velika začetnica

Dilem pri zapisovanju z veliko in/ali malo začetnico nikoli ne zmanjka. Čeprav normativni priročniki natančno obravnavajo zapis besed z veliko ali malo začetnico, se v vsakdanji rabi zaradi razvoja jezika in prevzemanja besed večina jezikovnih dilem nanaša prav na vprašanje Kdaj velika in kdaj mala začetnica?. Tokrat na primeru samostalnika občina.

 

Stvarna lastna imena

Na vprašanja Kako se prav napiše? odgovarja Slovenski pravopis (2001).

Samostalnik občina spada med stvarna lastna imena, in sicer imena družbenopolitičnih in upravnih skupnosti.

Kako zapisujemo stvarna lastna imena?

Neprve besede v večbesednih stvarnih lastnih imenih (občina Ljubljana) pišemo z veliko začetnico, če so te že same po sebi lastno ime (Novi Svet, Perutnina Ptuj), v nasprotnem primeru jih pišemo z malo začetnico
(Slovenska vojska, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Društvo upokojencev).

 

Župan občine Ljubljana

Zapis občina Ljubljana, torej z malo začetnico, je utemeljen z zgoraj navedenim pravopisnim pravilom (člen 77), ki ga dopolnjuje tudi pravopisni člen 104. Ta pravi, da kadar pri pisanju ali v govoru ne mislimo na ime organizacije ali ustanove, temveč samo na njeno vrsto ali funkcijo, ime pišemo z malo začetnico:

  • Pozdravili so nas župani občin Ljubljana, Maribor in Ptuj.
  • Šel je v zdravstveni dom Velenje.
  • Študira na pedagoškem oddelku filozofske fakultete v Mariboru.

Samostalnik občina pišemo z malo začetnico tudi, ko se ta nanaša na območje:

  • Potresni sunki so v zadnjih desetih letih večkrat stresli občino Ljubljana.

 

V primeru pisanja z malo začetnico samostalnik občina ni lastno ime.

 

Župan Občine Ljubljana

Zapis Občina Ljubljana je upravičen takrat, kadar mislimo na točno določeno upravno skupnost (občino) in gre za uradno poimenovanje:

  • Jutri bo župan Občine Ljubljana podelil naziv častni občan Ljubljane.

V primeru pisanja z veliko začetnico je samostalnik občina lastno ime, saj lahko v besedilu stoji samostojno in nosi pomen – vendar takšno krajšanje NI priporočljivo.

 

Zakaj dilema sploh obstaja?

Vprašanje je, zakaj se sploh pojavlja dilema, če so pravopisna pravila v tem primeru res jasna. V publicističnih, javnih besedilih se zapis z malo začetnico pojavlja pogosteje, predvsem zaradi zamenjevanja ali poenostavljanja zapisa. Razlog za zamenjavo in nedoslednost pa je slogoven.

V daljših besedilih (poročila, komentarji, članki, novice) je slogovno slabo, če skozi celotno besedilo daljše besedne zveze ponavljamo in jih kopičimo, zato se poslužujemo krajšanja. Večbesedna lastna imena lahko krajšamo:

  • Ljubljansko barje – Barje,
  • Goriška Brda – Brda …

Vendar v našem primeru prav zaradi izogibanja nedoslednostim in možnostim pravopisnih napak besedne zveze Občina Ljubljana ne krajšamo v Občina. Krajšanja se poslužujemo samo, ko je besedna zveza zelo razširjena in nedvoumna med govorci slovenskega jezika.

 

Če pri besedni zvezi občina Ljubljana (ali seveda katerakoli druga občina) torej mislimo na vrsto ali območje občine,
jo pišemo z malo začetnico,
če pa gre za uradno poimenovanje ali njeno funkcijo,
pa besedno zvezo Občina Ljubljana pišemo z veliko začetnico.

Podobni članki

24. Maj 2019
Prevajanje
5 MIN
30
pogled
Če ste ljubitelj živali in vam je pritisk narasel, ko ste prebrali, da je Vročica zdelala Grizlije, Dragić pa bil najboljši strele...
09. Marec 2021
Drupal, prevod, prevajanje, besedila, vtičnik, CMS, besedilo, TMGMT, prevajalnik
Za podjetja
3 MIN
24
pogled
Eden izmed pogostejših CMS-sistemov za urejanje spletnih vsebin je Drupal. Gre za odprtokodni sistem, ki slovi po svoji zmogljivos...