Brezplačen

Hitri izračun cene

x

129
Slovenski pravopis / 11. Januar 2013

Kako z besedami zapisujemo števnike?

O pisanju skupaj ali narazen smo že pisali, tokrat pa bomo nekoliko podrobneje obravnavali zapisovanje števnikov.

 

Pravzaprav so pravila zelo preprosta in jasna:

 

Skupaj pišemo ...

  • ... glavne števnike do 100 (petnajst, triintrideset, šestinsedemdeset itd.)
  • ... stotice (dvesto, štiristo, sedemsto itd.)
  • ... vse vrstilne, ločilne in množžilne šštevnike (tristoprvi, dvatisoči, stopetdeseti, stopetdeseter itd.)
  • ... vse druge tvorjenke iz števnikov (sedemtisočak, pettonski, stotisočkrat itd.)

 

Narazen pišemo ...

  • ... vse druge glavne števnike (tristo petinpetdeset, štiri tisoč dvanajst itd.)

 

Nekaj primerov

1.305.478 ... milijon tristo pet tisoč štiristo oseminsedemdeset
600.600 ... šeststo tisoč šeststo
15.721.444 ... petnajst milijonov sedemsto enaindvajset tisoč štiristo štiriinštirideset

 

Že znamo? :)

Podobni članki

17. Januar 2012
Prevajanje
MIN
5
pogled
Današnji računalniški programi vam lahko močno olajšajo pisanje besedil, nobeden od njih pa ne more nadomestiti strokovne lekture...
07. Oktober 2010
Zanimivosti
MIN
0
pogled
V Evropski uniji so v letu 2008 prevajalci prevedli približno 1,8 milijona strani različnih dokumentov. In cena? Nič manj kot 30...