Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Uporaba poševnice
2
29
Slovenski pravopis / 29. Julij 2016

Prebrati/ne prebrati je zdaj vprašanje!

Črta levo, črta desno, s presledkom, brez presledka ... Morje možnosti, a vedno je pravilna samo ena. Gre za zelo preprosto pravilo, a vendar številni pred in/ali za poševnico postavijo presledek ali pa poševnico včasih celo izpustijo.
Samo poglejte zgornjo fotografijo. Koper Capodistria vendarle pomeni nekaj povsem drugega kot Koper/Capodistria. Leemetovci smo po pregledu številnih pravil ugotovili, da je dovolj, da si tokrat zapomnite samo eno.

Kaj pravi teorija ali oh, ta ločila

Poznamo desno (/) in levo (\) poševnico, ki se imenuje tudi poševnica nazaj, ter dvojno poševnico.

Leva poševnica

Leva poševnica se uporablja zlasti v računalništvu v programskih jezikih (označuje, da je zapis v naslednji vrstici dejansko nadaljevanje prve vrstice), kjer služi tudi kot t. i. ubežni znak (oz. escape character), npr.:  \n pomeni prehod v novo vrstico.

V matematiki se uporablja pri zapisovanju razlike množic, npr. B\C pomeni B brez C (mimogrede – je tudi vas zmrazilo? To je gotovo zaradi omembe matematike. Vrnimo se raje k slovnici/svojemu blogu). wink

Desna poševnica

Desna poševnica se uporablja najpogosteje. Ločimo:

  • stično poševnico, ki jo pišemo med dvema besedama (Koper/Capodistria), in
  • nestično poševnico, ki se uporablja na primer za zaznamovanje vrstic v pesmi (Ali je čudno, / da v tej dobi pravijo, / da smo majhni?).

Desno poševnico torej uporabljamo:

→ v pomenu ali: Trst/Trieste; na/v vodi; imenovalnik/nominativ;

→ za označevanje enega in drugega: akademsko leto 2016/2017;

→ za izražanje skozi ali na: pogodba št. 122/2016; 130 km/h;

→ za označevanje delov besed: mam/-a, -e, -i …; govor/-im, -iš, -e …;

→ za označevanje verzov, kadar jih ne pišemo vsakega v svoji vrstici: Berite. / Pazno in premišljeno. / Iščite duše.

Dvojna poševnica

Poznamo tudi dvojno poševnico, ki jo uporabljamo za razmejevanje kitic:

Človek je poslanec celote. / Kar čuti, da mora napraviti, / mora napraviti za celoto. // Stranka, vlada, to je orodje, a vest je mojster.

In zdaj še to preprosto pravilo za stičnost ločil, s katerim se tako hvalimo, da bo rešilo večino vaših težav s poševnicami. smiley

Če ne ločujete kitic pesmi, imate matematično gledano (če niste ravno pri reševanju matematičnih zagat) največ možnosti, da bo vaša poševnica desna in stična.

Ko bi le vsa pravila za uporabo ločil (npr. za izbirčno gospodično vejico) bila tako preprosta, kajne? wink

Podobni članki

21. Maj 2021
Moški ali fant razgleduje obzorje. Kako sklanjamo moško ime Klemen?
Slovnica
3 MIN
73
pogled
Sklanjanje moških imen, ki se končajo na nemi -e (Appla ali Applea) Pri Leemeti imamo veliko opravka s tujimi lastnimi imeni, ki n...
24. November 2017
Slovnica
1 MIN
52
pogled
Osnovno pravilo o tem, kdaj zložene ali sestavljene besede pišemo skupaj ali narazen, je zelo jasno. Pravi, da skupaj pišemo črke...