Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

12
Prevajanje / 26. April 2011

5 najbolj razširjenih jezikov na svetu

Na svetu živi skoraj 7 milijard ljudi, ki govorijo nekaj tisoč jezikov. Med njimi je najbolj razširjen angleški jezik, ki ga govori krepko več kot milijarda ljudi po vsem svetu. Vendar angleščina po številu maternih govorcev zaseda šele tretje mesto.
Oglejte si naš seznam petih najbolj razširjenih jezikov po številu maternih govorcev.

1. Mandarinščina

Število govorcev: 836 milijonov
Mandarinščina je skupek kitajskih narečij, ki jih govorijo na severu in jugozahodu države. Po številu maternih govorcev je z naskokom najbolj razširjeni jezik na svetu.
 

2. Španščina

Število govorcev: 400 milijonov
Španski jezik je zelo razširjen v Južni Ameriki in Evropi. Uradni jezik je v kar 21 državah. Največ maternih govorcev španščine živi v Kolumbiji (45 milijonov).
 

3. Angleščina

Število govorcev: 330 milijonov
Kljub temu da po nekaterih ocenah angleško govori kar 1,8 milijarde ljudi po vsem svetu, je med njimi razmeroma malo maternih govorcev. Angleščina je uradni jezik v kar 53 državah, najmanjši med njimi sta Nauru in Tuvalu, ki imata skupaj manj kot 20.000 prebivalcev.
 

4. Arabščina

Število govorcev: 280 milijonov
Največ govorcev arabščine živi v severni Afriki in na Arabskem polotoku. Uradni jezik je v kar 26 državah, kar jo uvršča na tretje mesto za angleščino in francoščino.
 

5. Hindujščina in urdujščina (hindustanščina)

Število govorcev: več kot 240 milijonov
Gre za jezika, ki ju zaradi podobnosti pogosto obravnavajo skupaj. Besedišče in osnovna slovnica obeh jezikov sta si zelo podobna. Jezika sta najbolj razširjena v Indiji in Pakistanu.

Podobni članki

13. Maj 2016
Ka-ko pra-vil-no de-li-mo be-se-de v slo-ven-ščini?
Slovenski pravopis
MIN
9
pogled
Deljenje je v današnjem času zelo aktualno. Samo poglejte, kako pridno se delimo na tiste, ki so za, in tiste, ki so proti. K...
31. Julij 2012
Jezikovne dileme
MIN
4
pogled
Ali ste tudi sami kdaj pri zapisu povsem vsakdanjih in pogosto uporabljenih besed v zadregi? Najpreprosteje se morebitnim dilema...